fbpx

Kdo je špicelj v policijskih vrstah, ki je Mladino zalagal s tajnimi podatki?

Foto: STA

Zdi se, da so pri časniku Mladina bolje obveščeni o procedurah obveščanja ministra za notranje zadeve kot minister sam. Minister Aleš Hojs namreč sploh ni vedel, da je njegov predhodnik Boštjan Poklukar za razliko od njega prejemal poročila Operativno Komunikacijskih Centrov (OKC) v neanomizirani obliki. To pa očitno dobro vedo pri Mladini, saj so na ministra Hojsa naslovili zahtevek, da naj posreduje vsa poročila OKC za obdobje, ko je bil ustavljen tedanji sekretar Franc Breznik. Glede na to, da tudi minister Hojs sploh ni prejemal poročil, se poraja vprašanje, če imajo na Mladini morda kakšnega dopisnika pri sami policiji?

V imenu Mladine je Borut Mekina zahteval dostop do poročila, ki je bilo ministru poslano v obdobju od 1. do 15. aprila (verjetno na dan 2. april, 3. april ali 4. april), z namenom, da se dokoplje do informacij okrog policijske kontrole, ki je bila izvedena nad tedanjim sekretarjem Francem Breznikom. Zahteva je bila seveda zavrnjena v delu, kjer je bilo zahtevano poročilo OKC GPU ministru glede sekretarja Breznika, saj minister Aleš Hojs o tem sploh ni bil obveščen, kot ni bil obveščen o vseh drugih primerih.

Zaradi varstva osebnih podatkov in podatkov pomembnih za organ je bila zahteva delno zavrnjena v delu, kjer so pri Mladini zahtevali poročilo OKC za tri konkretne dneve. Poročila so tako prejeli, vendar jim je bil omogočen le delni dostop – brisali so se osebni podatki in podatki pomembni za delovanje organa. Skladno z zakonsko ureditvijo naj bi sicer direktor policije po lastni oceni obveščal ministra tudi o zadevah, ki bi lahko pomenila večji odziv javnosti, česar pa direktor policije v primeru Breznika ni storil. Hojs je o prejetju zahteve seveda obvestil direktorja policije, ki je Hojsu dal vedeti, da to ni mogoče, razen če bi prišlo do počrnitve, da ne bi prišlo do razkritja identitet.

Ko je nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec javno razkril, da bi Hojs kot minister moral vedeti za prekršek, v katerem se je znašel nekdanji državni sekretar Franc Breznik, smo na ministrstvo za notranje zadeve in ministra Hojsa naslovili novinarsko vprašanje okrog obveščanja s strani OKC. “Ko se je javno oglasil nekdanji premier Marjan Šarec z izjavo, da mi ne verjamejo, da o dogodku nisem vedel nič, mi je ta njegov dvom vzbudil vprašanje, na podlagi česa bivši predsednik vlade meni, da bi jaz to moral vedeti?” se je čudil Hojs. Ker ni vedel, od kod Šarcu ta informacija, se je odločil, da preveri način obveščanja nekdanjega ministra.

Foto: STA

Spremenili nabor prejemnikov teh poročil!?
“Po pojasnilih sem bil šokiran. Policija me je namreč obvestila, da je nekdanji minister prejemal poročila OKC-jev v neanonimizirani obliki. Torej s polnimi imeni oseb, vrstami dogodkov, ki so se zgodile, skratka s celotno komunikacijo, ki jo sicer centri pošiljajo direktorju policije. Na moje izrecno vprašanje, kako to, da teh poročil nisem dobival tudi jaz (da ne bo pomote naj poudarim, da jih ne želim prejemati!) mi je bilo sporočeno, da je bilo tako naročeno policiji, da pa je bilo z odločitvijo vrha policije z dne 12. marca 2020 spremenjen nabor prejemnikov teh poročil, kjer so iz adreme prejemnikov med drugimi izbrisali tudi ministra,” je v odgovoru na naše novinarsko vprašanje poudaril Hojs.

Mladina očitno dobro seznanjena z dogajanjem na policiji
V povezavi s tem je smiselno omeniti informacijo, ki jo je direktor policije zaupal Hojsu. Ta je namreč povedal, da je bil sam pred časom, ob napovedi notranjih menjav neizmerno presenečen, da je le okrog 20 minut po tem, ko je napovedal neko zamenjavo, s strani ta istega tednika prišlo novinarsko vprašanje ali držijo informacije, da namerava izvesti tako menjavo. Na tem mestu se nedvomno poraja sum, da imajo očitno pri Mladini znotraj policijskih vrst svoje “dopisnike”?

Gregor Repovž, urednik tednika Mladina. (Foto: STA)

Ker nas je zanimalo, od kod je vendarle lahko Mladina bolje obveščena o načinu obveščanja OKC kot minister sam in očitno bolje seznanjena z informacijami, ki so bile prikrite celo ministru, smo na policijo naslovili naslednje novinarsko vprašanje: “Spoštovani, Mladina je na ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa naslovila zahtevek, da naj se ji posreduje vsa poročila Operativno Komunikacijskih Centrov za obdobje, ko je bil ustavljen tedanji sekretar Franc Breznik. Glede na to, da celo minister Hojs o dogodku sploh ni bil obveščen (za razliko od ministra Boštjana Poklukarja ni prejemal poročila OKC-jev v neanomizirani obliki) in sploh ni vedel, da bi bil lahko o teh stvareh obveščen, se poraja vprašanje, od kod je Mladine informirana o tem, da naj bi takšna poročila sploh prejemal minister za notranje zadeve? Ker teh poročil ni prejemal, nas zanima, če ima Mladina kakšnega dopisnika v policiji?” Ko odgovor prejmemo, ga objavimo naknadno. Ko smo na Mladino naslovili novinarsko vprašanje v zvezi s tem, so nam odgovorili le, da svojih virov ne razkrivajo.

Odgovor policije:

Obveščanje javnosti s strani policije je določeno v 34. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih. Pri obveščanju javnosti o delu policije upoštevamo ustavna določila (predvsem domnevo nedolžnosti), Zakon o varstvu osebnih podatkov, Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja itd. Policija pri ravnanju z osebnimi podatki ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter zakoni in internimi predpisi, ki še dodatno določajo ukrepe ter varnostne standarde za zaščito podatkov pred neupravičeno uporabo.

Način in postopek obveščanja med Policijo in MNZ poteka v skladu z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji ter internim aktom Pravila o obveščanju in poročanju v policiji. To smo ob nedavnem, medijsko izpostavljenemu prometnemu postopku, ki ga tudi sami omenjate, pojasnjevali tudi odgovarjali tudi novinarjem, ki jih je zanimalo obveščanje MNZ v podobnih primerih. Na vaše vprašanje o “dopisnikih v policiji” torej odgovarjamo s pojasnilom, da naloge na področju odnosov z javnostmi v policiji opravljamo predstavniki za odnose z javnostmi, ki pri komuniciranju spoštujemo pravico do zasebnosti, varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo.

Hana Murn