fbpx

Tako tajkun Martin Odlazek preko dveh radijskih mrež obvladuje slovenski radijski trg!

Tajkun Martin Odlazek preko neposrednega lastništva različnih podjetij ter neposrednega lastniškega ali upravljavskega vpliva v različnih podjetjih obvladuje večinski tržni delež v radijski dejavnosti na trgu Republike Slovenije. Večinski tržni delež na slovenskem trgu je pridobil v letu 2019 z nakupom delnic družbe Infonet media d.d., s čimer je v podjetju pridobil večinski delež. V osnovi tako slovenski radijski trg obvladuje preko dveh radijskih mrež oziroma medijskih skupin, in sicer Media24 ter Infonet media.

Iz registra Ajpes je razvidno, da je Infonet media d.o.o. lastnik naslednjih podjetij: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Radio 1 d.o.o., Radio 3 d.o.o., Radio Antena d.o.o., Ljubljana, Radio Belvi d.o.o, Radio Kranj d.o.o., Radio Maksi d.o.o., Radio pro 1 d.o.o., Radio Robin d.o.o., Radio Triglav Jesenice d.o.o. ter Radio Urban d.o.o.

Pred prevzemom večinskega deleža podjetja Infonet media d.d. s strani Martina Odlazka sta glavnino slovenskega radijskega trga zavzemali dve radijski mreži in sicer Odlazkova Media24 ter radijska mreža Infonet media, ki je bil takrat v večinski lasti Lea Oblaka. V prvi polovici leta 2019 se je, kot že rečeno, zgodila prodaja delnic podjetja Infonet media d.o.o., in sicer je prejšnji lastnik Oblak prodal delnice (ki so bile neposredno v njegovi lasti oziroma v lasti podjetij pod njegovim vplivom) družbam in osebam, ki so lastniško ali upravljavsko povezane z Odlazkom.

Vir: Ajpes

26. maja letos je bila lastniška struktura Infonet media d.d. sledeča: 19,9 odstotka delnic je v lasti podjetja Salomon d.o.o. Ljubljana, ki ga preko podjetja Dolenjski list d.o.o. Novo mesto ter podjetja EUROFIT d.o.o. lastniško obvladuje Odlazek. Nadalje, lastnik 18 odstotkov delnic podjetja Infonet media d.o.o. je podjetje AMC Investicije d.o.o. katerega 100-odstotni lastnik je podjetje Infosoft d.o.o. Edini družbenik podjetja Infosoft d.o.o. je podjetje SAP SERVO d.d. Podjetje SAP SERVO d.d. je v 86,74-odstotni lasti podjetja CURATOR NOVA d.o.o, 10 odstotkov delnic pa je v lasti podjetja EUROFIT d.o.o. Edini družbenik podjetja CURATOR NOVA d.o.o je Pino Jeren, ki je tudi direktor te družbe.

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Pino Jeren v več družbah lastniško in upravljavsko udeležen
Jeren je lastniško in upravljavsko udeležen v več družbah. Tako je med drugim zastopnik družbe EKDIS d.o.o., ki je registrirana na naslovu Vevška cesta 52 in katere končni lastnik je Svet24 d.o.o. (100-odstotno v lasti Alene Nardini), prek Media24 d.o.o. Prokurist družbe je Igor Klun, ki je prav tako zastopnik več družb v skupini Odlazek (Svet24 d.o.o, Tretja revija d.o.o. Media24 d.o.o., …). Prav tako je razvidno, da gre za slamnate družbe, saj ima CURATOR NOVA d.o.o. vrednoteno naložbo v SAP servo d.d. z 1,5 milijona kapitala okrog 200 tisoč evrov.

12 odstotkov delnic družbe Infonet media d.d. je v lasti družbe NEP TRADE d.o.o., katere 100-odstotna lastnica je fizična oseba, Špela Zorko, ki se pojavlja v več gospodarskih družbah kot lastnik ali zastopnik. Skupno tem družbam je, da se prepletajo povezave z možem Brankom Zorkom, ki pa je slamnati lastnik Bordax d.o.o., betonarne, za katero stoji Rok Furlan. Sicer se ukvarjata z nepremičninami, a kot kaže, tudi posojata ime za druge (Odlazek, Furlan). NEP trade d.o.o. je 75,5-odstotni lastnik Studia Luksuria d.o.o., družbe, ki prevzema del posla družbe Salamon d.o.o. (delita si naslove družbe).

Odlazek delno kontrolira družbo NT&RC d.o.o.
NEP trade d.o.o je tudi lastniško udeležena v Radio Krka d.o.o., prek katere Odlazek delno kontrolira družbo NT&RC d.o.o.. Posledično je NEP trade d.o.o. udeležen v najmanj dveh kontrolnih Odlazkovih hobotnicah. Tiste družbe zakoncev Zorko, ki niso slamnate od Odlazka ali Furlana, pa delujejo skromno in ni mogoče sklepati, da sta zakonca Zorko toliko zaslužila na svojih nepremičninskih družbah, da bi lahko investirala v medije in betonarno. Tudi lastno bivališče zakoncev ne kaže na odlično finančno stanje. 11,3-odstotka delnic podjetja Infonet je v lasti podjetja ASNEP d.o.o. Po izkazih poslovnega izida ter bilančnih podatkih je podjetje Asnep d.o.o. brez prometa, ima pa investicijo (ki se najverjetneje nanaša na ravno na Infonet media d.o.o.).

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Vir: Ajpes

Med ostalimi delničarji se pojavi tudi fizična oseba Ivan Kralj, ki poseduje 19 odstotkov delnic v podjetju Infonet media d.d. Kralj prav tako kot Odlazek prihaja z Dolenjske in ima pomembne lastniške deleže v družbah Radio Krka d.o.o. (19 odstotkov), Radio Tednik Ptuj d.o.o. ter Radio glas Ljubljana d.o.o. (19 odstotkov). Iz navedenega in priloženih dokazov je tako jasno razvidno, da ima Odlazek preko družb Salomon d.o.o. Ljubljana, AMC Investicije d.o.o., NEP TRADE d.o.o, Asnep d.o.o. ter fizične osebe Ivan Kralj v družbi Infonet media d.d. de facto prevladujoč lastniški in upravljavski položaj in tako obvladuje več kot 60 odstotkov dela slovenskega radijskega trga, saj je preko podjetja Infonet media d.d. tako lastnik kar enajstih radiev na slovenskem prostoru. Med temi radii najdemo tudi Radio 1, ki je izjemno poslušan in zavzema velik tržni delež.

Hana Murn