Kakšna aroganca Veselinoviča: Ob razkritju teh podatkov STA mu je očitno nelagodno

Bojan Veselinovič. (Foto: STA)

Direktor STA Bojan Veselinovič je ob naših vprašanjih očitno izgubil živce, saj ni odgovarjal na konkretna vprašanja, raje je arogantno odgovoril, naj si najdemo strokovnjaka za tolmačenje podatkov. No, ravno strokovnjak finančne stroke je ugotovil, da podatki za leto 2017 kažejo na precejšnja odstopanja v primerjavi z drugimi leti. 

V našem mediju smo že velikokrat izpostavili čudne poslovne poteze vodstva STA in njihovega direktorja Bojana Veselinoviča v preteklosti. Tako smo odkrili kredit v višini 250 tisoč evrov med NKBM in Slovensko tiskovno agencijo. V to naj bi bila vpletena časopisna hiša Dnevnik, a so vsi trije zanikali svojo vpletenost oz. so se izgovarjali, da ne izdajajo svojih strank. Na dodatna naša vprašanja je Veselinovič obmolknil vse do danes. Tokrat smo odkrili novo sumljivo poslovanje STA iz preteklih let.

Kako je bil lahko čisti dobiček kar 19-krat višji od običajnega?
Iz javno dostopnih podatkov iz finančnega poročila v letu 2017 je razvidno, da je družba v letih ali v letu pred 2017 beležila naknadno ugotovljeni izredni dogodek. Ta dogodek je imel za posledico 185.658 evrov čistega dobička, ki je razviden v letu 2017 kot prenesen čisti poslovni izid. Ob tem je potrebno poudariti, da je bil ves redno ugotovljeni dobiček za leto 2016 že v celoti razporejen med rezerve iz dobička. Gre za večje odstopanje ob običajnih poslovnih let, saj STA običajno ustvari letno manj kot 10 tisoč evrov dobička. Toliko bolj neobičajno je videti podatek, da je izpostavljeni izredni čisti dobiček skoraj 19-krat višji od običajnega. Ob takšnih ugotovitvah in tako velikem odstopanju od običajnega poslovanja bi bilo zelo dobro slišati pojasnilo Veselinoviča in osebe, ki je STA revidirala za leto 2017.

Kazalnik čiste dobičkonosnosti iz prihodkov poslovanja. (Foto: Gvin)

Zakaj ima STA kar dvajset odstotkov svojih sredstev v gotovini? 
Presenetilo nas je, da ni nikjer nobenega dodatnega pojasnila, zakaj sta se poslovodstvo in tudi nadzorni svet STA odločila za takšno potezo. Še več, to se ni zdelo niti čudno Komisiji za kulturo, znanost in šport. To je razvidno iz javno podanega mnenja k poslovanju STA na seji v državnem svetu dne 28. marca 2018. Sejo je vodil sindikalist Branimir Štrukelj.

Besede Veselinoviča o veliki finančni stiski po ogledu dostopnih finančnih podatkov postavljajo dolgoletnega direktorja na laž. Panika Veselinoviča je toliko bolj razumljiva, da noče pokazati finančnih podatkov STA za pretekla leta. Raje je vzel za talce vse zaposlene, ki nerazumljivo večinsko podpirajo sporna dejanja sedanjega direktorja STA.

Iz računovodskih podatkov STA je namreč razvidno, da ima družba STA v povprečju več kot dvajset odstotkov svojih sredstev v gotovini na poslovnem računu. To naj bi nominalno znašalo okoli 400 tisoč evrov. Dodatnih dvajset odstotkov pa v kratkoročnih terjatvah do dobaviteljev. Zgolj kot primer navedemo, da ima farmacevtski gigant Krka v gotovini samo 2,5 odstotka svojih sredstev.

Veselinovič se odgovoru izmika
Družba STA ustvari letno okoli štiri milijone evrov prihodkov. Od tega imajo več kot polovico sredstev zagotovljenih s strani zakona zagotovljenih davkoplačevalskih sredstev. STA ima že v štartu zagotovljenih več kot polovico sredstev s strani države, za katera jim do sedaj ni bilo potrebno dokazovati kakovosti izdelkov. Prav zaradi družbene odgovornosti bi se morali vodilni na STA zavedati, da bi morali podajati resnične informacije. V zadnjih mesecih pa so se odkrito izkazali kot politični adut sedanjih levih opozicijskih strank. Ne smete pozabiti, da so v zadnji Tarči povedali, da vsak “resen” novinar in urednik vsako jutro najprej pogleda na STA, zato jim obiskovalcev in plačnikov njihovih storitev ne sme manjkati. To so dokazali tudi z donatorsko akcijo zbiranja sredstev, v kateri so zbrali dobrih 246 tisoč evrov.

Direktor Bojan Veselinovič je že dvanajst let prvo ime STA. Pravila poslovanja in zakonitost delovanja družbe sta mu dobro poznana. Enako vsem članom nadzornega sveta STA, ki so vsa leta dovoljevali Veselinovičeve poslovne rabote. Najprej nam je padlo v oko, da družba po javno dostopnih podatkih beleži izredno nizko dobičkonosnost. Kazalnih čiste dobičkonosni prihodkov iz poslovanja je namreč za leto 2020 znašel le 0,25.

Za jasno ponazoritev, v sklopu merjenih dvanajstih kazalnikov v letih od 2017 do 2019 lahko opazite, da v opazovanih kazalnikih v tem časovnem obdobju ni odstopanj. Le v tistem delu, kjer je celotna dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja v letu 2019 zmanjšala. Torej poslabšala. V treh letih se je od 36 merjenih kazalnikih spremenil samo eden, in še ta na slabše! Vsi kazalniki glede donosnosti kažejo katastrofalno sliko. Na drugi strani pa lahko razberete, da je povprečna plača na zaposlenega relativno visoka. V javnosti so se pojavljale predvsem sramotne številke, da so nekateri zaposleni za en krajši članek na STA plačani 5 evrov.

Vsi ti podatki jasno kažejo, da bi moralo poslovodstvo hiše osrednje slovenske tiskovne agencije pripraviti ustrezen sanacijski načrt. Jasno je, da je slabe odločitve vodstva v preteklih letih pokrival prav državni delež, obvezno krit s strani slovenskih davkoplačevalcev. Za leto 2020 je tako Veselinovič načrtoval za 5 odstotkov manjše prihodke, kot jih je dosegla v letu 2019! To je povedal sam Veselinovič javno v nagovoru za izsek iz letnega poročila za leto 2020.

Finančni podatki STA. (Foto: Gvin)

Vsakomur je jasno, da za poslovanje takšne družbe drugega ne potrebujete kot prostore, računalnike, dostop do spleta in seveda zaposlene. Teh je bilo na dan 31. decembra 2020 91. V preteklosti so pokrili nakupe v poslovnih prostorih. V zadnjih letih pa niso beležili nobenih visokih investicij v stroje ali zaloge surovin itd. …

V pregledu stroškov lahko opazite, da 80 odstotkov vseh ustvarjenih prihodkov porabijo za poplačilo plač zaposlenih. Zato se lahko vprašate, čemu koristi takšen način poslovanja. Vprašanja smo zastavili tudi Veselinoviču. Namesto argumentiranega odgovora nam je zapisal: “Spoštovani, vljudno bi vas prosil, da si najdete strokovnjaka z ustreznim računovodskim znanjem, ki vam bo pomagal pri razumevanju podatkov, ki ste jih pregledali. Vsa pojasnila se nahajajo v letnih poročilih, ki so letno revidirana, javno dostopna in tudi potrjena s strani nadzornega sveta STA. Njegov odgovor pa nam daje slutiti, da smo odkrili še eno finančno nejasno poslovanje STA iz preteklosti. Katera letna poročila je Veselinovič mislil, nam ni znano, saj letnega poročila za leto 2017 ni mogoče najti na njihovi strani. Gre ravno za poročilo, o katerem smo Veselinoviča tudi spraševali.

Luka Perš