Konec korupciji v zdravstvu – področju, za katerega prejšnje vlade niso imele posluha: V postopek vložen zakon za znižanje cen medicinskih pripomočkov!

Foto: Nova24TV

Danes izpolnjuje še ena od zavez iz koalicijske pogodbe. Koalicijske stranke skupaj s podpisi stranke SNS v zakonodajni postopek vlagajo predlog sprememb Zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu, ki prinaša znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Dejstvo je, da slovensko zdravstvo že več let pretresajo številne korupcijske afere o preplačanih medicinskih materialih, pri čemer v vseh teh letih vlade do sedaj niso imele posluha, da bi se to zakonsko uredilo in bi se na ta način onemogočila nadaljnja preplačila nabav v zdravstvu, ki smo jim bili priča v številnih že odkritih aferah.

Področje zdravstva pa je v trenutnih časih glede na epidemijo tudi tisto področje, ki je najbolj obremenjeno, zato želi vladna koalicija s tem zakonom pomagati, da bi nova ureditev nabav medicinske opreme prinesla transparentnejše in bolj organizirano poslovanje zavodov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo. V Slovenski demokratski stranki so do sedaj vodili edini dve parlamentarni preiskovalni komisiji, ki sta bili za to področje tudi ustanovljeni. Tako je preiskovalna komisija pod vodstvom Jelke Godec v prejšnji sestavi mandata ugotavljala zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju nakupa žilnih opornic.

Trenutno pa je preiskovalna komisija na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom pod vodstvom poslanke SDS Karmen Furman že potrdila prvo vmesno poročilo na podlagi zaključene preiskave nabav v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Pogled v to šempetrsko bolnišnico je v njihovi preiskovalni komisiji pokazal praktičen primer večletnega negospodarnega in netransparentnega ravnanja z javnimi financami. Na podlagi preiskave že enega segmenta nabav – to so nabave kolčnih protez, v komisiji zaskrbljeno ugotavljajo, da so bile te preplačane v primerjavi z najcenejšo bolnišnico tudi do 75  odstotkov. Takšne ugotovitve seveda kažejo na nujno potrebo po urejenosti tega področja, saj trenutno veljavna zakonodaja očitno takšno ravnanje omogoča.

Na podlagi ugotovitev komisije pod vodstvom Karmen Furman koalicijske stranke skupaj s SNS predlagajo nujne zakonske spremembe na področju javnega naročanja medicinske opreme
Vmesno poročilo, ki je bilo brez glasu proti na sami seji preiskovalne komisije že sprejeto, so glede na ugotovitve preiskave zaključili še z izhodišči oziroma smernicami za nadaljnje nujne spremembe zakona, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, da se takšna preplačila zdravstvenega materiala v praksi ne bodo več dogajala. Na teh sprejetih izhodiščih preiskovalne komisije pa je pripravljen predlog zakona za nabave na področju zdravstva, ki so ga koalicijske stranke s podporo SNS tudi vložile v zakonodajni postopek. In sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju uvaja regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen.

Predlagali so,  da v javnem razpisu za nabavo medicinske opreme bi se zato vedno določila referenčna cena, ki bi jo oblikoval urad, in sicer na podlagi podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic drugih primerljivih držav Evropske unije. V primeru, da bi prijavitelj, ki se prijavi na javni razpis, ponudil ceno, ki je za več kot 10 odstotkov višja od referenčne cene, bi lahko kupec brez dodatnih administrativnih ovir potreben material nabavil na enotnem trgu Evropske unije.

O takšnem nesorazmerju cen med domačim distributerjem in referenčno ceno pa bi moral kupec takoj seznaniti Vlado, ki preko pristojnega ministrstva o zadevi obvesti Evropsko unijo in ustrezne urade ter proizvajalca. V kolikor pa naročnik ugotovi, da je na trgu isto blago po nižji ceni kot pri izbranem ponudniku, le tega pozove k znižanju cen.

Če ponudnik v 30 dneh ne zniža cen medicinskih pripomočkov, lahko naročnik te nabavi na prostem trgu. Podpisniki tega zakona menijo, da bo predlagana ureditev nabav v zdravstvu:
• onemogočila dosedanja nerazumna in prekomerna odstopanja pri nabavah istega materiala v različnih bolnišnicah;
• predlagan model izenačitve nabavnih cen v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih, ki delujejo v javni zdravstveni mreži, pa bo vplival na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu.

Glede na dejstvo, da je bilo vmesno poročilo, ki je pravzaprav podlaga tega zakona, podprto tudi s strani predstavnika poslanske skupine LMŠ, pa morebiti lahko upamo na širšo podporo zakonu tudi preostalih političnih strank.

Luka Perš