fbpx

[Ekskluzivno] Kriminalisti Jankovića znova ujeli v kriminalnih rabotah! Srbski poslovnež dvigoval gotovino in jo nosil v Ljubljano!

Župan Janković je bil že večkrat ujet v kriminalističnih preiskavah za kriminalna dejanja, a so sodišča dokaze vedno izločila. (Foto: STA)

Gradnja nove plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni je bila za Ljubljano energetski posel desetletja in eden od ključnih poslov Zoran Jankovića. Projekt je bil vreden kar 118 milijonov evrov. Šlo je za gradnjo objekta, ki bo zagotovil, da se mesto po letu 2022 večinoma ne bo več ogrevalo na premog. V kriminalističnih dokumentih, ki smo jih prejeli, se razpleta klopčič korupcije med ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, direktorjem Energetike Ljubljana Samom Lozejem in srbskim poslovnežem Petrom Komljenovićem, ki je na Hrvaškem dvigoval gotovino, klical Jankovića in jo nato nosil v Slovenijo.

Gre za pravo kriminalko, kjer kriminalistični indici nakazujejo, da je srbski poslovnež na Hrvaškem dvigoval gotovino in jo nosil v Slovenijo, pri tem pa neprestano komuniciral s tehničnim direktorjem Energetike Ljubljana Markom Agrežem in s telefonsko številko na Mestni občini Ljubljana, ki pripada Zoranu Jankoviću.

Spomnimo. Oktobra 2017 je družba Energetika Ljubljana, ki je v lasti MOL, objavila javni razpis za izbiro dobavitelja glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni. Nanj se je prijavilo devet ponudnikov. V finale sta se uvrstila dva ponudnika:

  • slovenska podružnica nemške multinacionalke Siemens, ki bi dobavila opremo, jo montirala in opravila gradbena dela za dobrih 194 milijonov evrov brez DDV;
  • grška družba Mytilineos Holdings. Njena ponudba je vredna slabih 134 milijonov evrov brez DDV.

Družbi Mytilineos Holdings je pridobivanju posla v Ljubljani pomagal Petar Komljenović. Gre za srbskega poslovneža, ki je že od Miloševićevih časov naprej pomemben lobist, pri tihotapljenju cigaret naj bi sodeloval celo s sinom pokojnega predsednika Markom Miloševićem.

Na koncu je na natečaju zmagala grška družba in pridobila 118 milijonov evrov vredno naročilo glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni, ki jo je od grške družbe Mytilineos Holdings kupilo javno podjetje Energetika Ljubljana.

Kriminalisti NPU so junija letos zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti na sedmih lokacijah izvedli hišne preiskave. Preiskovali so ravno 118 milijonov evrov vredno naročilo javnega podjetje Energetika Ljubljana pri grški družbi Mytilineos Holdings. Osumljenih je pet fizičnih oseb, po neuradnih informacijah so med njimi:

– direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej,

– tehnični direktor Marko Agrež, nekdanji prvi mož Termoelektrarne Trbovlje,

Zdenka Grozde, direktorica Javnega holdinga Ljubljana,

Petar Komljenović, prej omenjeni srbski poslovnež, ki je lobiral pri poslu.

Kot so zapisali kriminalisti po ugotovljenih predkazenskih vlogah Sama Lozeja, Zdenke Grozde, Petra KomljenovićaMarka Agreža in drugih oseb, ki so sodelovale v postopku javnega naročila po projektu St. JPERAZ-399117-DI Dobava in postavitvi dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana-LOT10, so Samo Lozej in druge osumljene osebe uporabljale svoje delovne naloge v navedenih prostorih in uporabljale omenjena prevozna sredstva. Zato je podana verjetnost, da bodo pri preiskavah stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter osebnih vozil in z osebnimi preiskavami osumljencev odkrili sledove kaznivih dejanj ali predmetov, ki so pomembni za predkazenski oz. kazenski postopek.

Podatki so pridobljeni iz telefonske komunikacije med Samom Lozejem, Katarino (verjetno Katarino Tomažin iz računovodstva JP Energetika), Zdenko Grozde, direktorico Javnega holdinga Ljubljana, in Hermanom Janežem, direktorjem razvojnega sektorja v Energetiki Ljubljana.

Komljenović dvigoval gotovino in komuniciral z Jankovićem
Petar Komljenović je v zvezi s tem poslom komuniciral s telefonskima številkama, ki jih uporabljata tehnični direktor Marko Agrež iz družbe Energetika Ljubljana d. o. o. in Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je sodeloval na pogajanjih v zvezi s tovrstnim poslom. Družba Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o. sporni projekt gradi, Mestna občina Ljubljana pa je povezana s spornim razpisom, saj so njeni predstavniki aktivno sodelovali v postopku pogajanj, Mestna občina Ljubljana pa je posredno prek Javnega holdinga Ljubljana delna lastnica Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o., prav tako pa zbrani dokazi nakazujejo, da so člani družine Janković vzpostavili vez med Petrom Komljenovićem in osumljenimi osebami iz Slovenije.

Na podlagi zbranih dokazov kriminalisti utemeljeno sklepajo, da osumljeni očitano jim kaznivo dejanje še naprej izvršujejo. Iz besedila letnega poročila Energetike Ljubljana d. o. o. za leto 2020 izhaja, da je projekt še vedno v teku, da bo dokončan leta 2022 in da je na dan 31. 12. 2020 znašala vrednost investicije PPE-TOL, ki se spremlja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji, 36.813.676,00 evrov.

Projekt še ni končan
S kontrolo telefonskih komunikacij je bilo ugotovljeno, da projekt še ni dokončan. Da projekt še vedno teče, izhaja tudi iz drugih dokazov, opisanih v tekstu. S pregledom bančnih podatkov NLB d. d. je bilo ugotovljeno, da je bilo iz računa gospodarske družbe Energetika Ljubljana d. o. o. na gospodarsko družbo Mytilineos SA Graija v obdobju od 17. 5. 2019 do 13. 4. 2021 v 12 obrokih nakazanih skupno 59.983.237,36 evrov in tako pogodbena vrednost v višini 118.000.000,00 evrov brez DDV (oz. 143.960.000,00 evrov z DDV) še ni v celoti izplačana, prav tako pa še ni zaključena gradnja. Prav tako glede na razpoložljive podatke še niso bili v celoti izplačani zneski po sklenjenih pogodbah z družbo MEP Invest LLC in Petrom Komljenovićem.

Komljenović dvigoval gotovino in klical Jankovića ter Lozeja
Petar Komljenović pa je v različnih časovnih presledkih dvigoval denarna sredstva v visokih gotovinskih zneskih na območju Republike Hrvaške (na podlagi doslej pridobljenih podatkov so bili dvigi opravljeni v Osijeku, Zagrebu in Poreću) in v relativno kratkem časovnem obdobju po dvigu gotovinskih sredstev potoval v Republiko Slovenijo ter se zadrževal na območju Ljubljane.

Nakazila na predmetnem računu na Hrvaškem so se po zaprtju računa v Makedoniji nehala, vendar je iz podatkov o prehodu državne meje razvidno, da Petar Komljenović še vedno redno vstopa na ozemlje Republike Slovenije. Upoštevaje dejstvo, da opisane pogodbe še niso bile izvršene v celoti in so te vezane na posel med družbama Energetika Ljubljana d. o. o. in Mytilineos SA, ki je še vedno v teku, je utemeljeno zaključiti, da Petar Komljenović še naprej dviguje denarna sredstva in jih v gotovini prinaša v Republiko Slovenijo. Poleg tega je iz pridobljenih podatkov o okoliščinah elektronskih komunikacij razvidno, da je Petar Komljenović komuniciral s telefonskima številkama Energetika Ljubljana d. o. o. in Mestne občine Ljubljana, ki ju uporabljata Marko Agrež in Zoran Janković. Ravno tako je direktor družbe Energetika Ljubljana d. o. o. Samo Lozej komuniciral s telefonskima številkama, ki ju uporabljata Marko Agrež in Zoran Janković.

Če drži, kar pravijo kriminalisti, gre za pravo organizirano kriminalno družbo, ki sifonira denar, preplačan za javne projekte, iz javnih sredstev v zasebne žepe – kot kaže tudi županove in tiste šefa Energetike Ljubljana. Bo šla zadeva ponovno v izbris kot v že toliko primerih, ko je sodišče dokaze moralo izločiti? Ljubljanske sodnice so znane po tem, da razlagajo, “da je nekaj na tem našem Zokiju“. Bo tokrat vendarle drugače? Spisi kriminalistov nakazujejo, da gre tokrat za zadevo, kjer je župan dokazljivo neposredno udeležen pri korupciji.

Andrej Žitnik