fbpx

KPK: Golob je v Gen-I kršil zakon

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je premier Robert Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. (Foto: STA)

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je premier Robert Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija je zaključila postopek, uveden na podlagi marca 2022 prejete prijave, v zvezi z (ne)poročanjem premoženjskega stanja Roberta Goloba v času opravljanja funkcije predsednika uprave družbe Gen-I. Postopek se je torej nanašal na funkcijo Roberta Goloba, preden je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora, in ni povezan z včeraj izdanim Poročilom ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja.

Nova24TV je v zvezi s tem primerom že pred časom vprašala KPK za mnenje. Tokrat smo dobili odgovor, da je zavezanec KPK poročal dvakrat: ob nastopu svoje funkcije in po njenem prenehanju. Med pregledom premoženjskega stanja zavezanca je Komisija ugotovila, da je bila prijava ob prenehanju funkcije nepopolna, zato je zavezancu poslala ponovni poziv za prijavo. Zavezanec je zahtevo Komisije izpolnil in tako 30. maja 2022 popisal celotno premoženje na dan prenehanja funkcije. Ker pa je obe prijavi izpolnil po zakonsko določenem roku, torej nepravočasno, je Komisija zavezancu za storjena prekrška izrekla pisno opozorilo.

Andrej Žitnik