[Ekskluzivno] Kdo je družina, ki obvladuje razpise za nevladnike, je blizu Goloba in denarju iz energetike?

Marjan Cukrov in Vesna Cukrov (Foto: Odvetniška družba Cukrov/LinkedIn)

Zadnje dni je veliko govora o ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Poleg razsipavanja z denarjem za službeno pot v New York se ministrici očita netransparentno razdeljevanje javnega denarja na razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki se je znašel inštitut, ki ga vodi njena nekdanja poslovna partnerka, ta pa je povrhu še v solastništvu njene matere. Ker ministrica vztraja, da je odločitev o tem, kdo bo upravičen do sredstev na razpisu, sprejemala strokovna komisija, je med drugim zanimivo pogledati, kdo je bil član omenjene komisije. Med slednjimi je bil namreč tudi Marjan Cukrov, čigar hčerka je zanimivo tudi članica Strateškega sveta Vlade RS, žena slednjega pa je ustanovila odvetniško družbo, ki dobro biznisira z državnim podjetjem Eles.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je za oddajo Tarča pojasnila, da je v zvezi z razpisom, ki krepi državljanske pravice, v mesecu februarju imenovala strokovno komisijo, ki so jo sestavljali javni uslužbenci sektorja za nevladne organizacije in šestih ministrstev, ki so nato samo besedilo razpisa potrdili. “Strokovna komisija je potem vse vloge, ki so prispele, pogledala, zagotovljeno je bilo javno odpiranje teh vlog, vsako prijavo sta pogledala dva ocenjevalca, torej izmed zaposlenih na ministrstvu za javno upravo in šestih ostalih ministrstev”, je zatrdila in dodala, da je prerazporeditev sredstev, ki je omogočilo tudi financiranje inštituta IPES Maribor, predlagala strokovna komisija. Trdi, da naj ne bi imela možnosti vplivanja na to, kdo bi dobil sredstva.Vsi dobitniki so dosegli 90 ali več odstotkov točk, možnih na tem razpisu, torej izbrani so bili odlični projekti, na tem mestu pa jaz kot ministrica z izbiro kdo, kateri projekt, katera organizacija ta sredstva dobi, nisem imela nič,vztraja po navedbah Gibanja Svoboda.  

V komisiji, ki je odločala o podelitvi sredstev nevladnim organizacijam, je bil kot že rečeno tudi Marjan Cukrov iz ministrstva za javno upravo. Slednji je bil član komisije prvič, ko je bila komisija širša in tudi ko so odločali drugič v ožji sestavi in podelili dodatna sredstva. Njegova hči Veronika Cukrov, ki je diplomirala in magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, naj bi bila pravna zastopnica NVO-jev. Sicer pa je zanjo znano, da je članica Strateškega sveta Vlade RS, kamor jo je 30. novembra lani imenoval predsednik Vlade RS Robert Golob. Pred leti je bil v zvezi s hčerjo Cukrova sicer kritičen nekdanji poslanec in minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak. Slednjega je namreč zmotilo, da je potem, ko je ta dal intervju za dva študenta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za njihov študentski časopis PAMFIL, ki sicer ni bil povezan s samo fakulteto, prišlo do vidne cenzure. Cukrova je namreč predstavljala “skrivnostno mentorico”. Ker pa se Gorenak s popravki ni strinjal, do objave intervjuja ni prišlo, ravno tako pa ni prejel niti pojasnila v zvezi s cenzuro Cukrove.

Veronika Cukrov (Foto: LinkedIn)

Dobro poslovanje z Elesom
Žena Cukrova, odvetnica Vesna Cukrov (sicer tudi nekdanja članica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. in nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. za prestrukturiranje), je ustanovila Odvetniško družbo Cukrov, ki dobro posluje z državnim podjetjem Eles, ki velja za sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja v Sloveniji. Iz aplikacije za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji Erar je razvidno, da je Odvetniška družba Cukrov, ki je sodeč po navedbah na njihovih uradni spletni strani specializirana predvsem za “področje gospodarskega, korporacijskega, insolvenčnega, konkurenčnega in civilnega prava (pogodbeno pravo, odškodnine, …), sodnih sporov, nepremičninskega in gradbenega prava, investicij in infrastrukture, javnih naročil, energetike, skrbnih pregledov, prestrukturiranja in področje davčnega, upravnega ter ustavnega prava”, je namreč razvidno, da so največ javnih sredstev pridobili s strani podjetja Eles, Družbe za upravljanje terjatev bank, Občine Piran, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Vir: Erar

Odvetniška družba je od Elesa v obdobju od 2014 do danes skupno prejela kar 550.249,28 evra, Družbe za upravljanje terjatev bank je v obdobju od leta 2014 do leta 2022 nakazala 387.068,43 evra. 233.795,96 evra je v obdobju od leta 2014 do danes nakazala Občina Piran. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je doslej nakazala 134.871,00 evra, Zavod za gradbeništvo Slovenije pa 128.630,70 evra.

Kot lahko vidimo, so povezave v omenjenem primeru zanimive. V zvezi z omenjenim razpisom je sicer ministrica za javno upravo poleg notranje izredne revizije zahtevala še izvedbo zunanje revizije, saj se, kot pravi, zaveda, da je sum spornega ravnanja padel na izvedbo celotnega projekta kot tudi ministrstva. Kakšni bodo izsledki, bomo videli v prihodnje, a če vse skupaj ne bi prišlo v javnost, bi se sredstva veselo podelila. Nič čudnega torej ni, da so državljani tako sumničavi okrog razdeljevanja davkoplačevalskega denarja.

Ana Horvat