fbpx

Kritike tudi iz Evrope: Sprejeti rebalans letošnjega proračuna po zaslugi Šarčeve vlade protiustaven in nezakonit, Slovenijo pa nevarno izpostavlja velikemu tveganju!

Foto: epa

Vlada Marjana Šarca je bila pri sprejemanju rebalansa proračuna ves čas gluha za opozorila fiskalnega sveta, ki je rebalans zaradi previsoke rasti proračunske porabe negativno ocenil – da je načrtovana poraba previsoka in da v rebalansu poleg tega ni reform. Ker so v interesu države in njenih državljanov stabilne javne finance pomembne tako kratkoročno kot srednjeročno in dolgoročno, je jasno, da gre za resno stvar, čeprav se vlada Marjana Šarca in njej podrejeni mediji glede resnosti tega sprenevedajo. 

Sprejeti rebalans letošnjega proračuna, za katerega je zaslužna Šarčeva vlada, je evidentno protiustaven in strukturno najslabši po letih 2009 in 2010, Slovenijo pa nevarno izpostavlja velikemu tveganju v času ohlajanja gospodarske rasti, je na družabnem omrežju Twitter opozoril tudi prvak SDS Janez Janša. Ob tem pa je v mesecu marcu napovedal, da bodo zato zahtevali ustavno presojo.

Ker je pomembno vedeti, ali se bodo v naši državi na finančnem področju upoštevale pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu, je vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec v petek na ustavno sodišče naslovil dopis, v katerem je ustavno sodišče povprašal o podatkih glede zahteve za oceno ustavnosti v zvezi s proračunskimi dokumenti. Ker so za državo stabilne javne finance pomembne tako kratkoročno kot srednjeročno in dolgoročno in ker stabilne javne finance zagotavljajo večje zaposlovanje, zaposljivost in večje dohodke ljudi, je v interesu vseh, da sodišče o zadevi odloči čim prej.

V dopisu, naslovljenem na ustavno sodišče, so v stranki SDS zapisali, da se zavedajo, da je ustavno sodišče samostojno in neodvisno in da je hitrost odločitve v pristojnosti sodišča. “Kot predlagatelja nas zanimajo podatki o poteku obravnave predmetne zadeve, v kateri fazi je odločanje v predmetni zadevi in kdaj predvidoma bo ustavno sodišče sprejelo odločitev v tej zadevi.” Spomnimo. V aprilu so v poslanskih skupinah SDS in NSi na ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019, ter za oceno ustavnosti in zakonitosti rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Pri pripravi besedila sta poslanski skupini sodelovali s številnimi ekonomskimi in pravnimi strokovnjaki.

Seja vlade (Foto: Twitter)

Šarčevi vladi ni ušla niti klofuta Evropske komisije
Slovenija oziroma Šarčeva vlada si je konec februarja prislužila klofuto tudi od Evropske komisije; iz mnenja, ki ga je ta objavila, je bilo namreč razvidno, da posodobljeni osnutek proračunskega načrta za letos predstavlja tveganje neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili, poleg tega pa je v poročilu o gospodarskem stanju v Sloveniji mogoče prebrati, da v Sloveniji ni vidnega napredka na področjih zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, ki jih obremenjuje staranje prebivalstva. Slovenija je bila tako pozvana, da naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka ukrepa na ustrezen način, da bo zagotovljena skladnost pravil in proračuna. Ob tem pa je bil še posebej viden poudarek na opozorilu, da bi lahko osnutek proračunskega načrta prispeval k znatnemu odklonu od prilagoditvene poti za uresničitev srednjeročnega cilja.

Ne glede na glasna opozorila strokovnjakov s področja financ se ima Šarčeva vlada za bolj papeško od papeža, saj je poskrbela za sprejetje rebalansa državnega proračuna za leto 2019, ki je najtežji v zgodovini Slovenije. Več kot očitno se ne obremenjujejo zaradi visoke porabe, saj se zavedajo, da bodo na koncu davek plačali davkoplačevalci. Le upamo lahko, da bo na koncu Ustavno sodišče RS kot varuh ustavnosti in zakonitosti odločitev o proračunskih dokumentih sprejelo v doglednem času.

Hana Murn