fbpx

Prvorazredni “kulturniki” in člani PEN kluba v strahu pred izgubo privilegijev grozijo trem najvišjim institucijam v državi

“Ustrezni državni organi morajo poskrbeti za dostojno življenje umetnic in umetnikov, znanstvenic in znanstvenikov, intelektualk in intelektualcev, saj je od njih v kar največji meri odvisna prihodnost naše družbe,” meni sedem predstavnikov slovenskega PEN kluba s prvopodpisanim Borisom A. Novakom, ki je vladi RS poslalo svojo “ZAHTEVO” glede izvajanja ukrepov v času epidemije. Obenem v avtoritarnem duhu dodajajo “da morajo biti dosedanje kršitve, tudi tiste, ki jih je zagrešila sama vlada RS, nemudoma kaznovane”, s čimer se za pomoč obračajo na sodni sistem in Ustavno sodišče. Poziv prihaja prav v času, ko Vlada sprejema nujne ukrepe v obliki svežnjev korona paketa, da bi zaščitila najbolj vitalne interese države, to je podjetništvo, delovna mesta in zdravje slovenskih državljanov.

Skupina sedmih skrajno militantnih literatov je v svojem odprtem pismu, ki ga je naslovila na Vlado RS, Državni zbor in na ustavno sodišče RS, navedla svoje “ZAHTEVE”, ki naj bi jih naslovniki morali po njihovem nemudoma izpolniti.

“Zavedajoč se nujnosti omejitev na individualni in kolektivni ravni, ki so namenjene zajezitvi epidemiji koronavirusa podpisane članice in člani Slovenskega in Mednarodnega PEN-a brezpogojno pričakujemo …” S temi besedami so naslovnike nagovorili člani društva, ki brezpogojno pričakujejo, da bo Vlada RS “spoštovala vse z Ustavo in zakoni zagotovljene pravice državljank in državljanov”.

Svetlana Slapšak (Foto: STA)

Pismo prihaja prav v času, ko poskuša Vlada RS z vsemi napori, še zlasti s sprejemanjem protikoronskih svežnjev, zajeziti negativne posledice za podjetništvo in zdravstvo, predvsem pa zaščititi življenja slovenskih državljanov.

PEN klubovci so Vlado RS očitno zamenjali za UDBO
V nadaljevanju se pismo dotika tudi pravice do svobode izražanja, ki naj bi bila vitalnega pomena še zlasti za umetnost in kritično mišljenje. Pismo svari tudi pred uvedbo novih in širših pooblastil represivnih organov (PEN klubovci se bojijo še zlasti prisluškovanja, vdiranja v stanovanja ter pridržanja brez sodne odločbe. Zdi se, da so “predstavniki” slovenskih umetnikov pooblastila Vlade RS zamenjali za pooblastila UDBE).

Foto: STA

V nadaljevanju vidni predstavniki društva PEN bojijo tudi tega, da bi nas namesto policajev na cestah ustavljali kar vojaki ter da bi Vlada RS spregledala potrebe najšibkejših, še zlasti otrok, starejših, invalidov, brezposelnih, študentov, oseb s samostojnim statusom, prekarcev, brezdomcev in celo prosilcev za azil ter migrantov.

Bojijo se za svoje rente
Podpisniki se pri tem obnašajo, kot da bi spregledali vse napore slovenske Vlade za normalizacijo celotnega javnega življenja v tem času in prvi mega paket, ocenjen na kar tri milijarde evrov. Denar bo namreč namenjen le tem, ki so jih izpostavili – najranljivejšim in najbolj prizadetim članom družbe. Toda od vsega pri njihovem pisanju najbolj bode v oči, da bodo prav oni – že celo življenje prvorazredni državljani – tisti, ki ne bodo dobili del trimilijardne pogače. Zaradi naštetega so isti “kulturni” krogi z močno podporo tranzicijske levice leta 2012 in 2013 pozivali državljane na ulice in podžigali nasilje. Kot kaže, je pismo le prvi signal, da mora vlada igrati na strune interesnih ozadij, med katere sodijo privilegirani kulturniki, sicer se bo tovrstno nadlegovanje in “intelektualno” nasilje le še stopnjevalo.

Boris A. Novak (Foto: STA)

Boris A. Novak je nedavno že “grmel” v enem svojih prispevkov v Mladini
To sicer ni prvi napad Borisa A. Novaka na novo slovensko vlado, saj jo je pred časom že blatil v levičarskem tedniku Mladina, kjer je med drugim zapisal, da Slovenija postaja vse bolj podobna satelitski Weimarski republiki: “Vodilni politiki tega subalpskega Weimarja na stežaj odpirajo vrata kontrolnih vzvodov demokratičnega družbenega reda paravojaški drhali, bodočim ministrom Orbanove satelitske eksekutive pa pri tem kot poslušen in lepo oblečen ministrant streže predsednik države“, je poročal Časnik.

Žan Novak