fbpx

[Ekskluzivno] Kaj imajo skupnega predsednik Košarkarske zveze Slovenije, stečajni upravitelj in podjetje v rokah Hanove poslovne hobotnice?

Matej Erjavec, Matjaž Han in Andrej Perdan. (Foto: STA, ZUS)

V preteklosti smo komentirali razsežnost delovanja in enormnega vpliva najbogatejšega poslanca Matjaža Hana na določene pomembne strukture v slovenskem gospodarstvu (kot na primer v energetiki), tako imenovane “Hanove poslovne hobotnice”. V Petrolu s svojim podjetjem M&M International d.o.o., katerega zastopa njegova žena, poleg tega da prejema visoko plačo kot poslanec v Državnem zboru, uživa tudi v privilegiranem položaju; z družinskim podjetjem ustvarja letne prihodke v višini več sto tisoč evrov. Vendar pa moramo opozoriti tudi na zakulisje, katerega smo omenili v članku 5. maja 2020, v katerem pomembno vlogo igrajo nekateri vplivni odvetniki in stečajni upravitelji iz Ljubljane. 

Odvetnik Matej Erjavec je eden izmed odvetnikov Radeče Papir Nova (v nadaljevanju RPN) in hkrati opravlja tudi funkcijo predsednika Košarkarske zveze Slovenije (KZS), preko katere ima očitno tudi zelo dober pregled nad donosnimi nepremičninskimi projekti v središču Ljubljane. Kot objavljajo nekateri mediji, je del svojega zaslužka z RPN že začel uspešno povečevati preko nepremičninskih projektov, pri katerih bodejo v oči visoke, če ne že kar oderuške obresti, kakršnih od osebe z odvetniško licenco ne bi pričakovali.

Prav tako je trenutno nejasna vloga Erjavca pri pregledu davčnih izkazov v povezavi z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe RPN, saj ne more biti dvoma o tem, da so v tem procesu sodelovali tudi odvetniki, ki so revizijskim družbam zagotovo posredovali svoje ocene o bodočem razvoju in posledicah sodnih sporov. Ti so RPN do sedaj stali že več kot 200 tisoč evrov in bistveno prispevali k njeni izgubi v poslovnem letu 2019, ki bi bila tako še veliko večja, če ne bi ministrica za delo Anja Kopač Mrak iz kvote SD skrbela za konstantne prilive sredstev na račun invalidskega podjetja Muflon d.o.o. iz proračuna RS.

Odvetniška ljubezen do dragih in ekskluzivnih nepremičnin v centru Ljubljane na plečih delavcev RPN z minimalno plačo, ki se izplačujejo tudi s pomočjo subvencij iz proračuna RS
Ker je Erjavec v RPN zadolžen za pravne zadeve v Sloveniji, je možno zaključiti, da bo o ugotovitvah, da iz revidiranih računovodskih izkazov za leta 2016, 2017 in 2018 (letno poročilo za poslovno leto 2019 še ni objavljeno) ni možno ugotoviti dejanskega stanja kapitala na dan 31. 12. 2018 ter posojil lastnikov, povezanih družb ter dejanskega stanja kapitala po opravljenih konverzijah prejetih posojil od lastnikov v kapital.

Revizije so v preteklih letih izvedli PKF Revizija in svetovanje d.o.o, Baker Tilly Evidas d.o.o. in Mazars d.o.o. Vse tri so izdale revizijsko poročilo s pridržkom. Podjetje Baker Tilly Evidas in Mazars se nahajata na istem naslovu v Ljubljani. V vseh revizijah naj bi imel pomembno vlogo Matej Erjavec. (Foto: Google maps)

V nadaljevanju bo moral svojo vlogo pojasniti tudi Erjavec. Kategorija kapitala oziroma kapitalske ustreznosti namreč predstavlja eno od kategorij za ugotavljanje kapitalske neustreznosti v skladu z zakonom ZFPPIPP (insolventni zakon) in bo igrala eno od ključnih vlog v primeru, če bo Ustavno sodišče RS odločilo, da se nad RPN mora nadaljevati postopek upniške prisilne poravnave, ki so jo nad RPN sprožili prikrajšani upniki.

Erjavec in stečajni upravitelj Andrej Perdan sta se znašla v konfliktu interesov
Erjavec pa se je znašel v sporni vlogi, ki bi lahko zanimala Odvetniško zbornico, tudi pri njegovem “poslovnem sodelovanju” s stečajnim upraviteljem Andrejem Perdanom, saj iz pridobljenih informacij izhaja, da bi lahko oba navedena akterja v insolventnem postopku zoper družbo Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. zavestno oškodovala proračun RS in FURS.

Obema je bilo poznano in sta se tega zagotovo tudi zavedala, da je pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti stečajni dolžnik Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. razpolagal z vzpostavljeno terjatvijo do družbe RPN za znesek v višini 2.545.380,52 evra in terjatve ostalih upnikov povezanih z delovanjem RPN. Od plačila navedene terjatve oziroma pobota z nasprotnimi terjatvami, neizterjanimi terjatvami do ostalih upnikov, kateri so po nam znanih podatkih nakazovali po navodilih RPN kar na račun podjetja Muflon d.o.o., pa je med drugim odvisna tudi višina stečajne mase.

Od višine stečajne mase pa je odvisen odgovor na vprašanje, ali bodo v stečajni masi Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. ostala tudi sredstva za poplačilo upnikov, med katerimi sta tudi proračun RS in FURS in družbeniki stečajnega dolžnika. Stečajni upravitelj Andrej Perdan nasprotuje posredovanju kakršnekoli informacije o tem vprašanju.

Ob takšni komunikacijski abstinenci Perdana do upnikov (med katerimi je posredno tudi Republika Slovenija) in istočasno, po mnenju upnikov, prijateljevanju z zakonitimi zastopniki in pooblaščencem upnika in dolžnika RPN Matejem Erjavcem, je najmanj, kar lahko upniki sklepajo, podano neenakopravno obravnavanje upnikov in potencialno škodljivo ravnanje do upnikov, ki si zaradi zavračanja posredovanja informacij s strani upravitelja ne morejo vzpostaviti vzvodov za zaščito svojih upravičenj do morebitnega preostanka stečajne mase.

Erjavec in Perdan namerno oškodovala proračun Republike Slovenijo in FURS?
Glede na dejstvo, da je odvetniška pisarna Matej Erjavec sedaj tudi odvetniška pisarna stečajnega upravitelja Andreja Perdana in glede na pogosto dobro komunikacijo upravitelja Andreja Perdana z RPN, ni nobenega dvoma, da je upravitelj Andrej Perdan bil dobro seznanjen tudi s to problematiko, pa kljub temu RPN ni terjal s tožbo, čeprav je bil seznanjen tudi o podani kazenski ovadbi, za sedaj še neznane storilce podjetja RPN.

Sedež podjetja Emkaan Investemnts L.L.C v Dubaju, o katerem smo v preteklih člankih razkrivali, da sta se dva milijona evrov iz podjetja Radeče papir Nova stekla v to podjetje . (Foto: Twitter)

S tem se je stečajni upravitelj Andrej Perdan neupravičeno, neutemeljeno in nezakonito postavil v bran RPN (ne vložitev tožbe za izterjavo 2.545.380 evrov, ne vložitev izpodbojnih zahtevkov zoper njega zaradi plačil, ki so jih RPN namesto Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o., plačali nekateri dolžniki). Poleg tega je angažiral odvetniško pisarno Matej Erjavec v svojih zadevah, čeprav odvetnik Erjavec zastopa RPN v vseh drugih postopkih. Prav tako ni storil dovolj za unovčenje premoženja stečajnega dolžnika (ne vložitev tožb), ob tem, da je domnevno posredoval tudi zaupne podatke RPN, ki jih le-ta potem zlorabila v drugih pravdnih postopkih.

Ob tem naj navedemo tudi dejstvo, da če bo stečajni postopek še nadalje vodil stečajni upravitelj Andrej Perdan, bo očitno tudi država preko FURS-a prikrajšana za poplačilo svoje priznane terjatve v stečaju Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. v denarnem znesku najmanj 93.286,55 evra.

Z vprašanji smo se obrnili na akterja zgodbe Mateja Erjavca, ki pa zanika poznavanje Matjaža Hana in stečajnega upravitelja Andreja Perdana. Ob tem nam zaupa, da o svojih strankah javno ne sme govoriti. Povprašali smo ga glede njegovih poslov z nepremičninami, a nam je raje predlagal, da bi naredili intervju glede slovenske in evropske košarke.

Luka Perš