fbpx

Kako je Šarčeva vlada tik pred sestopom državi uredila monopol za pomorsko pilotažo!

Vlada Alenka Bratušek je v novembru 2013 sprejela škodljive popravke insolvenčne zakonodaje. (Foto: STA)

Foto: STA

Ministrstvo za infrastrukturo je v času ministrovanja Alenke Bratušek pripravilo podržavljanje pomorske pilotaže, ki je bila doslej tržna komercialna dejavnost. Šarčeva vlada je v času odhajanja, ko je opravljala zgolj tekoče posle, izdala uredbo, ki določa zagotavljanje pomorske pilotaže v obliki javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je država, upravljalec pa Slovenski državni holding, ter tudi že ustanovila podjetje za pilotažo v koprskem pristanišču Kopp izobraževanje. Pri tem je zanimivo, da uredba novemu državnemu podjetju dovoljuje poslovanje z izgubo, ki jo bomo pokrivali davkoplačevalci.

Zaradi spornih povezav snovalcev nove ureditve in vodilnih kadrov Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD), ki je znan po tem, da je v preteklosti že večkrat s svojimi akcijami ogrožal nemoteno delovanje Luke Koper, je bila podana kazenska ovadba na NPU in sprožen postopek pri Komisiji za preprečevanje korupcije zaradi suma koruptivnosti, nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitev s področja lobiranja.

Sindikalisti SŽPD oziroma njegov predsednikom Mladen Jovičić in delavski direktor Luke Koper Vojko Rotar naj bi tako že delili vodilna mesta v novem državnem podjetju, v medijih pa smo lahko zasledili informacijo, da naj bi mesto direktorja nove državne firme pripadalo prav Vojku Rotarju. Po poročanju nekaterih medijev je v času organizacijskih priprav na novo državno podjetje potekalo tudi nezakonito zbiranje osebnih podatkov o pomorskih pilotih, zdaj zaposlenih v zasebnem podjetju Piloti Koper d.o.o. Tako naj bi se zbirali podatki o delovni dobi pilotov in voditeljev čolnov, obstoječe pogodbe o zaposlitvi, njihove plačilne liste. Zakonska podlaga tovrstnega početja ni bila nikoli pojasnjena.

Kršitev ekonomske svobode
Ob ugovorih pravne stroke, da so storitve pomorske pilotaže gospodarska dejavnost, za katero se zagotavlja svobodna gospodarska pobuda in prosta konkurenca ter da je poseg v ekonomsko svobodo dovoljen samo, če za tak ukrep obstajajo upravičeni razlogi v javnem interesu, so snovalci podržavljanja molčali. Kot jih tudi ni prepričalo dejstvo, da bi bilo vzpostavljanje državnega monopola na področju pomorske pilotaže nezakonito, saj ne obstajajo za tak ukrep zakonsko določeni razlogi. Obenem nismo slišali nobene ocene proračunskih posledic takšne odločitve, saj je s takšnim početjem država odškodninsko odgovorna zaradi izrinjanja zasebnega podjetja iz trga.

Predstavitev pomorske pilotaže družbe Piloti Koper. (Foto: STA)

Argumenti ministrstva, da je podržavljanje potrebno zaradi “izrednih razmer” oziroma “situacij, ko je bilo izvajanje pilotaže resno ogroženo”, so se izkazali za lažne, saj predstavniki ministrstva niso nikoli navedli konkretnih dogodkov, ki naj bi pomenili resno ogrožanje pilotaže, prav tako niso na vprašanje medijev pojasnili, kdaj konkretno je v zadnjih 23 letih bila storitev pomorske pilotaže motena v takem obsegu, da je zaradi nje prišlo do zastoja v koprskem pristanišču. Resnica je namreč ravno obratna. Podjetje Piloti Koper, ki izvaja to dejavnost že 23 let, je pojasnilo, da “24/7 in 365 dni v letu nemoteno zagotavljamo izvajanje omenjene storitve, kar potrjuje tudi dejstvo, da v vsem tem obdobju ni bilo niti enega primera, ko bi zaradi neizvajanja storitve bilo ovirano ali celo ogroženo delo v koprskem pristanišču.” O tem priča tudi dogodek aprila lani, ki bi se lahko brez profesionalnega ravnanja pilota omenjega podjetja končal z ekološko katastrofo oziroma nesrečo večjih razsežnosti (in to zaradi neučinkovitih navodil Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, kar dokazuje tudi Poročilo preiskovalca pomorskih nesreč pri MZI). Kasneje je pilot Andrej Gorup za svoje profesionalno ukrepanje prejel priznanje istega ministrstva, ki želi podjetje uničiti.

Ustavna presoja in notranja revizija
Glede na vsa dejstva, je družba Piloti Koper na vlado naslovila poziv k izvedbi notranje revizije, saj menijo, da je z uredbo predvideno opravljanje dejavnosti pomorske pilotaže izključno s strani javnega podjetja v nasprotju z ustavo. Glede na zapise v medijih in odločbo informacijskega pooblaščenca so prepričani, da imajo ravnanja uradnih oseb, ki so vodile postopek sprejemanja uredbe, očitne znake koruptivnih ravnanj. Prav tako sklepajo, da je sklenitev pogodbe na podlagi uredbe obremenjena s korupcijskimi tveganji, ki imajo po zakonu za posledico ničnost take pogodbe.

Uredba skupaj s pogodbo, če bo ta dejansko sklenjena, po navedbah družbe predstavlja nedovoljen poseg v svobodno podjetniško pobudo, zagotovljeno z ustavo, saj vzpostavlja normativni monopol pri opravljanju dejavnosti pomorske pilotaže. “Posledica prepovedi opravljanja dejavnosti je popolna razlastitev oziroma podržavljenje opravljanja dejavnosti pomorske pilotaže in posledična znatna gospodarska škoda, za katero bo morala odgovarjati država, seveda pa tudi osebe, ki so sodelovale pri sprejemu nezakonite in protiustavne uredbe in sklenitve pogodbe,” so zapisali.

Novo državno podjetje, ki naj bi začelo z delom že 11. maja 2020, v tem trenutku nima zaposlenih niti logistične infrastrukture za operativno delovanje ter zagotavljanje nemotenega izvajanja pomorske pilotaže. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bo to, kolikor nova vlada ne spremeni nespametnih načrtov bivše Šarčeve ministrice Alenke Bratušek, pomenilo visoka tveganja za celotno slovensko logistiko in delovanje Luke Koper.

Rok Krajnc