Koalicija po nujnem postopku sprejema paket zakonov o arbitražnem sporazumu, s katerimi se Slovenija odpoveduje slovenskemu ozemlju!

Arbitraža Sloveniji ni zagotovila pričakovanega teritorialnega stika z odprtim morjem, dobila je le služnostno območje čez hrvaške teritorialne vode.

Dokler hrvaška stran zavrača odločitev arbitražnega sodišča, je kakršnokoli ukrepanje naše države v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča nepotrebno in verjetno celo škodljivo za Slovenijo, ocenjujejo poslanci SDS. Na način, kot ga predlaga vladajoča koalicija, se Slovenija odpoveduje slovenskemu ozemlju, opozarja poslanec Danijel Krivec, zato so napovedali obstrukcijo pri sprejemanju teh škodljivih zakonov.

Poslanke in poslanci so na včerajšnjem nadaljevanju novembrske seje obravnavali paket zakonov (zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško, zakon o zemljiški knjigi, zakon o morskem ribištvu in zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), ki jih je pripravila vlada Mira Cerarja in s katerimi želi uveljaviti sodbo arbitražnega sodišča. Stališče poslanske skupine SDS je predstavil Danijel Krivec in napovedal obstrukcijo.

Dejstvo, ki ga ne moremo zanikati, je, da Hrvaška te arbitražne razsodbe ne priznava
Poslanec Krivec je poudaril, da Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava, kar je dejstvo, ki ga ne moremo zanikati. Tudi na razpravi na odboru je bilo veliko govora o tem, da se je veliko posvetovalo z različnimi pravniki, ki so nas na nek način usmerjali k sprejemu teh posebnih zakonov. “Če pogledamo, kako se je celotna arbitražna zadeva odvijala, lahko ugotovimo, da je bilo takih pravnih mnenj v preteklosti veliko, večinoma smo temu verjeli, na koncu pa dobili razsodbo, ki ni v našo korist,” je bil kritičen poslanec in dodal, da je razsodba arbitražnega sodišča v škodo Republike Slovenije in tudi v nasprotju z vsemi do zdaj sklenjenimi dogovori z Republiko Hrvaško.

Predvsem pa je Krivec poudaril, da je sprejemanje tega zakona brezpredmetno, saj sosednja Hrvaška ne priznava odločitve arbitražnega sodišča. “Dokler hrvaška stran zavrača odločitev arbitražnega sodišča oziroma ne pokaže niti pripravljenosti, da bo spoštovala odločitev arbitražnega sodišča in začela z izvajanjem tretjega odstavka sedmega člena arbitražnega sporazuma, je kakršnokoli ukrepanje naše države v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča nepotrebno in verjetno celo škodljivo za Slovenijo.”

Poslanec SDS Danijel Krivec, Foto: STA

Zakon predvideva celo izbris parcel in stavb, ki bodo prešle iz državnega ozemlja Republike Slovenije, kar pomeni, da se že vnaprej odpovedujemo določenemu delu ozemlja Republike Slovenije. Dosedanje stališče Republike Hrvaške jasno kaže, da se ne bo odpovedala ozemlju, ki naj bi po razsodbi arbitražnega sodišča prišlo v državno ozemlje Republike Slovenije.

Slovenija se odpoveduje slovenskemu ozemlju
Danijel Krivec opozarja, da je meja na nek način dokončno urejena šele takrat, ko se mejaša strinjata s potekom meje, zato je zelo vprašljivo enostransko urejanje meje v praksi. Prejudiciranje poteka meje oziroma vnaprejšnja odpoved slovenskemu ozemlju v prid sosednje države pa je po njegovem v škodo naše države, ki je verjetno ne bo mogoče popraviti. “Potem se pojavlja tudi veliko drugih vprašanj, recimo, na primer uveljavljanje pravice do subvencije tistih lastnikov kmetijskih zemljišč, ki bodo v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča prešla v državno ozemlje Republike Hrvaške. Dejstvo je, kar je tudi predsednik odbora navedel, da tudi Komisija Državnega sveta ne podpira sprejema tega zakona.”

Stranka SDS je temu reševanju meje z arbitražnim sporazumom že v preteklosti nasprotovala, rešitev arbitražnega sporazuma pa je še slabša, kot so jo napovedali in pričakovali tudi tisti goreči zagovorniki arbitražnega sporazuma. Končna rešitev, ki jo imamo pred seboj v arbitražnem sporazumu, je tudi precej slabša od sporazuma Drnovšek-Račan.

Krivec zato poudarja, da gre ponovno za sprejemanje enostranskih korakov, za katere se vlada izgovarja na pravne ekspertize in analize, ki naj bi potrjevale arbitražni sporazum, vendar ponovno nimamo nikjer zagotovila, da nam bo to koristilo. “Še več, ponovno delamo enostranske korake, ki nam v nadaljevanju lahko škodijo.”

Pojasnilo, zakaj so napovedali obstrukcijo
Danijel Krivec je zaradi vseh naštetih razlogov, ki so škodljivi za slovenske interese, pojasnil, da v poslanski skupini SDS ne bodo sodelovali pri obravnavi in tudi ne pri sprejemanju tega zakona. “Enako pa napovedujem, da ne bomo sodelovali pri obravnavi in sprejemanju tudi ostalih treh zakonov v tem paketu po nujnem postopku, pri predlogu zakona o spremembah zakona o zemljiški knjigi, predlogu zakona o spremembah zakona o morskem ribištvu, pri predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. Zato za vse štiri zakone, ki so vloženi po nujnem postopku, napovedujem, da v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo sodelovali in bomo pri teh zakonih napovedali obstrukcijo.”

C. Š.