fbpx

Komisija za nadzor javnih financ o “aferi Koprivnikar”: Organi pregona in Računsko sodišče naj opravijo temeljito preiskavo!

Komisija za nadzor javnih financ pričakuje izčrpno poročilo vlade glede podeljevanja frekvenc 5G, Računskemu sodišču priporoča, naj opravi izredno revizijo v tem konkretnem primeru, od NPU, Specializiranega državnega tožilstva in KPK pa pričakuje, da bodo proučili sume nezakonitosti pri podelitvi teh frekvenc.

Danes je zasedala komisija za nadzor javnih financ, na kateri so obravnavali podeljevanje licence 5G družbi BTC d.d. Pred dobrim tednom dni je namreč spletni portal Požareport razkril afero, povezano s pomembnimi državnimi frekvencami 5G, denarjem in lobiranjem za zasebno ljubljansko družbo BTC. Afera se je zgodila v času, ko je ministrstvo za javno upravo vodil nekdanji član SMC in podpredsednik vlade Boris Koprivnikar. Slednji je pred kratkim dobil službo ravno v podjetju BTC. Včeraj je družba BTC frekvence vrnila, Boris Koprivnikar pa je družbi podal odpoved, kar pa ne spremeni dejstva, da kronologijo dogodkov, ki so privedli do podelitve brezplačne frekvence za testiranje tehnologij 5G, spremlja vrsta spornih kadrovskih odločitev in spornih sprememb zakonodaje, katerih predlagatelj oziroma pobudnik je bil ravno Boris Koprivnikar.

Zvone Černač je na seji izpostavil, da pri omenjenem dogajanju bode v oči, da je področje podeljevanja frekvenc za uporabo tehnologije 5G v celoti kot dedni fevd prevzela določena politična skupina, in sicer SMC, kajti kamorkoli se pogleda, vključno v vrh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, se naleti na kadre te stranke. Pri vsem skupaj se zdi, da pri SMC posamezniki zasledujejo svoje interese, in ne interesov davkoplačevalcev, zato se poraja dvom, da so bili vsi postopki izvedeni transparentno in ne za pridobitev osebnih ter političnih koristi. Tudi predsednik komisije za nadzor javnih financ dr. Anže Logar je v razpravi izpostavil, da so vsi ljudje v verigi odločanja o podeljevanju brezplačnih frekvenc 5G iz SMC. “Možno je, da je to čisto naključje, vendar pa kaj takšnega ni verjetno,” je ob tem komentiral. Poslanci SDS, ki so sodelovali v razpravi, so se spraševali tudi, ali bodo imeli štirje prejemniki testnih frekvenc (BTC, Elektro Gorenjska, AMZS in Internet Institut) prednost pri komercialni podelitvi frekvenc. Očitali so med drugim zamudo pri sprejemanju področne strategije in netransparentnost pri podelitvi testnih frekvenc. Zvone Černač pa je glede spisane odpovedi pogodbe o zaposlitvi Borisa Koprivnikarja in vrnitve frekvenc s strani družbe BTC izpostavil vprašanje, zakaj je bilo to dvoje potrebno, “če pa so od začetka afere s frekvencami trdili, da je vse ok? Očitno je to poskus, da se vsi postopki in tudi drugo delovanje na področju podeljevanja frekvenc ne razišče,” je bil ob tem prepričan Černač.

Poslanke in poslanci so po opravljeni razpravi, na kateri so spregovorili tako Boris Koprivnikar in direktorica Akosa Tanja Muha kot tudi predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal, predsednik KPK in predstavnik Računskega sodišča, sprejeli naslednje sklepe:

1. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ (Komisija) poziva Vlado, da v roku 30 dni od dneva sprejema tega sklepa pripravi izčrpno poročilo predvsem glede upravičenosti, smiselnosti, gospodarnosti in koruptivnih tveganj podelitve brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije gospodarski družbi BTC d. d. V poročilu mora biti navedena ter obrazložena tudi ocena finančnih sredstev, ki bi jih prejela država, v kolikor bi frekvence iztržila na javni dražbi. Poročilo naj Vlada RS pošlje Komisiji, Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in organom odkrivanja (Nacionalni preiskovalni urad – NPU) ter pregona (Specializirano državno tožilstvo RS – SDT).

2. Komisija poziva Vlado, da ji v roku 8 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje razpisno dokumentacijo in sklenjene pogodbe z vsemi dobitniki frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije (BTC d.d., Elektro Gorenjska d.d., AMZS d.d. in Internet Institute d.o.o.).

3. Komisija pričakuje od KPK, NPU in SDT, da prednostno obravnavajo oziroma preiščejo korupcijska tveganja in sume nezakonitosti pri podelitvi brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije gospodarski družbi BTC d.d. in da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa pripravijo in pošljejo Komisiji poročilo glede tega primera.

4. Komisija priporoča Računskemu sodišču Republike Slovenije, da opravi izredno revizijo projekta podelitve brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije gospodarski družbi BTC d.d. Komisija priporoča, da se v izredni reviziji opravi tudi primerjava regulative in prakse podeljevanja testnih frekvenc 5G tehnologij ter samo trženje teh frekvenc glede na druge države EU.

5. Komisija prosi strokovno javnost – Forum za digitalno družbo in Sekcijo operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS – da se opredeli glede podelitve brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije predvsem z vidika smotrnosti in transparentnosti.

C. Š.