Katastrofalen odnos vlade do ustavne demokracije: Na uveljavitev čaka kar 18 odločb ustavnega sodišča!

Marjan Šarec. (Foto: STA)

Če predsednik vlade in ministri ne spoštujejo ustave, zakonov in predpisov, kako lahko potem to zahtevajo od državljanov?

Vladni odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca SDS Tomaža Lisca razkriva, da je trenutno neuresničenih kar 18 odločb Ustavnega sodišča RS, pri štirih izmed njih rok za uveljavitev še ni potekel, preostalih 14 pa bi že moralo biti izvršenih! Pri slednjih vlada dodaja, da je ena izmed njih izvršena delno, nekatere pa bodo uresničene z začetkom uporabe že sprejetih zakonov.

Neokusne šale vladajočih
Trenutno najbolj znana odločba Ustavnega sodišča RS, ki še vedno ni uveljavljena, je zagotovo enakopravno financiranje javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja, bolj znano kot novela ZOFVI. Ustavno sodišče RS je že decembra 2014 presodilo, da je zgolj 85-odstotno financiranje javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah neustavno, zakonodajni veji oblasti pa naložilo odpravo neustavnosti v roku enega leta. Kot je znano, vse do danes odločba še ni uveljavljena, staršem in otrokom, ki obiskujejo zasebne osnovne šole z javno veljavnim programom, so kršene človekove pravice, zagotovljene z ustavo, levi pol politike pa vsa ta leta zgolj zaradi ideoloških vzgibov išče stranpoti za neuveljavitev jasne in nedvoumne odločbe. Zapisano v odgovoru na vprašanje poslanca SDS, češ da “Vlada RS deli prepričanje poslanca Tomaža Lisca, da je treba odločbe Ustavnega sodišča RS spoštovati in da je to nujno za uresničevanje ustavnih načel, predvsem načela pravne države“, se tako bere kot neokusna šala.

Jernej Pikalo (Foto: STA)

V nadaljevanju odgovora vlada naniza nekaj argumentov, zakaj je toliko odločb ustavnega sodišča še vedno neuveljavljenih, pri čemer se sklicuje na to, da je včasih “potreben tudi daljši čas za oblikovanje potrebne politične večine, ki omogoča sprejetje zakonske ali druge rešitve“, ali pa na to, da se s tem problemom “ukvarjajo vse države, ki imajo ustavna sodišča, in to ne le zaradi neaktivnosti vlad, temveč tudi parlamentov, v katerih, posebej kadar gre za odločitve, ki se sprejemajo s kvalificiranimi večinami, ni vedno mogoče doseči sprejetja spremembe zakona, s katerim se odpravlja protiustavnost, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče“. Pričakovano, kajne? Če nekaj ni narejeno, vlada Marjana Šarca s prstom pokaže na drugega, češ, on je kriv.

Slabi pri spoštovanju ustavnega reda in sprejemanju zakonov
Poslanec Tomaž Lisec je v svojih razpravah tako že večkrat poudaril, da če predsednik vlade in ministri, ki so v Državnem zboru RS prisegli, da bodo spoštovali ustavni red, tega pri svojem delovanju ne počnejo, kako lahko potem od državljanov zahtevajo, da bodo spoštovali zakone in predpise?

Kako trdo delajo predsednik vlade Marjan Šarec in njegovi ministri, razkriva tudi nedavno objavljena statistika enega izmed slovenskih medijev. V prvih šestih mesecih vladanja so pripravili in sprejeli vsega pet novih zakonov, 21 manjših sprememb in 17 protokolarnih ratifikacij. Slednje je daleč najmanj, če primerjamo njihovo uspešnost z zadnjimi tremi vladami, pri čemer je bila najbolj delovna in uspešna vlada Janeza Janša v obdobju 2012–2013.

Peter Truden