Največji investicijski zagon v zgodovini: Več kot 2400 vladnih projektov po Sloveniji

Foto: KPV

Vlada Janeza Janše je pokazala, da razume, da so občine tiste, ki predstavljajo središče razvoja Slovenije. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili namreč v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi.

S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov se dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. Od 2416 projektov je bilo kar 2185 takih, ki so bili sofinancirani iz EU sredstev. 1,220 milijarde evrov predstavlja višino odobrenih sredstev iz EU skladov, 6,760 milijarde evrov pa višino sredstev iz proračunskih virov države (realizirana in predvidena).

Gre za največji investicijski zagon, ki ga je bila Slovenija sposobna kdajkoli zagnati. Po nekaj letih bo to naslednja stopnica v razvoju Slovenije, na tej podlagi bodo plače in pokojnine višje, boljše službe, več investicij, boljše poslovno okolje,” je na nedavni novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal premier Janez Janša in dodal, da Slovenija gradi in bo gradila vrtce, šole, športne dvorane, domove za starejše, bolnišnice, negovalne bolnišnice, zdravstvene domove, ceste, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja, energetske objekte, protipoplavne objekte, zaganjamo vse za drugi blok nuklearke.

Na zemljevidu, ki je dostopen tukaj, si je mogoče natančneje pogledati, kateri so vse zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta. Zbirka pa se tudi redno ažurira. V nadaljevanju jim bomo predstavili nekaj.

Ljubljana
Začnimo s prestolnico. Investicije v UKC Ljubljana, nadgradnje železniške postaje Ljubljana, izgradnja nove sodne stavbe, so projekti vlade, ki so bili zagnani v času dvoletnega mandata navkljub temu, da je mandat v glavnem zaznamovala epidemija novega koronavirusa.

111 milijonov evrov bo šlo za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana, ukrepi na železniškem območju ljubljanskih postaj, ki se bodo izvajali do leta 2027 bodo stali 478,9 milijona. Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1. etapa (DPN) v vrednosti 545,6 milijona bo potekala do leta 2031, do leta 2023 pa bo potekala nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica v vrednosti 67,6 milijona evrov. V teku so državni prostorski načrti za 2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – državna meja v vrednosti 1,7 milijarde, v pripravi pa je tudi nadgradnja proge Ljubljana Šiška-Kamnik Graben – 1.etapa (DPN).

Foto: Printscreen

Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana v vrednosti 106,5 milijona bo potekala do leta 2026, do konca letošnjega leta pa bo potekal projekt ureditev Diagnostično terapevtskega servisa (1., 2. in 3. faza) v UKC Ljubljana v vrednosti 112,7 milijona. Slednji projekt v okviru 4. in 5. faze v vrednosti 83 milijonov evrov bo finaliziran decembra 2024. Energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana v vrednosti 33,1 milijona pa bo zaključena do septembra 2023.

Med drugim so bili zagnani tudi naslednji projekti: Ohranjanje ljubiteljskega gledališča in virov (Šentjakobsko Gledališče Ljubljana), obnova strehe na Okrajnem in Višjem sodišču v Ljubljani, Miklošičevi 8a, nakup zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu za študente, ureditev Enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana, zamenjava pralnih strojev v pralnici Doma starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje, ureditev regionalne ceste Šentvid – Vodice, skozi Šmartno, rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu, ojačitev vozišča, cesta Trzin – Črnuče in odseka 0795 Trzin – Črnuče, rekonstrukcija in nadzidava dela Doma starejših občanov Fužine, ureditev prostorov Nacionalnega centra za slepe in slabovidne na Očesni kiniki UKC Ljubljana, rekonstrukcija Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad, energetska sanacija doma starejših občanov Moste Polje itd.

Maribor
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj v vrednosti 286,7 milijona bo zaključena do leta 2023, nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja v vrednosti 183,7 milijona pa do leta 2027. Celovita prenova vojašnice generala Maistra v Mariboru v vrednosti 73,2 milijona bo potekala od 2024 do 2026. Za širitev onkološke dejavnosti na UKC Maribor do leta 2025 bo šlo 56,6 milijona evrov. Projekt Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor (novogradnja 13.350 m2 in 57 postelj) v vrednosti 54,7 milijona bo finaliziran septembra 2025. 11,4 milijona evrov je šlo za projekt nakupa medicinske opreme za UKC Maribor, ki je bil že realiziran. 20,9 milijona evrov bo do konca letošnjega leta namenjeno Študentskim domovom Univerze v Mariboru za odplačevanje leasinga. V letih 2021-2024 bo šlo za nakup ali novogradnjo objekta Policijske uprave Maribor in policijske postaje I Maribor 20 milijonov evrov. Do konca naslednjega leta bo realiziran projekt zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave v vrednoti 14,8 milijona evra. Ostali projekti so dostopni tukaj.

Foto: Printscreen

Celje
Za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most-Celje je šlo 282,4 milijona evrov, nadgradnja železniške proge št. 31 Celje -Velenje v vrednosti 96,4 milijona evrov pa bo zaključena do leta 2029. Gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10 v vrednosti 16,6 milijona evrov bo zaključena konec letošnjega leta. Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje bo do konca leta 2023 namenjeno 11,1 milijona evrov. Realiziran je projekt energetske sanacije Splošne bolnišnice Celje v vrednosti 6.074.261 evrov, v zaključni fazi realizacije pa se nahaja začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi (sklop Gaberke) v vrednosti 9.599.055 evrov. Sanacija nezakonitega odlagališča Bukovžlak v vrednosti 8.000.000 evrov bo zaključena do konca maja letos. Do konca naslednjega leta bo realiziran projekt energetske sanacije objektov Policijske uprave Celje v vrednosti 3.800.000 evrov. Ostale projekte v Mestni občini Celje si lahko ogledate tukaj.

Foto: Printscreen

Kranj
Za projekt 2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – državna meja bo namenjenih 1,7 milijarde evrov. Projekt nadgradnje železniške proge Kranj-Jesenice do konca letošnjega leta bo stal 166 milijonov evrov, za izgradnjo novega izolacijskega oddelka na Kliniki Golnik do junija 2025 bo šlo 42,4 milijona evrov. Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2.sklop (2. faza)) je šlo 18,1 milijona evrov, konec leta 2023 pa bo realiziran 1. sklop projekta oskrba s pitno vodo na območju Save v vrednosti 14,6 milijona. V mestni občini Kranj je bila izvedena dozidava in rekonstrukcija objekta “Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center”, decembra 2024 pa bo realiziran projekt novogradnje enote za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov Kranj v vrednosti 13 milijonov evrov. Ostali projekti so dostopni tukaj.

Foto: Printscreen

Koper
17,6 milijona evrov je vreden projekt, ki zadeva Upravni center Koper ( finančni leasing, preureditev prostorov in selitev), ki bo realiziran konec leta 2034. Čez dve leti je predvideno, da bo zrasla novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper v vrednosti 15,9 milijona evrov. Za odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran bo namenjenih 15,8 milijona evrov. Realizirana sta bila projekta ureditve Olimpijskega bazena Koper v vrednosti 8.201.861 evrov ter obnove in sanacije nekdanje Srednje tehniške šole v Kopru v vrednosti 6.464.204 evrov. V letošnjem letu bo realiziran projekt Parkirna hiša P + R Sonce v vrednosti 6.581.610. Ostali projekti v Mestni občini Koper so dostopni tukaj.

Foto: Printscreen

Ker je projektov po ostalih slovenskih občinah resnično veliko, vas vabimo, da si jih ogledate tukaj.

Nina Žoher