fbpx

Ministrica Aleksandra Pivec v projektu SRIP uradno izvedla plagiat in pobrala denar za delo, ki ga ni napisala

dr. Aleksandra Pivec (Foto: STA)

dr. Aleksandra Pivec (Foto: STA)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svojih straneh objavilo uradno poročilo o raziskavi sumljivega projekta SRIP-faza 2. V preteklosti so se pojavili sumi, zaradi katerih je upravni odbor TGZS-ja razrešil direktorico Turistične gospodarske zbornice Slovenije Klavdijo Perger. S prsti v marmeladi pa je bila ujeta tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. V obsežnem poročilu jo bremeni ugotovitev pod številko osem. Med drugim ji je v poročilu dokazano plagiatorstvo njenega dela. V njej je izrecno zapisano: “Iz poročil o izvedenih delih po avtorskih pogodbah ni razvidna količina opravljenega dela, obračunana skladno s cenikom. Ugotavljamo, da iz korenspondence e-pošte izhaja, da je večino te aktivnosti izvedla druga oseba (Ljubica Kneževič Cvelbar), po avtorski pogodbi.” 

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je pred nekaj meseci znašla v aferi projekta SRIP. Kljub temu, da je zavračala namige in je njeno vlogo v aferi zaščitil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, so se namigi med drugim našega medija ter še nekaterih drugih izkazali za resnične. To sedaj dokazuje tudi poročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v ugotovitvi številka osem močno obremenilo vlogo Pivčeve. “Pri preverjanju izvedbe aktivnosti “Kazalniki za 2. Fazo projekta”, za katere je upravičenec predložil kot dokazila za opravljeno delo dr. Pivec in kjer bi naj bi šlo za soavtorsko delo, ugotavljamo da iz korenspondence e-pošte izhaja, da je večino te aktivnosti izvedla druga oseba (Ljubica Kneževič Cvelbar), po avtorski pogodbi.” 

Aleksandra Pivec je bila izbrana v projektu za področje internacionalizacije – “Znanje za dvig kakovosti storitev”. Glede tega je podpisala dve avtorski pogodbi za obdobje 8.12.2017 – 27.12.2017 in 16.1.2018 do 31.1.2018. Skupna vrednost obeh pogodb je bila 7650 evrov bruto. Glede na očitke, je resno vprašanje, ali se bo aktualna ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in kandidatka za vodenje stranke DeSUS odstopila in se umaknila iz politične scene v Sloveniji.

Aleksandra Pivec in Klavdija Perger, glavni protoganistki afere SRIPT (foto: STA)

Aleksandra Pivec in Klavdija Perger, glavni protoganistki afere SRIPT. (Foto: STA)

Aleksandra Pivec kot njena kolegica Klavdija Perger obvlada plagiatorsko obrt prepisovanja tujega dela
V pogodbi ŠT. 96- 2017-AP z dne 25.12.2017 pa so na ministrstvu ugotovili naslednje nepravilnosti. Očitka sta dva. Prvi očitek je, da po predloženi elektronski dokumentaciji ni razvidno, da je tekst pripravila Pivčeva. Ugotovitve poročila dokazujejo, da so pri omenjeni tekst dopolnjevali Pivčeva, Klavdija Perger, Snežana Škerbinc in Emil Juvan. V nadaljevanju dokazovanja sledi, da je isti tekst kot dokazilo predložil Juvan. Najbolj sporno pri prvi pogodbi pa je, da je del Pivčevega dela enostavno povedano plagiat. “Priložen je povzetek predloga “Večkulturnost in čezmejno sodelovanje-SRIP trajnostni turizem”. Tekst z isto vsebino je na spletni strani RRA Zeleni kras, kjer je predstavljen povzetek projekta PRIMIS- Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin. Pri tekstu gre za dobesedni prepis več odstavkov.”

Aleksandra Pivec in ZRS Bistra Ptuj. (Foto: STA)

Aleksandra Pivec in ZRS Bistra Ptuj. (Foto: STA)

Kasirala 200 evrov bruto na uro
Aleksandra Pivec pa si je izborila tudi odlično urno postavko. V njenih pogodbah je zapisano, da bo opravila 40 ur dela. Njena ura dela pa ni poceni. Stane 200 evrov bruto na uro. V poročilu je omenjeno, da so nekatere aktivnosti Pivčeve dogajale izven dogovorjenega okvirja dela, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Omenjena elektronska korenspodenca med različnimi posamezniki ne dokazuje, da je dejansko delo izvedla Pivčeva.  Večino elektronske pošte je bilo poslano s strani bivše direktorice TGZS, Klavdije Perger. Delo Aleksandre Pivec v spornem projektu pa v omenjenem poročilu omenja, da je prišlo do prekoračitve plačila iz strani TGZS. ” Nenazadnje bi v tem primeru prišlo do prekoračitve cen iz cenika za opravljanje svetovalnih storitev, po sklepu TGZS, v kolikor bi več “soavtorjev” za isto avtorsko delo prejelo n-kratnik cene cenika.”

Celotno poročilo si lahko preberete TUKAJ.
Prva stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Prva stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Druga stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Druga stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Tretja stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Tretja stran obremenilnega poročila MGRT glede vloge Aleksandre Pivec v projektu SRIP. (Foto: MGRT)

Luka Perš