fbpx

Koalicijske vrste: Da javne RTVS nimajo popolnoma podjarmljene, vidijo kot naravno nesrečo?

Foto: zajetje zaslona

Vlada Roberta Goloba je predlagala praktično enake rešitve kot že maja meseca nekdanja urednica, “neodvisna novinarka” in sedaj poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, torej da bi odstavili celotni vrh javne RTVS – s to razliko, da bi sedaj to storili po nujnem postopku. Na današnji seji kolegija predsednice DZ je bil predlog tudi izglasovan – zanj so namreč glasovale vse tri koalicijske stranke. Poslovnik določa, da vlada lahko predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zaradi preprečitve težko popravljive posledice za delovanje države.

Kolegij predsednice državnega zbora je danes odločal, ali bodo po nujnem postopku odstavili generalnega direktorja RTV Slovenija, direktorja televizije, direktorja radia in celoten programski in nadzorni vrh RTVS – omenjene odstavitve je sicer že maja predlagala poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek. Nato je enako predlagala kulturna ministrica Asta Vrečko iz stranke Levica, s to razliko, da naj bi se čistka zgodila po nujnem postopku, ki je mogoč v primeru vojne, naravnih katastrof ali nevarnosti težko popravljivih posledic za državo. Po njihovo naj bi torej vrh RTVS ogrožal državo, zato naj bi njegova menjava predstavljala skrajno pomembno državno nujnost. Ni kaj, idej, kako priti do svojega, jim res ne zmanjka – pa naj bodo še tako absurdne.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je že maja opozorila, da Paškova kot prvopodpisana predstavnica Svobode predlaga popolno spremembo ustroja RTV Slovenija, kar ni majhna sprememba ureditve, da bi lahko odločali na tak način. Vendar pa so koalicijske stranke kljub temu izglasovale, da skrajšanje mandatov programskemu in nadzornemu svetu RTVS, predčasna odstavitev generalnega direktorja in direktorja RTVS predstavlja zgolj obroben popravek zakona. Koalicijske stranke so tudi danes izglasovale, da predlog zakona obravnavajo po nujnem postopku. Poleg tega so na seji še izglasovali, da bodo po nujnem postopku obravnavali zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov.

Kako poteka zakonodajni postopek. (Foto: e-uprava)

Zakon lahko predlaga vlada, poslanec, državni svet ali najmanj 5.000 volivcev. Postopek je sestavljen iz predhodne obravnave in rednega zakonodajnega postopka, ki je sestavljen iz prve, druge in tretje obravnave. Poleg skrajšanega postopka določa poslovnik tudi nujni postopek za sprejem zakona, po katerem se obravnava predlog zakona, kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zaradi preprečitve težko popravljive posledice za delovanje države. V teh primerih lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.

Po poročanju Siola je vlada trdila, da so menjave celotnega vrha RTVS oblika preprečevanja težko popravljivih posledic za delovanje države – kar pojasnjuje v širšem smislu, češ da v to področje delovanja države lahko štejemo RTV Slovenijo s svojim statusom, poslanstvom in ustavno varovano funkcijo na področju zagotavljanja pravice do javne obveščenosti, ki je predpogoj za obstoj demokracije in s tem tudi države. “Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat članov programskega sveta in članov nadzornega sveta, mandat nanju vezanih odborov ter mandat generalnega direktorja, direktorja radia in direktorja televizije,” je med drugim zapisano tako v predlogu Šetinc Paškove kot tudi v vladnem predlogu. Za predčasne odstavitve bo država seveda morala izplačati odškodnine prizadetim – torej gre tudi v tem primeru za nepotrebno in nerazumno razmetavanje denarja.

Na portalu Siol so še navedli, da je s predčasno menjavo na vrhu RTVS lani posebno komisijo Evropskega parlamenta, ki jo je vodila Sophie in ‘t Veld, že seznanil Marko Milosavljević s FDV, ki je zatrdil, da naj bi prejšnja vlada Janeza Janše predčasno odstavila generalnega direktorja Igorja Kadunca, kar sicer ne drži – Kaduncu je potekel mandat, ponovno pa ni bil izvoljen. “Politične menjave, ki so jih z leve tudi s pomočjo Milosavljevića podtikali prejšnji vladi, poskuša zdaj izvesti Svoboda, in sicer dosti bolj radikalno,” so še zapisali.

Sara Bertoncelj