fbpx

Koalicija s SNS in poslancema manjšin za sorazmernost cen pri nabavah medicinskih pripomočkov in opreme

Foto: STA

Slovensko zdravstvo že vrsto let pretresajo številne korupcijske afere o preplačilih medicinskega materiala. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je zato 9. junija 2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju po skrajšanem postopku. Poslanske skupine SDS, NSi, SMC, SNS in poslanca manjšin so vložile zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bo se obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. 

S predlaganim zakonom se zasleduje cilj, da se zagotovi sorazmernost cen pri nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na področju zdravstva ter s tern zagotoviti učinkovito in smotrno porabo javnih sredstev zdravstvenih ustanov na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Le ta je pomemben, saj uvaja regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen.

V Državnem zboru sta bili ustanovljeni dve preiskovalni komisiji, ki sta preiskovali področje nabav v zdravstvu, in sicer je preiskovalna komisija pod vodstvom Jelke Godec v prejšnjem mandatu ugotavljala zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na 2 področju nakupa žilnih opornic, druga preiskovalna komisija pa se ukvarja s področjem nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom pod vodstvom mag. Karmen Furman. Pri slednji so potrdili tudi prvo vmesno poročilo na podlagi zaključene preiskave nabav v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Področje zdravstva je v trenutnih časih najbolj obremenjeno področje, zato se želi s predlogom novele Zakona o javnem naročanju doseči, da se področje nabav medicinske opreme uredi transparentnejše in da bo poslovanje zavodov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo, bolj pregledno. S tern bi se onemogočila nadaljnja preplačila v zdravstvu, ki smo jim bila priča do sedaj.

Foto: STA

Predlagatelji sprememb Zakona o javnem naročanju smo prepričani, da bo predlagana ureditev nabav v zdravstvu onemogočila dosedanja nerazumna in prekomerna odstopanja pri cenah nabav istega materiala v različnih bolnišnicah, predlagan model izenačitve nabavnih cen v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih, ki delujejo v javni zdravstveni mreži, pa bo vplival na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu.

Sara Kovač