fbpx

Kakšna protislovnost Policijskega sindikata Slovenije glede aktivacije 37.a člena: Prvič v zgodovini sindikalnega gibanja nek sindikat ne podpira ukrepov, ki bi razbremenili njegove člane!?

Fotografija je simbolična.

Prvič v zgodovini sindikalnega gibanja se dogaja, da nek sindikat ne podpira ukrepov, ki bi razbremenili njegove člane. Policijski sindikat Slovenije (PSS) je na naše uredništvo naslovil demanti, v katerem je dal vedeti, da ne podpira aktivacije 37. a člena Zakona o obrambi in to čeprav je namen le-tega razbremenitev policistov, ki so v luči okrepljenih ukrepov zajezitve širjenja novega koronavirusa preobremenjeni z delom. 

Pred tem so sicer kritično pismo v povezavi z aktivacijo 37. a člena poslali iz Sindikata policistov Slovenije (SPS), v katerem so izpostavili, da jih moti, da se ustvarja vtis, da SPS  zagovarja aktivacijo 37.a člena. Dali so vedeti, da to ne drži, pri tem pa so v nadaljevanju navedli, da je aktivacija izključno politično vprašanje in se SPS do tega ne bo opredeljeval?!

Policijski sindikat Slovenije je uvodoma nanašajoč se na članek z naslovom: “Vodja Sindikata policistov Slovenije Mlekuš ni dobro poslušal ministra Hojsa” zapisal, da se Policijski sindikat Slovenije ni in se ne bo opredeljeval do odločitev, ki so v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije, vse dokler takšne odločitve neposredno ali posredno ne posegajo v delovno pravni in socialni položaj naših članov. Nato pa so v isti sapi dodali, da trditev, da Policijski sindikat Slovenije podpira aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, ne drži.

“Poslanstvo Policijskega sindikata Slovenije je interesno in usmerjeno predvsem v to, da je varnost državljanov v prvi vrsti odvisna od varnosti, ki smo jo najprej sposobni zagotoviti slovenskim policistom. Zato na delodajalca naslavljamo veliko zahtev, pozivov in pobud po izboljšanju pogojev za delo, med katere v tem obdobju sodi tudi zaščitna oprema za zagotavljanje preprečevanja in obvladovanja okužb s covid-19. Dosedanji socialni dialog z ministrom za notranje zadeve g. Hojsom lahko ocenimo kot korekten, minister pa je v prvih pogovorih pokazal posluh za reševanje težav policistov,” so dali vedeti.

Foto: STA

Aktivacijo 37. a člena označujejo kot izključno politično odločitev
Poudarili so, da so dolžni protestirati zoper navedbo, iz katere izhaja, da je Policijski sindikat Slovenije podprl aktivacijo 37. a člena Zakona o obrambi. “Dodatno pojasnjujemo, da ima Policijski sindikat Slovenije že od samega začetka (tj. od sprejema določbe 37.a člena ZObr) stališče, da je aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi izključno politična odločitev, ki zahteva podporo z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev Državnega Zbora Republike Slovenije. Da gre izključno za politično odločitev pritrjuje tudi dejstvo, da Vlada RS, kot naš delodajalec, pristojnosti za aktivacijo predmetnega člena nima, niti te pristojnosti nima stroka. Zato bo Policijski sindikat Slovenije spoštoval odločitev poslancev državnega zbora, ne glede na to, kakšna bo.”

Foto: STA

Pri tem so opozorili, da bodo ne glede na odločitev od delodajalca (t.j, Vlade RS in MNZ) še vedno zahtevali, da vzpostavlja in zagotavlja takšne pogoje za delo, da bodo imeli delavci, ko prihajajo v stik z okuženimi osebami, najboljšo možno zaščitno opremo, ki bo v največji možni meri ščitila njihovo zdravje in življenje, kot tudi, da bodo za svoje požrtvovalno delo ustrezno plačani. Samo tako bodo lahko policisti in zaposleni v MNZ z organi v sestavi uspešno zagotavljali visoko stopnjo varnosti državljanom, so prepričani.

Kljub temu, da policijska sindikata navajata, da gre pri aktivaciji 37. a člena za politično odločitev, je resnica povsem drugačna. Policisti so namreč tisti, ki so pozvali k aktivaciji člena. V dani situaciji so namreč preobremenjeni z delom. Minister Aleš Hojs je dal javno vedeti, da ker je Predlog za aktivacijo tega člena na mizo prejel s strani policije, reakcije sindikata ne razume, saj ravno policisti sami vseskozi opozarjajo na kadrovsko problematiko v policiji.

Hana Murn