fbpx

Javnomnenjska anketa: Močna podpora vladi pri soočanju z epidemijo covid-19!

Foto: Demokracija

Aktualna Vlada RS beleži močno podporo od začetka merjenja anket pri vprašanju boja proti novemu koronavirusu covid-19. Kar 87,5 odstotka vprašanih po rezultatih agencije Parsifal meni, da je slovenska vlada uspešna v boju proti epidemiji koronavirusa. 

Anketa agencije Parsifal, ki so jo za Nova24TV pripravili med 15. in 17. junijem 2020, razkriva, da je le 10,6 odstotka tistih, ki so na vprašanje, kako uspešna se jim zdi vlada v boju proti epidemiji koronavirusa, odgovorila z “neuspešna” ali “zelo neuspešna” – slednjih je bilo le 1,5 odstotka. Močna večina je namreč delu vlade naklonjena – ta ima kar 87,5 odstotno podporo, kar je blizu rekorda merjenja, ko so namerili 88 odstotno podporo ukrepom proti epidemiji. Med njimi je je 64,8 odstotka takih, ki delo vlade označujejo kot uspešno, 22,7 odstotka pa je takšnih, ki so podali oceno “zelo uspešno”. Le 1,9 odstotka je takšnih, ki se glede dela vlade niso opredelili.

Graf prikazuje oceno dela vlade v boju proti epidemiji (Vir: Parsifal)

Podpora delu vlade je konstantna
Če kronološko (22. maja, 5. junija in 18. junija) primerjamo ocene dela vlade v boju z epidemijo, lahko vidimo, da je velika večina vseskozi zagovarjala prepričanje, da je vlada uspešna. Največji delež tistih, ki so ocenili, da je vlada uspešna, je zaznati v nedavni anketi (64,8 odstotka vprašanih). V anketi z dne 5. junija je bilo mogoče zaznati največji delež tistih, ki so vlado ocenili kot zelo uspešno (26,9 odstotka vprašanih).

Graf prikazuje kronološki pregled ocene dela vlade v boju proti epidemiji (Vir: Parsifal)

Največji delež nezadovoljnih z delom vlade v boju proti epidemiji je bilo zaznati 5. junija. Delež nezadovoljnih, ki so delo vlade označili kot neuspešno ali zelo neuspešno, je namreč tedaj znašal 13,3 odstotka. Najnižji delež nezadovoljnih pa je bilo zaznati 22. maja, ta je tedaj znašal 9,5 odstotka. Največji delež neodločenih je bilo zaznati 22. maja, najnižji delež pa 5. junija.

Ženske bolj zadovoljne z delom vlade 
Rezultati nedavne ankete kažejo, da je večji delež žensk, ki so naklonjene delu vlade v boju proti epidemiji. 68,8 odstotka žensk je namreč delo vlade označilo kot uspešno, 23 odstotkov žensk pa je podalo oceno “zelo uspešno”. Za primerjavo: 61,1 odstotka moških, ki so bili anketirani so delo vlade označili kot uspešno, 22 odstotkov pa kot zelo uspešno.

Vir: Parsifal

Če primerjamo odgovore na podlagi pripadnosti starostni skupini, lahko opazimo, da so z delom vlade najbolj zadovoljni v starostni skupini 35-54 let. Delež zadovoljnih z delom vlade namreč skupaj znaša 89,5 odstotka. Najnižji delež zadovoljnih (83,2 odstotka vprašanih) z delom vlade je zaznati v starostni skupini 18-34 let. Sodeč po izobrazbi je mogoče opaziti, da ima največji delež tistih, ki so zadovoljni z delom vlade, končano osnovno šolo ali manj (91 odstotkov), sledijo tisti s končano višjo, visoko šolo ali več (89,7 odstotka). Najnižji delež tistih, ki so zadovoljni z delom vlade, je zaznati med tistimi, ki imajo dokončano srednjo šolo.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo je za Nova24TV med 15. in 17. junijem 2020 izvedla agencija Parsifal SC. V raziskavo je bilo zajetih 723 anketirancev, od tega 47,8 odstotka žensk. Povprečna starost znaša 51,5 let, standardni odklon je 15,7 let. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (44,2 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (36,8 odstotka), najmanj je najmlajše starostne skupine (19,0 odstotka). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (33,5 odstotka), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (26,9 odstotka), 24,3 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 15,3 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (54,5 odstotka), sledi mesto (29,0 odstotka) in manjši kraj (16,5 odstotka). Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (25,5 odstotka), sledita Podravska (13,7 odstotka) in Savinjska (12,9 odstotka) regija.

Kljub konstantnim manipulacijam in lansiranju afer s strani levice in njej podrejenih mainstream medijev lahko opazimo, da Slovenke in Slovenci ne nasedajo kar tako na to, kar je povedano in prikazano. Že odzivi na oddajo Tarča, ki jo je iz tedna v teden predvajala nacionalka, so pokazali, da indici in izjave tako imenovanih neodvisnih strokovnjakov za blatenje vlade v očeh ljudi ne bodo zadostovali. Žalostno je, da tisti, ki so tik pred težkimi časi vrgli puško v koruzo, nikakor ne zmorejo priznati, da je vlada opravila odlično delo. Sprejela je namreč cel kup ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa in zakonodajnih paketov, ki so priskočili na pomoč gospodarstvu in državljanom Republike Slovenije. Rezultati govorijo sami zase.

Hana Murn