fbpx

Mark Boris Andrijanič postal minister za digitalizacijo Slovenije

Mark Boris Andrijanič (Foto: Twitter)

V državnem zboru se je predstavljal prvi kandidat za novo ministrstvo brez resorja, zadolžen za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič. Slednji je že leta opazoval, kako Slovenija zaostaja na področju digitalizacije, zato je prepričan, da na tem področju potrebujemo številne nove rešitve. “Digitalizacija je ena izmed ključnih rešitev, da postanemo moderna in napredna država, da ustvarimo deželo priložnosti v kateri bodo lahko vse generacije izkoristile svoje talente in živele dostojno življenje,” je dejal Andrijanič. Na svoji predstavitvi pred državnim zborom je slednji predstavil tudi rešitve, ki se jih bo ministrstvo lotilo, če bo potrjen za ministra. 

Potem, ko je Mark Boris Andrijanič dobil zeleno luč na pristojnem odboru Državnega zbora RS je bil z 45 glasovi za in 44 proti izvoljen za novega ministra, ki bo zadolžen za digitalizacijo Slovenije. Takoj po glasovanju prisegel pred DZ in poslance tudi na kratko nagovoril.

Kandidat za ministra za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič je na današnji predstavitvi poudaril, da je z grenkobo v srcu opazoval, kako Slovenija zaostaja. “Kako nas z velikimi koraki dohitevajo in prehitevajo države, ki so bile še pred 30 leti bistveno manj razvite od nas,” je dejal. Pri tem je še poudaril, da ZDA in Kitajska povečujeta prednost pred Evropo. Andrijanič je prepričan, da globalna tehnološka tekma prinaša velike prednosti za majhne države in ne prizanaša počasnim in neodločnim. “Tudi zato mladi množično odhajamo v tujino.”

Kot ključno rešitev za povečevanje konkurenčnosti Slovenije vidi Andrijanič v digitalizaciji. “Digitalizacija je ena izmed ključnih rešitev, da postanemo moderna in napredna država, da ustvarimo deželo priložnosti v kateri bodo lahko vse generacije izkoristile svoje talente in živele dostojno življenje,” je dejal. Poudarja, da je digitalizacija mogočno orodje s katerim lahko močno olajšamo življenje državljanom, ki viša dodano vrednost na zaposlenega, kar vodi v višje plače in boljše pokojnine.

Foto: Twitter Vlada RS

Pred časom je vlada že ustanovila strateški svet za digitalizacijo, ki ga trenutno sestavlja 47 izjemnih strokovnjakov iz različnih področij, z bogatimi izkušnjami iz tujine. V nadaljevanju je poudaril, da so najbogatejše in najuspešnejše države na svetu tiste, ki so najbolj digitalizirane. “S ciljem, da Slovenijo popeljemo v družbo teh držav, sem v aprilu prevzel vodenje Strateškega sveta za digitalizacijo,” je pojasnil. Pri tem je še izpostavil paket ukrepov, ki so ga pripravili. Slednjega je do danes podprlo več kot 30 različnih organizacij – univerze, združenja upokojencev, občin in podjetnikov.

Kot minister obljublja rešitve, ki bodo poenostavile življenja državljanov
Na področju javne uprave se bo Andrijanič osredotočil na rešitve, ki bodo poenostavile življenje državljanom in jim prihranile čas pri poslovanju z državo. Te rešitve so e-gradbeno dovoljenje, informativni izračun otroških dodatkov in davčni trajnik. Prav tako si želijo digitalizirati celoten postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. “To bomo storili s pomočjo portala, ki bo omogočal oddajanje in spremljanje vsake vloge. Ta portal bo omogočil, da lahko posameznik vidi, v kateri fazi obravnave je posamezna vloga,” je še dodal.

https://twitter.com/vladaRS/status/1415940544056942593?s=20

Kot je v nadaljevanju pojasnil, želijo pri informativnem izračunu otroških dodatkov po zgledu informativnega izračuna dohodnine staršem omogočiti, da ne izpolnjujejo vsako leto enake vloge s podatki, ki jih država že hrani. Pri davčnem trajniku želijo omogočiti plačevanje davčnih in drugih obveznosti do države neposredno prek direktne obremenitve bančnega računa. Kot minister za digitalizacijo se bo pri zdravstvu lotil ukrepov, ki bodo s pomočjo naprednih tehnologij reševali življenja in prihranili milijone pri javnem naročanju, je zatrdil. Ti ukrepi so telemedicina za kronične in onkološke bolnike, mobilna aplikacija eZdravje in e-javno naročanje.

Starostniki si lahko obetajo e-oskrbo v prihodnosti
Pri e-oskrbi starostnikov si želijo zagotoviti sistemsko financiranje za storitve e-oskrbe na domu za pet tisoč najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov s pomočjo že razvitih in preizkušenih orodij na tem področju. Aplikacija bi omogočala naročanje na zdravstvene preglede in komunikacijo z zdravstvenim osebjem. “Vzpostaviti želimo mobilno aplikacijo, s pomočjo katere bo imel posameznik enostaven dostop do lastnih zdravstvenih podatkov, zdravstvenih potrdil, napotnic in receptov,” je še poudaril. Kot izjemnega pomena vidi tudi uvedbo obvezne uporabo digitalnega sistema skupnega javnega naročanja v zdravstvu. “S tem bi omogočili enotno in transparentno naročanje medicinskih pripomočkov in zdravil z obvezno uporabo e-Dražbe.”

Foto: Pixabay

Tudi podjetniki si lahko obetajo številne spremembe. Ministrstvo bi tudi uvedlo enkratno letno e-poročanje podjetij državnim organom prek enotne državne platforme in enotnega obrazca, ki bo vseboval podatke za vse ključne organe (FURS, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, …). “Želimo digitalizirati čim večji del notarskih storitev. Uvedli bi možnost, da se čim večji del storitev opravi na daljavo, kar je še posebej pomembno za tuje vlagatelje in Slovence živeče v tujini,” je pojasnil Andrijanič. Po nizozemskem zgledu bi uvedli dohodninsko olajšavo za domače in tuje strokovnjake, ki se vrnejo oziroma priselijo v Slovenijo zaradi zaposlitve na področju inženirskih in drugih deficitarnih poklicev z visoko dodano vrednostjo.

Digitalni bon za spodbujanje vseživljenjskega učenja
Na predstavitvi je še Andrijanič poudaril, da si želijo uvesti digitalni bon, ki bo namenjen spodbujanju vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin, sprva pa bi bil brezplačno namenjen starejšim državljanom. Kot prvi korak v izobraževanju vidi čimprejšnjo priprava kurikularnega okvira temeljnih znanj računalništva in informatike v izobraževanju, nato se na tej osnovi pripravijo potrebne spremembe učnih načrtov. “Obenem se posodobijo obstoječi učni programi, ki pri nas še niso prilagojeni za izobraževanje otrok in mladostnikov v digitalni dobi,” je še dodal. Kot pomemben doprinos celotni družbi pa še Andrijanič vidi tudi v obvezni uvedbi predmeta  računalništva in informatike. “Tu Slovenija zelo zaostaja za ostalimi državami, tudi za Hrvaško.”

Foto: Pixabay

Ministrstvo za digitalizacijo bo skrbelo tudi za povezovanje slovenskih in ameriških izobraževalnih ter raziskovalnih institucij in prenos znanja na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva in izobraževanja. Po zgledu Danske se bo vzpostavilo slovensko predstavništvo v San Franciscu, ki bo promoviralo Slovenijo kot atraktivno investicijsko destinacijo in odpiralo vrata slovenskim podjetjem v Silicijevi dolini in drugih ameriških tehnoloških središčih. Pisarna bo vodila tudi enotno bazo slovenskih strokovnjakov v tujini. Poleg tega se zagotovi sistemska sredstva za različne oblike poslovnih, izobraževalnih, raziskovalnih in drugih aktivnosti, namenjenih povezovanju Slovencev v tujini z domovino.

Ustanovitev inštituta bi lahko privabilo številne tuje in domače strokovnjake
V partnerstvu z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo in Društvom v tujini izobraženih Slovencev se bo vzpostavila pisarna, ki bo nudila informacijsko, administrativno in karierno podporo slovenskim strokovnjakom, ki se želijo vrniti v Slovenijo. Nov inštitut bi lahko zrasel iz Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCA, pri čemer bi k strateškemu partnerstvu oziroma solastništvu pritegnili vodilno svetovno tehnološko podjetje. Podobno vladno službo ali celo ministrstvo imajo številne najrazvitejše države na svetu. “Služba bo vodila pripravo ključnih dokumentov na področju digitalizacije in spremljala njihovo izvajanje,” je še obrazložil.

Foto: Twitter Vlada RS

“Takoj ko je vlada potrdila prvi paket ukrepov, smo se lotili koordinacije med resorji,” je še poudaril na koncu. Kot je opazil, se je kmalu pokazalo, da bo za izvedbo ukrepov terjala ekipo. Prvi korak v to smer je ustanovitev Službe vlade za digitalno preobrazbo. “Če bom danes potrjen za ministra, bom storil vse, da digitalizacija postane naša nacionalna prioriteta in projekt, ki povezuje celotno družbo in politiko. Gre za ekipni šport, v katerem lahko zmagamo le, če držimo skupaj,” je še obljubil na zaslišanju. Če bodo člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ocenili, da je njegova kandidatura ustrezna, bo Državni zbor o imenovanju glasoval še danes na izredni seji.

Sara Rančigaj