Kdo vse obiskuje kulturno ministrico? Nekatera imena so skrbno varovana skrivnost

Kulturna ministrica Asta Vrečko. (Foto: STA)

Na ministrstvo za kulturo smo poslali novinarsko vprašanje v zvezi s seznamom obiskovalcev ministrice Vrečko v obdobju od 2. do 20. julija 2022. Izbrana imena so nam tudi posredovali, medtem ko nekatera ostajajo strogo varovana skrivnost. 

Zaradi “varstva osebnih podatkov”, vseh imen in priimkov oseb, ki so v navedenem obdobju obiskale dotično ministrstvo, ki ga vodi Asta Vrečko, kot zatrjujejo, ne morejo razkriti: “Zahteva Nova24TV za posredovanje “seznama vseh obiskovalcev ministrice Vrečko v obdobju od 2. 7. do 20. 7.”, se v tistih delih seznama, kjer so navedena imena in priimki obiskovalcev, ki niso javni uslužbenci ali javni funkcionarji, zavrne.” 

V nadaljevanju priloženega dokumenta so podrobneje pojasnjene informacije javnega značaja, v kakšnih oblikah jih poznamo itd. Navedeno je, da “podatki, ki se vpisujejo v seznam obiskovalcev ministrstva, predstavljajo osebne podatke” … Prav tako pojasnjujejo pravila obdelave osebnih podatkov … Dokument še razkriva, da se določene tovrstne podatke lahko obdeluje zgolj na podlagi “osebne privolitve posameznika”.

Kot so še zapisali pri dotičnem ministrstvu, so “v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja) določene izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja”. V 3. odstavku tega člena pa so navedene tudi izjeme – da je mogoče celo posredovati osebne podatke, v primeru katerih bi njihovo razkritje pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov … Pri razkrivanju določenih podatkov je potrebno upoštevati tudi načelo sorazmernosti njihovega razkrivanja … Navedeno je še, da so “podatki v seznamu obiskovalcev ministrstva varovani osebni podatki” .

Imena nekaterih obiskovalcev, njihove funkcije in datum obiskov
Iz tega sklopa so izključeni osebni podatki (imena in priimki) tistih, za katere je jasno, da so obiskovalci dotičnega ministrstva kot zastopniki organov oziroma kot javni funkcionarji (uslužbenci). Na takšen način na ministrstvu pojasnjujejo zavrnitev navedbe imen in priimkov nekaterih obiskovalcev. Imena navedenih obiskovalcev, njihove funkcije in datum obiskov: “4. 7. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, 4.7.”

Inga Remeta, Asociacija, 6.7. dr. Bojan Cvelfar in dr. Andrej Nared (oba Arhiv RS), 7.7. Aleksander Bassin in Marko Jenko, Moderna galerija, 13.7. češki veleposlanik Juraj Chmiel, 13.7. Matjaž Gruden, predstavnik OVSE, 13.7. Nataša Bučar, direktorica, Slovenski filmski center, 18.7. Mateja Kos, direktorica NMS, ministrica, 20.7. Goran Milovanović, direktor, Galerija Božidar Jakac, 20.7. Miha Jerše, direktor, Prirodoslovni muzej, ministrica.”

Domen Mezeg