fbpx

Katere so tiste nesprejemljive politike SDS? Brezplačni javni prevoz ali predlog pokojninskega demografskega sklada?

Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. (Foto: Twitter)

V času poskusa sestavljanja nove vlade vse bolj pogosto slišimo, da so politike Slovenske demokratske stranke nesprejemljive. Kakšna je dejanska politika neke stranke, najbolj natančno ugotovimo po njenem delu v državnem zboru. Kaj stranke predlagajo in kako glasujejo je edini pravi kriterij za preverjanje politike stranke. SDS je tako med drugim predlagala brezplačen javni prevoz za upokojence in pokojninski demografski sklad. So to tiste nesprejemljive politike?

Levo usmerjeni “intelektualci” in razni aktivisti v zadnjem, času v strahu pred izgubo svojih privilegijev, agresivno napadajo Slovensko demokratsko stranko, ki ji očitajo “nesprejemljivost”. Temu se pridružuje tudi Marjan Šarec, ki se je znašel v zadregi zaradi možnosti vzpostavitve nove vlade. V resnici po eni strani pripadniki koalicije nasprotujejo predlogom SDS brez kakršnega koli razloga, saj enostavno nimajo svojih stališč, po drugi strani pa zaradi slednjega mnogokrat enostavno ukradejo in prekopirajo predloge SDS ter jih predstavijo kot svoje. V nadaljevanju tokrat prikažemo nekaj primerov iz zadnjega mandata Državnega zbora s področja izboljševanja življenjske ravni upokojencev, v naslednjih dneh pa se bomo dotaknili tudi ostalih področij.

Brezplačni javni potniški prevoz upokojencem zagotovila SDS, zasluge pa ukradla koalicija
Tipičen primer kopiranja dobrih predlogov SDS s strani koalicije je brezplačen javni prevoz za upokojence. “Res smo veseli, da koalicija kopira naše dobre predloge! Spoštovani upokojenci, brezplačni javni potniški prevoz v prihodnjem letu smo vam zagotovili v SDS,” so sporočili oktobra. V koaliciji so si enega svetlih trenutkov Šarčeve vlade želeli prilastiti kar zase. To so storili tako, da so umaknili predlog SDS in v svojih amandmajih zapisali, da “popravek amandmaja povzema predlog amandmaja poslanske skupine SDS in določa roke za uveljavitev.” Žalostno, da še v sprejetih predlogih za dobrobit upokojencev in invalidov. S sprejetim predlogom se bo olajšalo veliko težav upokojencev v vsakdanjem življenju. Slovenska demokratska stranka pa je nadgradila svojo strategijo glede ugodne dostopnosti javnih prevoznih storitev. V času druge vlade Janeza Janše je bil v času najhujše gospodarske krize subvencioniran prevoz za dijake in študente. S to potezo je vsaka družina v Sloveniji privarčevala do 3.000 evrov na letni ravni. Letos pa so storitve brezplačnega javnega prevoza dobili še upokojenci in invalidi. S tem so upokojencem, ki dobijo tudi samo 250 evrov pokojnine, močno olajšali njihove težave glede transporta.

Foto: STA

Koalicija ni podprla predloga SDS o demografskem skladu
V SDS so zaradi spreminjanja strukture prebivalstva pripravili tudi predlog zakona o Slovenskem demografskem skladu, po katerem bi koncentrirali vse naložbe države pri enem upravljavcu, prihodke iz teh naložb pa namenili predvsem za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Premoženje Republike Slovenije je trenutno namreč v lasti več pravnih oseb, ki zasledujejo različne poslovne cilje. Premoženje velikokrat ni upravljano optimalno, kar pomeni, da izkupiček (donosnost) za lastnika ni maksimalen, temveč je podrejen različnim ciljem, ki jih te družbe zasledujejo. “V preteklosti je bilo že kar nekaj poizkusov, da se demografski sklad ustanovi, vendar noben poskus ni bil uspešen zaradi razlik v stališčih vladnih strank v preteklih dveh mandatih glede tega, kateri del državnega premoženja naj gre v omenjeni sklad. V predlogu zakona še posebej izpostavljamo, da vodenje sklada ne sme biti odvisno od vsakokratne večine ali manjšine, ki ima oblast, ampak mora skupščina postati Državni zbor RS, ki bo odločitve sprejemal z večino glasov vseh poslancev, saj gre za upravljanje skupnega premoženja,” so maja lansko leto sporočili iz SDS. A tudi tega predloga koalicija ni podprla.

Foto: SDS

Poslanska skupina SDS skozi celoten mandat opozarjala na nepravičnosti v slovenskem pokojninskem sistemu
V poslanski skupini SDS so sicer opozorili tudi na dve nepravični situaciji, ki  vplivata na nižje pokojnine in ki so ju s predlogom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju želeli odpraviti. Poslanska skupina SDS je tako septembra lani v parlamentarni postopek ponovno vložila predlog o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S predlogom zakona so v poslanski skupini SDS predlagali rešitve za dve skupini zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine.

Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

Druga skupina pa so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine.  V poslanski skupini SDS so z zakonom predlagali ureditev izjeme od dokupljene dobe po ZPIZ-2 in sicer tako, da bi se ta dokupljena doba pred dnem 31. 12. 2012 obravnala enako kot pokojninska doba brez dokupa in kot doba prostovoljnega zavarovanja ob pogoju plačila prispevkov.

Prav tako so predlagali rešitev, da se uživalcem pokojnine, ki jim je bila odmerjena nižja pokojnina zaradi upoštevanja zgolj pokojninske dobe brez dokupa, na novo odmeri pokojnina na podlagi njihove zahteve. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje jih o tej njihovi pravici obvesti v roku 30 dni od uveljavitve zakona.

Rok Krajnc