fbpx

Nedelovanje čistilne naprave na Jesenicah je lahko prikriti, če so na vseh ključnih položajih plačanci SD

Direktor Javnega komunalnega podjetja Jesenice Uroš Bučar. (Foto: Gorenjski glas)

Na Nova24TV smo predstavili težave z delovanjem čistilne naprave na Jesenicah, ki ga upravlja občinsko komunalno podjetje Jeko. Sedaj vam razkrivamo hobotnico kadrov in podpornikov stranke Socialnih demokratov v Jeku, občini Jesenice in tudi v Ribiški družini Jesenice. Direktor Jeka Uroš Bučar pa je na sojenju priznal, da so se evropska sredstva v višini 600 tisoč evrov porabila neracionalno in jim podjetje Esotech prenovljeno čistilno napravo ni predalo v optimalnem stanju. Občani Jesenic pa so morali gledati, kako se fekalije iz čistilne naprave zlivajo v Savo, kar smo dokazali tudi s slikami. Zadeva je še toliko bolj bizarna, saj Jeko občini Jesenice za najem slabo delujoče čistilne naprave plačuje skoraj 50 tisoč evrov na mesec, v petih letih je to naneslo že slabe 3 milijone evrov. Osrednji liki so direktor Jeka Uroš Bučar, predstavnik SD v občinskem svetu in vodja sindikata Jeko Žiga Pretnar, pravnica na Jeku Polona Smolej, predsednica nadzornega odbora občine Jesenice in članica skupščine Jeka Simona Štravs in direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, nekdanji dolgoletni zaposlen policist na Policijski postaji Jesenice. Vsi odgovorni so nam poslali svoja pojasnila in vsi ostro z obširnimi odgovori zanikali svojo odgovornost za prikrivanje napak na CČN Jesenice. Vendar njihovo zgodbo na čudne temelje postavlja zapis kranjskega delovnega sodišča, kjer je Uroš Bučar priznal pomanjkljivo delovanje CČN in zapis nadzornega odbora, ki ga občina prekriva pred svetniki. Tega dokumenta preprosto ne more dobiti tudi svetnica Levice Alma Rekić, ki že dlje časa opozarja na napake Javnega komunalnega podjetja Jesenice.

Objava prvega članka o problematiki čistilne naprave na Jesenicah je vnesla veliko nejevoljo med člane stranke Socialnih demokratov. Na sestanku naj bi bivši župan Jesenic, član SD Tom Menciger, zanikal vse navedbe. Enako stanje je vladalo tudi na občini, saj jih je strah, da se zgodba razkrije v celoti. Podobno kot smo razkrili klientalistično hobotnico v primeru gradenj “Mini Stožic” v Trnovem, lahko zatrdimo, da se nekaj podobnega dogaja na Jesenicah.

Sedanji direktor Javnega komunalnega podjetja Jesenice Uroš Bučar na razpisu sploh ni izpolnjeval pogojev, da bi lahko zasedel mesto direktorja. Predvsem ni imel delovnih izkušenj kot vodilni kader, a je eden izmed Mencigerjevih podžupanov, Miha Rebolj, uredil, da je bil Bučar izbran na razpisu. Kljub temu, da so se v nadzornem delu pri Jeku ugotovile nepravilnosti, so jih vodilni na občini Jesenice kot v Jeku prikrili pred lokalno javnostjo. Bučar nam odgovarja, da je postopek za njegov prvi mandat potekal po ustaljenem postopku, voden s strani občine Jesenice in Žirovnica. V kolikor bi obstajal sum o neizpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, bi po Bučarjevem mnenju prišlo do pritožb preostalih neizbranih protikandidatov na tem razpisu.

Zapis iz kranjskega sodišča, kjer Aleš Bučar priznava pomanjkljivosti o CČN. (Foto: Nova24TV)

Tudi sam Bučar se zaveda, da nova čistilna naprava na Jesenicah še ni bila pripravljena delovati, ko jim jo je predalo podjetje Esotech. To je povedal na sodišču v Kranju, da so jo morali prevzeti predvsem zaradi evropskih sredstev, vloženih v ta projekt. Dobili so približno 600 tisoč evrov. Na to vprašanje Bučar odgovarja, da nam je pojasnil že popravku našega članka. Toda vsa potrebna soglasja so gladko izpeljali s pravimi ljudmi na pravih mestih. Članica nadzornega sveta občine Jesenice, dolgoletna članica SD Rina Klinar je po opravljenem nadzoru v Jeku izjave delavcev predstavljala kot osebno zabeležko nadzornika. Njene ugotovitve je potrdila predsednica nadzornega odbora Simona Štravs, ki spada tudi med ustanovitelje Jeka.

Izlivanje fekalij v Savo. (Foto: Nova24TV)

Na vseh ključnih mestih so nastavljeni kadri SD, da prekrivajo nečednosti o čistilni napravi
Simona Štravs po izjavah naših virov opravlja tudi delo davčne svetovalke. Tako ni opazila, da direktor Jeka Bučar dve leti ni izdal računa za opravljeno delo zasebnega podjetja EcoSinergy. Povprašali smo podjetje Ecosinergy. Odgovorili so nam z obširnim odgovorom ter povedali, da so izvedli pilotni projekt krožne ekonomije EcoSynergy System. Projekt je trajal 19 mesecev. Namenjen je bil promociji komunalnega podjetja Jeko in občanom Jesenic in Žirovnice. Celoten projekt so financirali sami in uporabljali lastno opremo. V zvezi s tem nam je odgovoril tudi Bučar. Vse je potekalo v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju. V zvezi s tem projektom je bila s strani politične stranke LO Levica Jesenice – Jeseniška alternativa podana pisna prijava, spoznana s strani državnega tožilstva kot kazenska ovadba zoper direktorja, zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ovadba je bila s sklepom Okrožnega državnega tožilstva v začetku tega meseca zavržena, zato Bučar meni, da so vsa nadaljnja pojasnila na to temo povsem odveč.

Vse to je vedela in opazila nepravilnosti svetnica Levice Alma Rekić, ki je želela nepravilnostim v podjetju Jeko priti do dna. A jo je Štravsova verbalno napadla ter na seji izvedla gledališki performans, ki se ga ne bi sramovali niti v ljubljanski Drami. Zadeva je še toliko hujša, da so kadri SD poskrbeli, da nadzorni organ zavrne nadzor nad delom čistilne naprave na Jesenicah z razlago, da niso usposobljeni za tako vrsto nadzora. Iz občine so nam odgovorili, da je Rekićeva med bolj aktivnimi govorci v občinskem svetu in se ne spominjajo, kdaj se je to zgodilo. So pa navedli, da so vse seje občinskega sveta dosegljive na spletu.  Nekateri občinski svetniki in občani Jesenic so predlagali zunanji nadzor, a so na občini povedali, da nimajo zagotovljenih sredstev v proračunu. S tem so zadevo pometli pod preprogo. Iz občine so nam poslali odgovor, da sta ustanoviteljici podjetja Jeko občini Žirovnica in Jesenice. Zanikali so, da Štrovsova spada med ustanovitelje. So nam pa odgovorili, da je Štrovsova članica Skupščine podjetja Jeko d.o.o. Je pa občina Jesenice leta 2019 zaprosila KPK glede nezdružljivosti funkcij Štrovsove v obeh organih. Iz KPK so jim odgovorili, da po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nista nezdružljivi.

Ključna oseba, ki skrbi nemoteno delo Jeka je direktor občinske uprave Jesenice dr. Gregor Hudrič. V preteklosti je bil dolgo let zaposlen na Policijski postaji Jesenice. Del krajanov je zaradi onesnaževanja Save s fekalijami in odvozom nevarnega gradbenega materiala podalo kazenske ovadbe na policijo, a so jih zavrgli. Izgovarjali so se, da to ni njihova pristojnost, sami pa niso vzeli niti vzorca, ki je dokazoval njihove navedbe. Vse kaže, da je vloga Hudriča zelo pomembna, da prikrije vse nezakonitosti in napake pri čistilni napravi Jesenice. Iz občine so nam odgovorili, da je bil Hudrič na PP Jesenice zaposlen kot policist-kriminalist v letih 2001-2002, v letih 2007-2010 pa je bil tudi komandir omenjene policijske postaje. Poudarili so, da v njegovi 25-letni poklicni poti ni nikoli vplival, niti poskušal vplivati na kakršno koli konkretno preiskavo organov odkrivanja in pregona, zato tudi naše navedbe glede Jeka ostro zanika.

Naslednji iz hobotnice Socialnih demokratov je Žiga Pretnar, prav tako občinski svetnik. Ta je mimogrede postal še predsednik sindikata na Jeku. Nekdanji zaposleni nam zagotavljajo, da je bil Pretnar vpleten v zelo čudne posle. Tako je zaposlenim na zbirnem centru prinesel vzorčni primer, kako morejo vpisovati nevarne odpadke iz CČN Jesenice. Nevarne odpadke so morali vrednotiti in beležiti kot gradbeni material. Kasneje, ko se je Bučar znesel nad neposlušnimi zaposlenimi, pa ni stopil na stran svojih članov. Bučar je le poskrbel, da je neposlušne delavce, ki so opozarjali na nezakonitosti, odpustil. Ta isti Pretnar pa je kljub dejstvu vedel, da se število zaposlenih in število odpuščenih ne ujemata. To so bile tudi uradne ugotovitve nadzornega organa občine. Na naša vprašanja nam je Pretnar odgovoril, da je razvidno iz spletnih strani, da opravlja delo v Jeku in kot predstavnik SD v občinskem svetu. Zatrdil nam je, da se po njegovem mnenju ni nikoli klasificiralo nevarne odpadke kot gradbeni material. Vsi odpadki se tako klasificirajo v skladu z uradnimi ocenami odpadkov oziroma zakonsko predpisano klasifikacijo. Glede sistemizacije delovnih mest v podjetju in posledičnih izgub zaposlitev delavcev je bil sindikat v podjetju vključen v skladu s pristojnostmi, ki jih ima po zakonu. “Kot predsednik sindikata nisem “poskrbel” za nikakršno odpoved nobenemu izmed delavcev. Vsem članom sindikata, ki so za to zaprosili, je sindikat nudil pravno pomoč in zastopanje v skladu z akti sindikata,” nam je zaupal Pretnar.

Jeko plačuje vsak mesec 50 tisoč evrov za nedelujočo čistilno napravo
Naši viri so nam povedali, da naj bi bil v zgodbo o Jeku vpleten predsednik Ribiške družine Aleš Mezek in da so prekrivali nepravilnosti na CČN Jesenice. Povedali so tudi, da naj bi bila njegova hči Polona Smolej, pravnica na Jeku, sam pa tudi član stranke SD. Vendar nam je gospod Mezek v obširnem odgovoru zapisal, da ni v sorodstvu s pravnico na Jeku Polono Smolej (le ta naj bi skrbela za komunikacijo med različnimi dejavniki v lokalnem okolju) in sam tudi ni član in simpatizer stranke SD. V življenju ni govoril in srečal Smolejevo, zato ne more verjeti, od kod smo dobili te neresnične podatke.

Predsednik RD Jesenice je postal 2019.  V preteklosti so sami večkrat opozarjali na problematiko okolja ob Savi Dolinjki. Enako so v preteklosti bili kritični do delovanja CČN Jesenice. Vsako leto organizirajo čistilno akcijo, da počistijo smeti. Tako so letos v čistilni akciji ob Savi napolnili 40 vrečk smeti in slike poslali po elektronski pošti avtorju članka.  V preteklih letih so pričeli vzpostavljati projekt  Centra za vzrejo avtohtonih vrst vodnih živali, s katerim želijo ohraniti avtohtone slovenske vrste rib. Med več kot štiridesetimi donatorji so dobili tudi od Jeka osem tisoč evrov leta 2019. Na to vprašanje nam je odgovoril tudi Bučar, direktor Jeka. Pojasnil je, da v podjetju podpirajo dobre okoljske projekte, kar nedvomno izgradnja Centra za vzrejo avtohtone vrste rib Ribiške družine Jesenice predstavlja. Za donacijo (sklenjena je bila donatorska pogodba) se je odločil po posvetu s pomočnico, samo financiranje pa je bilo izvedeno s strani tržne dejavnosti podjetja. Mezek pa nas je sam povabil, da si ogledamo projekt sami v Jesenicah, da nam pokaže, da je vse vodeno korektno in transparentno.

Ob koncu razkrijemo še eno bizarnost. Čistilna naprava je v lasti občine, za kar Jeko mesečno plačuje več kot 50 tisoč evrov najemnine za nedelujočo stvar po navedbah naših virov. To dokazujejo tudi podatki na Erarju, saj je plačilo zaznamovano z oznako RENT.

Najem pogodbe z občino nam je v odgovoru pojasnil Bučar. Najemnina infrastrukture se plačuje v skladu z veljavno najemno pogodbo. Letni znesek najemnine je variabilen in je odvisen od izračuna zneska letne amortizacije za osnovna sredstva. V letu 2021 plačujejo občini Jesenice 47.205 evrov mesečno.

Foto: Erar

Zapisnik o nadzornem odboru o CČN Jesenice in podjetju Jeko. Ta zapisnik občina Jesenica prikriva. Do njega ne more priti niti svetnica Levice Alma Rekič. (Foto: Bralec Nova24tv)

 

Luka Perš