fbpx

Sprenevedanje Šarca in Kozmelja ni obrodilo sadov: Slovenci prepričani, da Knovs mora imeti možnost nadzorovati vse vidike dela Sove!

Prva naloga Rajka Kozmelja na Sovi je bila, da zaposli domnevno Šarčevo ljubico Natašo H. Foto: STA

Glede afere okrog zaposlitve Šarčeve znanke Nataše H. na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), ki se je še dodatno zapletla potem, ko je Sova zavrnila predajo dokumentacije Knovsu, se je izkazalo, da večina državljanov le ni nasedla navedbam Marjana Šarca in direktorja Sove Rajka Kozmelja, da naj Knovs ne bi bil pristojen za nadzor nad zaposlovanjem v Sovi. Rezultati nedavne javnomnenjske ankete, ki jo je za Nova24TV opravila mnenjska agencija Parsifal, namreč kažejo, da večina anketiranih meni, da Knovs mora imeti možnost nadzora vseh vidikov dela Sove.

Več kot polovica (56,8 odstotka) anketirancev v telefonskem glasovanju meni, da državnozborska komisija mora imeti možnost nadzorovati vse vidike dela Sove, torej naj pregleda tudi dokumentacijo o domnevnih spornih zaposlitvah. Četrtina (26,1 odstotka) anketirancev meni, da je zaposlovanje Sove njena interna zadeva, zatorej ni v pristojnosti državnozborske komisije. 14,6 odstotka anketirancev je odgovorilo z: “Ne vem.”

Vir: Parsifal

Pri mešani metodologiji ankete (telefon in splet), v katero je bilo zajetih 911 anketirancev, največ (52,9 odstotka) anketirancev meni, da državnozborska komisija mora imeti možnost nadzorovati vse vidike dela Sove, torej naj pregleda tudi dokumentacijo o domnevno spornih zaposlitvah. Le 29,7 odstotka jih meni, da zaposlovanje predstavlja interno zadevo Sove, zato se državnozborska komisija s tem ne sme ukvarjati. 14 odstotkov vprašanih se glede nadzora v Sovi ni opredelilo.

Vir: Parsifal

 

Glede na spol je v telefonskem anketiranju večina žensk (58,3 odstotka) zatrdila, da Knovs mora imeti možnost nadzorovati vse vidike dela Sove, torej tudi pregled te dokumentacije. Med tistimi, ki se strinjajo s tem stališčem, jih ima večina višjo izobrazbo ali več ter so stari med 18 in 34 let. Prav tako pri mešani metodologij ženske predstavljajo večino (55,3 odstotka), ki meni, da Knovs mora imeti možnost nadzorovati vse vidike dela Sove; prevladujoča izobrazba je ravno tako višja ali več, prevladujoča starostna skupina pa je od 35 do 54 let.

Raziskava, ki jo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal, temelji na telefonskem anketiranju, del vzorca pa na spletnem anketiranju, in sicer v obdobju med 4. in 7. novembrom 2019. V telefonsko raziskavo je bilo zajetih 705 anketirancev, od tega 51,2 odstotka žensk, pri mešani metodologiji (telefon in splet) pa je bilo zajetih 911 anketirancev, od tega 51 odstotkov žensk.

Povprečna starost v telefonski raziskavi je bila 52,4 leta, standardni odklon pa 16,4 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (43,7 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (37,4 odstotka) in najmanj je najmlajše starostne skupine (18,9 odstotka). Pri mešani metodologiji je povprečna starost znašala 51,3 leta, standardni odklon pa 16,2 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (43,1 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (36,8 odstotka) in najmanj najmlajša starostna skupina (20,1 odstotka).

Največ anketirancev pri telefonskem anketiranju je imelo dokončano srednjo šolo (33,1 odstotka), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (25,7 odstotka), poklicno šolo (23,3 odstotka) in dokončano ali nedokončano osnovno šolo (17,9 odstotka). Pri mešani metodologiji je bilo največ anketirancev z dokončano srednjo šolo (33,5 odstotka), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (25,5 odstotka), poklicno šolo (23,7 odstotka) in dokončano ali nedokončano osnovno šolo (17,4 odstotka).

Tako se je začelo
Spomnimo. Sova je zavrnila zahtevo Knovsa, da naj mu po opravljenem nadzoru nad kadrovanjem v Sovi, vključno s postopkom zaposlitve konkretne uslužbenke, posreduje določeno dokumentacijo, saj naj bi jo skrbela varnost podatkov, ki naj bi iz Knovsa uhajali v medije, prav tako pa je podala oceno, da naj Knovs ne bi bil pristojen za nadzor nad zaposlovanjem na Sovi. Da ni tako, je potrdilo pravno mnenje, iz katerega je jasno razvidno, da preveritev zaposlovanja oziroma spoštovanje ustave in zakona pri zaposlovanju posameznikov sodi v okvir pristojnosti Knovsa. V tem primeru gre po mnenju pravnikov za poskus de facto oženja pristojnosti Knovsa in s tem za poskus odvrnitve neodvisnega nadzora.

Foto: Printscreen

V skladu s pravnim mnenjem nadzorovana dejavnost v razmerju Knovs : Sova predstavlja nadzor nad delovanjem obveščevalne službe, ki je določeno z zakonom, pri čemer Knovs nadzoruje, ali se nadzorovana dejavnost izvaja v okviru ustave in zakonov. Z nadzorovano dejavnostjo je mišljena celotna dejavnost nadzorovane službe in ne zgolj del ali posamezni segmenti te dejavnosti. “Ker v okviru dejavnosti oziroma v okvir delovanja Sove spada tudi zagotavljanje kadrovskega potenciala, prav tako je za delovanje Sove izjemnega pomena, da je tudi kadrovska politika (vključno s konkretnimi rešitvami) skladna z ustavo in predpisi, veljavnimi v RS, smo mnenja, da preveritev zaposlovanja oziroma spoštovanja ustave in zakona pri zaposlovanju posameznikov sodi v okviru pristojnosti Knovsa v razmerju do nadzora delovanja Sove,” so zapisali in dodali, da morebitno nedopustno preferiranje enega kandidata lahko predstavlja tako poseg v ustavne pravice kot tudi neposredno kršitev zakonskih določb, ki sledijo omenjenemu ustavnemu okviru.

Ker je iz pravnega mnenja razvidno, da so zaposleni v nadzorovani službi dolžni v okviru pooblastil na delovnem mestu storiti vse, kar je potrebno, da komisija lahko izvršuje svoj nadzor, in so dolžni pri tem z njo sodelovati, se poraja vprašanje, kako je mogoče, da Sova še vedno ni izročila dokumentacije? Sova si je očitno izmislila odlično pogruntavščino, saj je za nadzor v zadevi zaprosila inšpektorat za javni sektor. Se pravi, da bomo spet priča predstavi za javnost, ko bo izvršna veja oblasti nadzirala samo sebe. Glede na to, da je direktor Sove Kozmelj v intervjuju za Mladino škandalozno priznal, da “špijonirajo” zgolj za politiki, kar pa je prepovedano, vse skupaj niti ne čudi toliko. Očitno pa zakulisna predstava le ni preslepila ljudi, saj se ti lahko v moderni dobi brez težav seznanijo z dejstvi, ki pa vladajočim niso všeč.

Hana Murn