fbpx

Črnčec in Kozmelj: V medijih dvigata prah in dokazujeta, da sta obveščevalska diletanta

Foto: STA

Direktor Sove Rajko Kozmelj ponovno izvaja propagando prek režimskih medijev, tokrat je priložnost za napadanje organov nadzora dobil v Sobotni prilogi, med drugim je izrazil mnenje, da se politični nadzor zlorablja. To ni presenetljivo, Knovs je namreč ugotovil da premierjeva prijateljica, ki so jo zaposlili na Sovi ni izpolnjevala pogojev, zdravniški pregled je opravila kar v času bolniške odsotnosti, preden so jo zaposlili pa niso opravili niti varnostnega preverjanja. Zaskrbljujoče je, da se Kozmelj ob kritiziranju organov nadzora zavzema za več pooblastil, s katerimi bi lahko preganjal politične nasprotnike režima. Kozmelj je prav tako potožil nad kadrovskimi težavami, a to ni presenetljivo, glede na to so tudi v Knovs ugotovili, da obstaja tveganje, da sploh ne zaposlujejo najbolj primernih kandidatov!

Po sekretarju za varnost Damirju Črnčecu, ki je si je dovolil bistveno deplasirane besede na račun demokratični parlamentarni organ Knovs in dokazal, da nima občutka za politično stvarnost, se je v režimskih medijih pojavil tudi pojavil še direktor Sove Rajko Kozmelj. Čeprav direktorje tujih obveščevalnih skoraj ne boste zasledili v javnih občilih, to ne velja za Kozmelja, ki ima za potrebe branjena lika in dela Marjana Šarca, termine v našem časopisju.

Tokrat je Kozmelj v pogovoru za Sobotno prilogo Stojana Petriča ponovno kritiziral delovanje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, politični nadzor nad Sovo se po njegovem mnenju zlorablja. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, Kozmelj zagovarja nujnost strokovnega in neodvisnega nadzora dela obveščevalne službe. Tehnološki napredek zadnjih let je po njegovih besedah namreč tolikšen, da ukrepe, ki se izvajajo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, lahko nadzira le nekdo, ki “ve, kaj gleda”. Kot so sporočili iz Knovs, je Kozmelj že do sedaj nezakonito blokiral delo komisije. Zapisali so, da je odločitev direktorja Sove, da ovira nadzor, po nepotrebnem ustvarila ozračje, ki je škodovalo Sovi.

Knovs si je prislužil kritiziranje s strani Kozmelja, ker so odkrili nepravilnosti pri zaposlitvi Šarčeve prijateljice
Kar se tiče nedavne afere o zaposlitvi Šarčeve prijateljice Nataše Hribar, je direktor Sove dejal, da je za Sovo ta zadeva končana, dodatno pa je zatrdil, da bi premierovo prijateljico še enkrat zaposlil, tudi če bi vedel, da je njegova znanka. Če namreč nekdo pogoje izpolnjuje, ga bodo zaposlili. A kot je po pregledani dokumentaciji in opravljenem razgovoru z glavno inšpektorico Inšpektorata za javni sektor Lidijo Apohal Vučković ugotovil Knovs, Šarčeva prijateljica ob zaposlitvi nikakor ni izpolnjevala pogojev za delovno mesto. Na Sovi so kasneje s Šarčevo znanko sklenili tudi novo pogodbo in aneks, s tem pa so jo prerazporedili na delovno mesto, za katerega pa je izpolnjevala pogoje. “Če bi bil inšpekcijski nadzor opravljen v času veljave prve pogodbe o zaposlitvi, bi inšpektorat predlagal kadrovski komisiji razveljavitev pogodbe o zaposlitvi,” so zapisali na Knovsu.

Marjan Šarec in Nataša Hribar (Foto: Tarča RTV Slo in STA)

Marjan Šarec in prijateljica (Foto: Tarča RTV Slo in STA)

Si Kozmelj želi več pooblastil, s katerimi bi preganjal politične nasprotnike?
Na pomisleke in zadržke v politiki in javnosti do širitve pooblastil Sovi je Kozmelj odgovoril, da bodo njihovi argumenti verjetno težko razumljeni “vsaj dokler ne bomo dejansko soočeni z neko konkretno nevarnostjo”. Kot je pojasnil, se zavzemajo za “specifično širitev pooblastil na pravočasno odkrivanje in preprečevanje varnostnih tveganj, za katera v tem trenutku v Sloveniji nima pooblastila noben organ pregona”. To je ponazoril na primeru Štajerske varde, kjer slovenski varnostni sistem ni mogel niti zaznati niti odreagirati na varnostno grožnjo. Policija namreč zaradi zahtev po visoki stopnji utemeljenosti za sum še ni smela začeti delovati, Sova pa ne, ker ni imela elementa tujine. Kot vse kaže, je samo še vprašanje časa, kdaj bo oblast pričela zlorabljati Sovo za obračunavanje z opozicijo in s političnimi nasprotniki. Ob tem velja dodati, da je Kozmelj razkril, da sta med najbolj aktivnimi uporabniki podatkov Sove poleg Šarca še ministra Jernej Pikalo in Zdravko Počivalšek.

Foto: STA

Sova ima kadrovske težave, zaposleni prek vez in poznanstev pač niso učinkoviti
Težava Sove je po Kozmeljevih navedbah tudi omejena kadrovska zasedba, pri čemer je napovedal, da bo Sova nove kadre še naprej iskala z javnimi razpisi in tudi drugače. Ali je z “drugače” mislil na zaposlovanje po vezah in poznanstvih, ni priznal, očitno pa ni pomislil, da ima Sova prav zaradi takšnega načina zaposlovanja kadrovske težave, ki morda niso v številu ljudi, pač pa v kakovosti kadra. Na kakšen način poteka zaposlovanje v Sovi nazorno priča Knovsovo poročilo, kjer med drugim opozarjajo, da je Šarčeva prijateljica zdravniški pregled pred zaposlitvijo na Sovi opravila kar v času trajajoče daljše bolniške odsotnosti z dela, zaposlili pa so jo še preden je opravila ustrezno varnostno preverjanje.

Take kadre zaposlujejo v Sovi! (Foto: družbena omrežja)

Knovs opozarja, da obstaja tveganje, da za posamezna delovna mesta Sova ne izbira najbolj primernih kandidatov
Knovs je še ocenil, da so postopki razpisnih komisij nepregledni, točkovanje primernosti posameznih kandidatov pa je bilo subjektivno. Med prijavljenimi kandidati so arbitrarno izbrali kandidate, ki so prišli v ožji izbor. V ožji izbor so prišli tisti, ki so se na razpis prijavili prej. “Glede na razpoložljiva sredstva in kadrovske načrte Sove ni bilo naprej postavljenih prioritet pri zaposlovanju na delovna mesta v Sovi. Iz dosedanje prakse Sove izhaja tveganje, da za posamezna delovna mesta niso bili izbrani najbolj primerni kandidati,” so sporočili.

V torek se je nad Knovs in njenim predsednikom Toninom znesel že Črnčec
Povsem nedopusten napad na Knovs si je sicer pred zaslišanjem v torek privoščil tudi Šarčev oproda Damir Črnčec, ki je komisijo označil kar za politično policijo. Nadalje je Črnčec obračunal s predsednikom Knovsa Matejem Toninom, ki mu je očital, da deluje pod vplivom Slovenske demokratske stranke. Prav prek Črnčeca naj bi sicer Šarec posredoval pri Sovi in tako uredil zaposlitev njegovi prijateljici. Po vsej verjetnosti smo edina država razvitega sveta, kjer se nosilci oblasti in obveščevalci tako izogibajo parlamentarnemu nadzoru. Ob tem je zaskrbljujoče tudi, da mainstream mediji ne opravijo svojega dela in mirno tolerirajo takšno obnašanje.

Rok Krajnc