fbpx

[Foto] Janša iz Krvavca spreminja smučišča v gradbišča – njegovo uničevanje prijavili na inšpektorat

Ali direktor RTC Krvavec smučišče spreminja v kamnolom brez dovoljenja? (Foto: sta, Trma)

V uredništvo smo prejeli fotografije smučišča na Krvavcu, ki naj bi bilo povsem razrito in še najbolj spominjalo na kamnolom. Vse to naj bi si dovolil direktor RTC Krvavec Janez Janša. Kot navaja vir, naj bi si “vse” dovolil, saj za svoje ravnanje menda sploh nima dovoljenja in naj bi šlo za zaščitena vodna območja ter območja kulturne dediščine. Fotografije so sicer objavljene tudi na portalu Trma. 

Govora je celo o tem, da direktor RTC Krvavec Janez Janša za svoje sporno početje ni pridobil niti enega papirja. Po naših informacijah Upravna enota Kranj ni niti RTC Krvavec niti pašnima skupnostma izdala nikakršnega dovoljenja za takšno početje na območju smučišča Krvavec.

Na določenih območjih (označeno tudi na eni izmed priloženih fotografij) naj bi bil v veljavi režim varovanja kulturne dediščine. Prav zato naj bi bila 4. 11. 2021 s strani ZVKDS v zvezi s posegi podana prijava na Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki naj bi bil pristojen za reševanje tovrstnih zadev.

Krvavec naj bi se spremenil v gradbišče. (Foto: Trma)

Del območja nedovoljenih posegov naj bi bilo celo arheološko območje. Šlo pa naj bi za ambiciozne načrte Janševega gradbenega projekta. Objekt na območju naj bi dobil nove dimenzije. Med drugim naj bi utrdili cesto, in sicer v sklopu pašne skupnosti.

Varovano območje (Foto: Trma)

Inšpektorji naj bi sicer preverjali posege v varovano dediščino. Posebno pozornost pa naj bi vzbujali novi cesti do objektov, v zadevo pa naj bi bil vpleten tudi znani poslovnež Joc Pečečnik. Pesek za obnovo in gradnjo pa naj bi se pridobivalo kar iz “gramozne jame” poleg Koče.

Krvavec se je nezakonito spremenil v gradbišče? (Foto: Trma)

Krvavec (Foto: Trma)

Krvavec kot kamnolom (Foto: Trma)

Krvavec je razkopan (Foto: Trma)

Cesta do koče (Foto: Trma)

Odgovor Uprave 2 RTC Krvavec: “Na območju Krvavca pred smučarsko sezono potekajo vzdrževalna in sanacijska dela, namenjena predvsem varnosti obiskovalcev. Tako je RTC Krvavec v letošnjem letu izvedel nujna vzdrževalna dela na cesti med zgornjo postajo kabinske žičnice in hotelom. Za ta dela niso potrebna posebna upravna dovoljenja. Poseg na nobeni točki ne spreminja dosedanje trase ceste, zato tudi ne posega na varovano območje. Obnovljena cesta bo omogočila lažji dostop smučarjev na smučišče, predvsem pa zagotovila večjo varnost.

Zaradi varnosti obiskovalcev je RTC Krvavec moral odstraniti močno dotrajane objekte na t. i. Plaži Krvavec, ki jim je grozila porušitev. Začel je s postavljanjem nadomestnega objekta, ki bo namenjen izvajanju gostinske dejavnosti. Namembnost se torej ne spreminja, načrt pa je skladen tudi s prostorskimi načrti in ne posega v varovano območje. Načrtujemo, da bodo dela končana do začetka smučarske sezone. Strah, da bi smučišče postalo gradbišče, je tako povsem odveč. 

Z omenjenimi deli RTC Krvavec nikakor ne posega v prostor, občutno pa izboljšuje varnost, turistično-rekreativno pogoje za obiskovalce in delovne pogoje za zaposlene. Boljši in varnejši dostop na smučišče, urejene sanitarije, sodobna gostinska ponudba v funkcionalni restavraciji … vse to so standardi, ki smo jih navajeni z najboljših smučišč v Avstriji ali Italiji in si jih nedvomno zaslužijo tudi naši gosti. Svoje goste, domače in tuje, želimo privabiti na Krvavec, jih navdušiti in zagotoviti, da se bodo vračali v gostoljubje Slovenije.”

Sara Kovač