fbpx

Kazenske ovadbe financerja Marjana Šarca: Zaradi spornih poslov nove težave tajkuna Bojana Petana

Bojan Petan (Foto: STA)

Razvpiti tranzicijski tajkun Bojan Petan naj bi bil aktivno vpleten tudi v kampanjo Marjana Šarca, pomagal naj bi tako preko finančne pomoči, kakor tudi preko kadrovskih resursov. Ključna Petanova človeka v Šarčevi kampanji sta Sebastjan Selan, bivši direktor Sove in aktualni direktor Marine Portorož, ter Brane Kralj, Petanov prijatelj in partner iz poslov z Aleksandrom Jerebom, lastnikom Akustike Group in nepremčninskim mogotcem.
V nadaljevanju razkrivamo zgodbo, zakaj je Bojanu Petanu tako pomembno, da ima kot stric iz ozadja pomemben vpliv na Marjana Šarca in njegovo stranko LMŠ. Iz zanesljivih, a neuradnih virov smo izvedeli, da se pripravlja vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zoper člane organov Gorenjske banke zaradi oškodovanja delničarjev banke. Ovadba se nanaša na sporne odločitve, s katerimi naj bi organi banke oškodovali delničarje Gorenjske banke za 20 milijonov evrov z odpisovanjem terjatev do družbe iz poslovnega sistema DZS, ki ga obvladuje znani poslovnež Bojan Petan, in naknadnim kreditiranjem istega poslovnega sistemu, in to z vnaprej znanim visokim kreditnim tveganjem.
Tako je Gorenjska banka najprej odprodala svoje terjatve do DZS d.d. z diskontom v višini kar 62 odstotkov ciprski družbi Elements Capital Partners, naknadno pa odobrila kredit v višini 12 milijonov evrov Termam Čatež d.d., najpomembnejši članici skupine DZS. Sporne posle naj bi na zahtevo enega od večjih delničarjev pregledal tudi zunanji neodvisni izvajalec, ki naj bi ugotovil, kdo vse je bil vanje vpleten in kakšno razsežnost imajo ravnanja, ki so banki povzročila večmilijonsko škodo.

Po kakšnih kriterijih so dobili 12-milijonski kredit?
Pri tem je posebej pomembna vsebina pogodb med Gorenjsko banko in družbo DZS d.d., na osnovi katerih so nastale terjatve v višini 13,5 miljona evrov in ki so bile zavarovane z zastavo nepremičnin ter vrednostnih papirjev in deležev, morda tudi z deleži v družbi Terme Čadež. Opozoriti velja, da je bila Skupina DZS znana po medsebojnem prepletanju podjetij prek posojil in poroštev, imela so tudi pomembne lastniške deleže v krovni družbi DZS. Zato naj bi se neodvisni preiskovalec osredotočil tudi na ugotavljanje, kolikšen lastniški delež  in terjatve so imele Terme v krovni družbi DZS d.d.. v času prodaje terjatev Gorenjske banke Elements Capitalu, pa tudi, kolikšen delež in terjatve je morebiti imela DZS d.d. v času prodaje terjatev v Termah Čatež.

Preiskava bo morala med drugim ugotoviti, po kakšnih kriterijih je uprava banke odobrila Termam Čatež 12-milijonski kredit, saj je bilo podjetje v postopku finančnega prestrukturiranja zaradi grožnje insolventnosti. Vse kaže, da je Gorenjska banka sodelovala v refinanciranju podjetij družbe DZS, katere terjatve je predhodno prodala z 62-odstotnim diskontom družbi Element Capital, z namenom omogočiti imperiju Bojana Petana preživetje in nadaljnje koncentriranje lastništva v obliki poceni odkupljenih terjatev preko v Sloveniji delujočih skladov tveganega kapitala.
Tožilstvo preiskovalo izčrpavanje Term Čatež
Poglejmo podrobnosti. Kot kažejo podatki, je Gorenjska banka 31. maja 2016 prodala terjatve DZS d.d. v vrednosti 13.596.689,15 evra za 5.173.297,73 evra družbi Elements Capital Partners. Gre za podjetje, ki sodeluje z luksemburško družbo York Global Finance Offshore, to pa v Sloveniji že vrsto let aktivno odkupuje terjatve do ključnih slovenskih podjetij. Prodaja je bila izpeljana na osnovi odločitve kreditnega odbora z dne 25. 2. 2016 in ob soglasju nadzornega sveta banke z dne 18. 5. 2016. V tem času je bil predsednik uprave Andrej Andoljšek, predsednik nadzornega sveta pa David Benedik, danes predsednik uprave banke. Nadzorni svet je ta posel odobril le pet dni pred imenovanjem štirih novih članov nadzornega sveta, ki se je zgodilo 23. 5. 2016. Kot kaže, je nadzorni svet banke v stari sestavi pohitel z odobritvijo omenjene prodaje po vsej verjetnosti zato, da ne bi z imenovanjem novih članov, zlasti Jelene Galić, sicer izvršne direktorice AIK banke, prišlo do problematiziranja ali celo zaustavitve nameravanega posla. Finančni svetovalec v tej transakciji je bila družba CS Consulting.

Kljub temu, da je maja 2016 prodala terjatve do DZS d.d. s kar 62-odsotnim diskontom, je 29. septembra 2017 uprava Gorenjske banke odobrila 12 milijonov kredita družbi v tem istem sistemu: Termam Čatež. Gre za sindiciran kredit za obdobje osmih let, to je do konca leta 2024, ki ga je Gorenjska banka Termam Čatež odobrila skupaj z Abanko, katere kredit znaša 8 milijonov evrov. Kredit naj bi bil namenjen refinanciranju finančnih obveznosti Term Čatež do bank in družbe Wiltan Enterprises Limited. Finančni kriteriji, po katerih se je uprava banke odločila za  kreditiranje Term Čatež, niso znani, prav tako ne, na osnovi česa so ocenili, da bo družba sposobna svoje finančne dolgove v prihodnosti odplačevati. Preteklo poslovanje Term Čatež in skupine DZS namreč razkriva veliko tveganost kreditiranja. Ne nazadnje je leta 2015 Okrožno državno tožilstvo v Kopru začelo preiskavo zoper Petana in DZS zaradi domnevnega izčrpavanja Term Čatež in Marine Portorož.

Andrej Žitnik