KPK: Trije državni sekretarji iz SD in Gibanja Svoboda opravljajo nezdružljivi funkciji

Marko Koprivc, Andrej Rajh in Vesna Humar (foto: sta)

Državni sekretarji Marko Koprivc, Andrej Rajh in Vesna Humar so se po objavi pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije znašli v položaju, ko ob sočasnem zasedanju sedežev v občinskih svetih opravljajo nezdružljivi funkciji. Vsem trem naj bi mandati v ljubljanskem, mariborskem in novogoriškem mestnem svetu prenehali.

KPK je namreč januarja objavila novo sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, namenjeno učinkovitemu tolmačenju posameznih določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V njem je tudi izrecno izključila hkratno opravljanje funkcij državnega sekretarja in občinskega svetnika.

V položaju opravljanja nezdružljivih funkcij so se znašli trije državni sekretarji: državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc, ki je hkrati ljubljanski mestni svetnik, državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter novogoriška mestna svetnica Vesna Humar in Andrej Rajh, ki je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in član mestnega sveta Mestne občine Maribor.

O nezdružljivosti morajo obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine
Po objavi sistemskega pojasnila KPK se je odprlo vprašanje, kako omenjeno nezdružljivost odpraviti. Tako ni bilo popolnoma jasno, ali bo omenjenim mandat občinskih svetnikov prenehal ali pa bi morali s funkcije odstopiti. V tem primeru bi morali v teh občinah izvesti nadomestne volitve, saj zakon o lokalnih volitvah določa, da se te opravijo, če član občinskega sveta odstopi prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata. A po pojasnilih ministrstva za javno upravo nadomestne volitve ne bodo potrebne. Kot so sporočili, mora državni sekretar, ki je hkrati občinski svetnik, o nezdružljivost obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine, v kateri je bil izvoljen za člana občinskega sveta. Komisija bo nato občinskemu svetu predlagala sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta, ki je bil imenovan za državnega sekretarja.

Ker ne gre za odstop, občinski svet zgolj sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti, so pojasnili na ministrstvu. Člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, pa nadomesti naslednji na listi. Mestni sveti vseh treh mestnih občin naj bi se s prenehanjem mandata seznanili v kratkem. V Ljubljani bodo to predvidoma storili na seji 20. marca, mariborski mestni svet bo zasedal 16. marca, ni pa še znano, kdaj bo naslednja seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

V Ljubljani naj bi sicer po poročanju Dela Koprivca, ki je mestni svetnik SD, nasledil glavni tajnik te stranke Klemen Žibert. Vesno Humar naj bi v Novi Gorici na listi Gibanja Svoboda nadomestil Andrej Šušmelj, Andreja Rajha v Mariboru pa, prav tako iz vrst Gibanja Svoboda, Sonja Porekar Petelin.

Sara Kovač