Komisija Eve Irgl razgalila ekokriminal župana Jankovića in institucij

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal tožbe proti vsem, ki ovirajo projekt gradnje kanalizacije skozi zajetje pitne vode. (Foto: Nova24TV)

Predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Eva Irgl je na seji župana Ljubljane Zorana Jankovića vprašala: “Ali ste v upravnem sporu glede okoljevarstvenega dovoljenja?” Janković je odgovoril: “Da.” Dodal je, da tožijo sklep Arsa, vendar ni priznal, da nimajo okoljevarstvenega dovoljenja. Kljub ugotovljeni spornosti gradnje kanala C0 na vodonosniku pitne vode glasovalni stroj vladajoče koalicije sklepa o zaustavitvi gradnje ni podprl.

O problematiki povezovalnega kanala C0 na Ljubljanskem polju je danes razpravljala tudi parlamentarna komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Njena predsednica Eva Irgl je sejo sklicala na pobudo civilne iniciative Za čisto pitno vodo, med predlaganimi sklepi pa je poziv k takojšnji zaustavitvi del.

Predsedujoča Eva Irgl je uvodoma poudarila, da je nesprejemljivo da se Varuh človekovih pravic Peter Svetina ni udeležil seje ob štirih namestnikih. “Občutek imam, da se varuh ne želi nikomur zameriti,” je dejala Irglova in dodala, da so ob tem na preizkušnji človekove pravice in da bi varuh moral povedati svoje mnenje. Poleg njega se je opravičila še ministrica Alenka Bratušek.

Grožnje in nasilje
Irglova je med razlogi za sklic seje navedla celo kopico pravnih in okoljevarstvenih argumentov za sklic seje, med katerimi ni pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Ministrstvo za okolje je v tej zadevi podalo kar 27 zahtev za dopolnitev, a se gradnja kljub temu nadaljuje. Tudi inšpekcijski nadzor je pokazal, da postopki niso potekali skladno z zakonom o upravnem postopku. Lastnikom zemljišč se je grozilo in se z njimi obračunavalo.

Image

Človek ostane brez besed, ko sliši, da se posameznikom, ki želijo zaščititi svojo lastnino, grozi in so deležni nasilja. To je nesprejemljivo in to ostro obsojam,” je izpostavila Eva Irgl in dodala, da sta dve osebi morali poiskati zdravniško pomoč, ker niso želeli da se gradnja nadaljuje po njihovih zemljiščih. Eden od lastnikov je ob tem povedal, da ustava in zakoni v naši državi ne obstajajo – obstajajo pa množične kršitve teh.

Gradi se na napačnih parcelah, razlastitve niso pravnomočne
Lastnik zemljišča Pavel Zaher je pojasnil, da je voda na tem območju je odlične kvalitete. Gradbena dovoljenja so bila po njegovem pridobljena za parcele v lasti Občine Ljubljana, na cestah in poteh za gradbeni kanal globine 6 metrov, zato gradbinci rabijo več prostora. Kot trdi, je ljubljanska občina preprosto izsilila začetek gradnje na tem območju. “Sodna odredba je bila na napačnih predpostavkah in ne vem koliko bo MOL za to plačal.” Dotaknil se je tudi razlastitev lastnikov zemljišč s strani MOL, vendar nobena izmed teh še ni pravnomočna. Hkrati je ob tem varnostna služba zasedla zemljišče, postavila ograjo in obračunavala s silo in pretepi. Zaher je dodal, da meje zemljišč geodetsko niso urejene, gradbinci gradijo na napačnih parcelah. “Kako bodo to rešili ne vem.

Janković ni priznal, da nima okoljevarstvenega dovoljenja
Ljubljanski župan Zoran Janković je uvodoma povedal, da je Slovenija pravna država in dodal, da ima projekt za celotno traso pravnomočna gradbena dovoljenja. Po njegovem je kanal je na tej trasi vrisan že 30 let in ni potrebna dvakratna presoja vplivov na okolje. Skliceval se je na soglasja 28 odstotkov lastnikov za gradnjo. Nato se je spravil na tri organizatorje protestov, ki po so po njegovem vir vseh težav. “Če vas skrbi za pitno vodo, naj vas gospoda Grad povabi domov in pokaže svojo greznico.” Župan trdi, da je v Ljubljani speljanega 1300 kilometrov vodovoda in 1200 kilometrov kanalizacije in da bi moral biti “potres “ful” pameten, da bi “trefu” samo C0“. “71 odstotkov kanalizacijskih cevi je na vodovarstvenem območju.” Po trditvah Jankovića bo voda še bolj ohranjena, hkrati pa vztraja, da nikomur niso nič vzeli. “Imeli smo 19 inšpekciji ki niso ugotovile nepravilnosti.” Janković je dejal, da presoje vplivov na okolje preprosto ne bodo naredili.

Po končani predstavitvi župana Jankovića ga je predsedujoča vprašala: “Ali ste v upravnem sporu glede okoljevarstvenega dovoljenja?” Janković je odgovoril: “Da.” Dodal je, da tožijo sklep Arsa, vendar ni priznal, da nimajo okoljevarstvenega dovoljenja. 

Enako vprašanje je Irglova postavila državnemu sekretarju ministrstva za naravne vire in prostor Mateju Skočirju, ki je odgovoril, da gre iz sklepa Arsa razumeti, da je za 2-kilometrski odsek potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in da postopek teče pred upravnim sodiščem. Irglova je ob tem izpostavila, da si je upravno sodišče vzelo nerazumno veliko časa za odločanje v tej zadevi.

Inšpektorica Martina Gašperlin se je sklicevala na izveden predhodni postopek iz leta 2016, po katerem presoja vplivov na okolje ni potrebna. Gradbena dovoljenja so po njeno pravnomočna in imajo soglasje direkcije za vode in naravovarstveno soglasje. Dodala je, da je bilo uvedenih veliko postopkov, en postopek še poteka. Pomemben je postopek naravovarstvenega soglasja, ki je bil poslan na MOL v izjasnitev. gradbena inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila.

Inšpektorica za okolje in energijo Mirjana Omerzu pove, da je bil v konkretnem primeru uveden postopek v okviru katerega so bili pridobljeni dokumenti, pojasnila in nadzor. V tem trenutku se delo izvaja delo v segmentu, ki vključuje kineto in postopek še ni zaključen. Pojasni, da ima inšpektorat težko nalogo nabora presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje, kar je del integralnega dovoljenja. Večina dokumentov je bila pridobljena pred vstopom novega zakona v veljavo, zato je gradbeno dovoljenje doseglo pravnomočnost pred presojo.

Iz urada predsednice države so pojasnili, da nimajo dostopa do celotne dokumentacije, zato se bo javno oglasila, ko bo čas temu primeren. So se pa vprašali, zakaj ob gradbenih dovoljenjih ni presoje na okolje in da predsednica vse skupaj pozorno spremlja.

Direktor javnega podjetja VO-KA David Polutnik meni, da se presojo vplivov na okolje izvaja pred izdajo gradbenega dovoljenja. Prepričan je tudi, da je gradnja varna in da se v primeru nesreče blato tudi ustavi.

Gre za okoljsko najbolj sporen projekt v zgodovini Slovenije
Pobudnik peticije in lastnik večih parcel na območju C0 Brane Grad pravi, da je v Klečah 10 let čakal na gradbeno dovoljenje za hišo, zato so še toliko bolj občutljivi, da lahko župan Janković dovoljenja za kanalizacijo pridobi v tako kratkem času. Prav tako je zanikal trditev Jankovića o greznici. Gre za staro hišo v kateri nihče ne živi že 25 let. O C0 pravi, da gre za najbolj okoljsko sporen projekt v zgodovini Slovenije. “Vse je zlagano.” Kot trdi, imajo popis vsega, kako so prihajala soglasja in dovoljenja.

Grad še spomni, da je zajetje pitne vode strateška infrastruktura, ki jo je nekoč branila vojska. Prav tako poudari, da če bi bil projekt tako ekološki, se gradbenega dovoljenja ne bi skrivalo dve leti. “Gre se na divje preko nature 2000 in privatne lastnine, izkopava se pesek in prinaša zemljino, ki tja ne sodi.” Razkrije še, da so jim pokradli hrastova drevesa, kar so naznanili tožilstvu. Zaradi ograj pa kmetje ne morejo na svoje parcele, izgubili bodo subvencije.

Županove službe terorizirajo ljudi
Aleš Mrzel
, eden izmed lastnikov parcel, trdi, da se kanal v posmeh vsem gradi naprej. Kritičen je do predsednice države, ki je po eni izjavi umolknila. Opozori, da sta tiho tako predsednik vlade kot minister za okolje Uroš Brežan. “Kje je generalštab?” Tudi on poudari, da JLA na tem območju ni dovolila take gradnje. Izpostavil je inšpekcije, ki pri navadnih smrtnikih merijo vsak milimeter nadstreškov in pišejo kazni, tokrat pa so zamrznile. Od državnih organov po njegovem deluje samo Upravna enota Ljubljana ter policija. UE je specializirana za nujne postopke razlastninjenja lastnikov zemljišč, kjer pritožba ne zadrži prenosa lastninske pravice. Mestno redarstvo kmetom na njihovih zemljiščih piše kazni. Ravno na ta dan naj bi nekomu napisali novih 500 evrov kazni. Kritičen je do policije, ki namesto obrambe lastnine in pitne vode podpira ekokriminal ter omogoča zasebnim varnostnim službam nezakonito zasedbo zasebnih zemljišč. Za konec je vse vprašal, “kdo bo nosil krivdo v primeru katastrofe?

Vesna: Najti odgovorne ljudi
Jasminka Dedić iz stranke Vesna spomni, da se je župan Janković dva dni po županskih volitvah odločil o nadaljevanju gradnje kanalizacije skozi vodonosnik pitne vode, čeprav je bila gradnja z aprilom 2020 ustavljena. Dedićeva spomni, da so se v Vesni takoj po izvolitvi povezali z lastniki in kmeti. Po incidentu s policijo, ki ga je tudi posnela, je prišla do sklepa, da MOL z asistenco policije arbitrarno posega v človekove pravice. V Vesni so takoj prepoznali primer okoljskega konflikta, zato so januarja sklicali prvo razpravo vseh deležnikov. Spomni še, kako so svetniki Jankovićeve liste in Gibanja Svobode razpravo bojkotirali in razprave niso mogli imeti. “Župan se je javno posmehoval iz nas in trdil, da tega ne bo toleriral v mestnem svetu,” saj zavrača dialog z nevladnimi organizacijami, prebivalci, predsednico. V Vesni institucije pozivajo, da nemudoma ustavijo vsa dela med Brdom in Črnučami ter prično z ugotavljanjem disciplinske in kazenske odgovornosti odgovornih uradnih oseb.

Miha Jazbinšek iz Alpe Adria Green je izpostavil, da je Jankovič pridobil v projekt sosednje občine, da bi se izognil prvotnim projektom, ki traso peljejo drugje. Hkrati je dodal, da je moč Jankoviča je v tem, “da permanentno zlorablja napake državnih organov“. Novi Arso pa bi legaliziral prejšnje napake Arsa. Jazbinšek je pozval k nadzoru ministrstev nad deli organov, ki so izdajala dovoljenja in je prihajalo do napak.

Vodni viri so kritična infrastruktura, ki bi morala biti prenešena na državo
Tomaž Ogrin spomni na referendum, kjer je 80 odstotkov ljudi glasovalo za čisto pitno vodo, zato podpira sklepe komisije. Ker je država soinvestitor projekta, ima ta vse pravice ukrepati. Predsednica mora realizirati sklep o ustavitvi gradnje, poleg tega je tudi poveljnica vojaških sil. “Ima vse kompetence, da se prekine gradnja.” Viri pitne vode imajo po Ogrinovem prepričanju status kritične infrastrukture in bi morali biti v strateških dokumentih naše države. Ljubljana nima rezervnega vira voda, zato bi skrb morala biti prenešena iz občine na državo.

Nevarnih scenarijev je veliko
Arhitekt Andrej Čufer je predstavil kaminski efekt, ki zelo pospeši požar zaradi pretoka plinov v cevi. V primeru požara v cevi C0 gasilci sploh ne bi mogli pogasiti požara, saj bi njihovega prehoda že vse pogorelo. Predstavil je tudi druge scenarije ogrožanja vodonosnika. Degradacija cevi skozi čas, potres, požar, teroristični ali vojaški napad ter igro otrok s karbidom. V vseh scenarijih bi prišlo do kontaminacije območja in tragedije. Po izračunih profesorja strojništva je cev kanalizacije predimenzionirana. To poleg višjih stroškov pomeni tudi več nevarnih plinov. Ob tem je predstavil primer iz Madžarske, kjer je ob zrušitvi zadrževalnika deponije prišlo do podzemnega onesnaženja. Prav tako je izpostavil, da kinete zaradi številnih šibkih točk predstavljajo lažno varnost.

Primc: Vsaka Jankovićeva beseda je laž
Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc: “Zakaj smo tukaj? Tukaj smo za vodo, ki je bistvena sestavina našega življenja.” Primc je izpostavil, da smo tukaj zato, ker smo vodo podedovali od naših predhodnikov vseh političnih barv. To so po njegovem spoštovali vsi, razen Jankovića in Polutnika, ki postavljata vse na glavo. “Imamo eno najboljših vod v Evropi.” Primc je jezno ugotovil, da je vsaka izrečena beseda župana Jankovića, laž. Izpostavil je, da sta si Janković in Polutnik dovolila 16 kršitev ustave.

Za 300 metrov kanala ni gradbenega dovoljenja
Odvetnik lastnikov zemljišč Klemen Golob je izpostavil določene stvari, ki jih predstavniki ministrstva niso. Spomnil je, da so na vrhovno sodišče vložili pritožbe zoper sklepa iz leta 2015 in 2016, kjer je Arso sklenil, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Sklepa tako nista pravnomočna. Opozoril je tudi na intervencijo policije, saj bi morala ta presoditi ali je pristojna za izvajanje zakonskih nalog občine. Po njegovem trdnem prepričanju to ni zakonska naloga občine, zato je v zvezi z asistenco policije vložil tožbo na upravno sodišče. Golob je opozoril, da je ljubljanska občina pridobila kup dovoljenj, čeprav bi morala pridobiti enovito s presojo vplivov na okolje. “Tukaj imajo ministrstva možnost, da gradbena dovoljenja izda za nična.” Za konec je spomnil še na pomembno informacijo, da za 300 metrov kanala ni gradbenega dovoljenja, pa nihče ni sprejel nobenih ukrepov. “Ne predstavljam si gradnjo hiše na sosednjem zemljišču,” je pristavil.

Andrej Žitnik