Kek dobro ve, kako si polniti žepe iz proračunskih sredstev – in očitno tudi to, kako si prenoviti hišo

Foto: STA

Je Franci Kek, nekdanji podpredsednik stranke Zares, lastno hišo obnovil z javnimi sredstvi Evropskega sklada? Erar kaže, da je na račun njegovega podjetja nakapljalo preko 60 tisoč evrov – v zgolj enem obroku. Denar mu je nakazalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dobil ga je namreč v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, z istega naslova pa kaže, da bo dobil še nekaj več. 

Franci Kek naj bi denar dobil v okviru evropskega projekta – za katerega je pojasnil, da je sodelovalo več kot 500 otrok in 250 starostnikov iz 6 občin. Erar kaže, da je letos aprila Kekov s. p. prejel nekaj čez 62 tisoč evrov, po podatkih iz razpisa pa kaže, da bo dobil še nekaj več. Šlo je za prenovo 220 let stare hiše, ki bi jo bilo s finančnega vidika bolj smiselno podreti. Hiša bo oziroma je namenjena javnosti in turizmu, muzejskim razstavam, delavnicam in tako naprej. Kek je na Twitterju tudi povedal, da za denar ni zaprosil, pač pa da je našel ustrezen projekt: “Ni dovolj le obnova. Najdeš partnerje in sodelavce. Najbolje v šestih občinah. Vključiš 500 otrok, 250 starostnikov. Spišeš projekt na 60 straneh,” je zapisal postopek, kako je prišel do denarja. Iz zapisov gre tudi razbrati, da so se na razpis pripravljali dve leti, medtem ko mora projekt potekati naslednjih pet let.

Operacija hiša 1797 je bila bila izbrana na javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev strategije regionalnega razvoja “LAS za mesto in vas” v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na prvo odpiranje 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 je prispelo 16 vlog, najdemo podatek na spletu. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bili potrjeni projekti Hiša 1979, Kulturno srce Trzina, EVREKA II, Z roko v roki ter  Center modrosti in vitalnosti. LAS Za mesto in vas je nato projektne vloge posredovalo v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer v prvih mesecih leta 2020. Operacija hiša 1797 je temeljila na prenovi arhitekturne dediščine gosposke hiše iz leta 1797, najdemo zapisano, nikjer pa ne piše, da gre pravzaprav za hišo, katere lastnik sta prav Kek in njegova partnerica – hiša stoji na Dobu pri Domžalah.

Že pred dvema letoma smo pisali, da mestna občina Novo mesto že skoraj tri leta nakazuje na račun propadlega poslanca stranke Zares, Gregorja Golobiča. Doslej so mu nakazali 20.444 evrov, smo takrat zapisali, od tega samo v lanskem letu kar 6.600 evrov. Sprva so mu v letu 2016 nakazovali po 500 evrov mesečno, nato so oktobra znesek povišali na 600 evrov, s tem, da je bil oktobra 2017 izdan še račun za dodatnih 150 evrov. Kot razlog za mesečna nakazila za leto 2017 v mestni občini so navedli: “Sodelovanje pri koordinaciji dela med organi lokalne skupnosti in državnimi organi na področju integracije Romov v novomeški občini.” Plačila pa so knjižili v breme proračunske postavke: Stanovanjsko reševanje Romov; Mestna občina Novo mesto je na račun samostojnega podjetnika – Kek, Franci Kek, s.p., je že do januarja 2019 nakazala 20.444 evrov. Kek torej dobro ve, kako si polniti žepe na račun proračuna, očitno pa je tudi našel način, kako si prenoviti hišo.

Foto: Twitter

Sara Bertoncelj