fbpx

Zajčev 3 milijonski “trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo” je poneumljanje mladih, past za davkoplačevalce in zlata jama za izbrance!

Foto: STA

Kot smo že poročali, bo ministrstvo za okolje in prostor za podnebne spremembe v prihodnjem letu namenilo kar 184 milijonov evrov, po pregledu programa o porabi teh sredstev pa je jasno, da bo večina načrtovanega denarja šlo v žepe posvečenih. Že večkrat je bilo dokazano, da so podnebne spremembe donosen posel in le nabiranje političnih točk, zato tudi pri nas ni nič drugače. Greta sindrom je namreč zajel slovensko politiko, ki je v te namene pripravljena načrtovati skoraj 200 milijonov evrov. Znano je, da na podnebne spremembe človek nima vpliva, drugo pa je seveda okoljevarstvo. Med drugim bosta Šarec in njegov minister Zajc napolnila žepe tudi nevladnim organizacijam, ustvarili so tudi nov ukrep, in sicer “učenje za trajnostni razvoj”. O kvazi-podnebnih spremembah bodo izobraževali tako v vrtcih in osnovnih šolah kot tudi na univerzah in izobraževanjih za odrasle. Zajc bo pomagal tudi drugim državam v tem hudem boju. V letu 2020 bodo sofinancirali tudi projekte Life z neverjetnimi 20 milijoni evrov, največji je projekt “Life Care4climate”, za katerega bodo namenili 17 milijonov evrov – namen projekta pa je seveda “s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov”. Skratka, en kup izobraževanja, usposabljanja, projektov, ki so popolnoma nepotrebni in v ničemer, prav ničemer ne bodo pripomogli k boljšemu življenju Slovencev. Mnogo projektov je, ki bi za ta denar lahko naredili bistvene spremembe.

Na ministrstvu za okolje in prostor so posebej opozorili na nov ukrep, ki so ga iznašli. To je ukrep “Učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo”. Že sam pojem, ki ne pove nič in skriva v sebi past za davkoplačevalce ter zlato jamo za izbrane FDV diplomante.

Začeli bodo s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Ustrezno podporo bodo tako zagotovili vrtcem, šolam in drugim organizacijam, ki izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Z drugimi besedami, otrokom in mladim bodo vsiljevali “Greta agende” in si s tem zagotovili, da bodo naslednje generacije zavedene glede podnebnih sprememb in bodo le-te pripisovale sebi. Poleg tega je vprašanje, kdo bo izvajal ta izobraževanja za takšne vrtoglave zneske?! Za ta ukrep bodo namenili kar 3 milijone evrov.

Nevladne organizacije bodo ozaveščale, izobraževale in služile
3,3 milijona evrov bodo namenili tudi nevladnim organizacijam. V programu o načrtovanih sredstvih za nevladne organizacije ni o tem, kam bo denar dejansko šel, zapisano nič drugega, kot spet ozaveščanje, izobraževanje… “Programsko sofinanciranje nevladnih organizacij bo prek javnega razpisa nevladnim organizacijam nudil sofinanciranje projektov v okviru programov s področja podnebnih sprememb, v katerih bodo predlagane rešitve na področju ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena, podnebno odporna in konkurenčno nizkoogljična, ter za informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter praktičnih vidikih izvajanja ukrepov, vključno z izvajanjem inovativnih, pilotnih in demonstracijskih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,” so zapisali. Čeprav je za nevladne organizacije znano – tudi iz razpisov, ki so jih objavila tudi ministrstva -, da posamezniki z doktorsko izobrazbo in z delom zanje zaslužijo celo do 20 tisoč evrov mesečno.

Projekti Life “vredni” 20 milijonov evrov – kjer so zaposleni privilegirani otroci nekdanjih prvoborcev in komunističnih funkcionarjev
Za mednarodno razvojno pomoč v boju proti podnebnim spremembam bo ministrstvo z Zajcem na čelu namenilo 2 milijona evrov. Sofinancirali pa bodo tudi projekte Life, in sicer v višini 20 milijonov evrov, med katere spadajo tudi Care4climate, Podnebna pot 2050 in tudi novi projekti. Na spletni strani Care4climate je zapisano, da so njihovi partnerji med drugimi tudi “ministrstvo za infrastrukturo, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Gozdarski inštitut Slovenije, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Univerza Maribor, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, agencija za spletno oglaševanje, Inštitut Jožef Stefan”. V raznih inštitutih in režimskih fakultetah pa tudi državnih podjetjih se seznam privilegiranih otrok in sorodnikov daljša in daljša. Med partnerji, ki bodo deležni vrtoglavih zneskov, je tudi Institut Jožefa Stefana, kjer je zaposlena prvoborska hčerka partizanov in dolgoletnih partijskih funkcionarjev, ki sta zasedala visoka mesta, Lidije Šentjurc in Sergeja Kraigherja. Očitno je, da si visoke položaje kar delijo med seboj, država pa jih s tovrstnimi financiranji le podpira.

Marjeta Šentjurc (Foto: posnetek zaslona)

Za študije, analize, delavnice, brošure – 3,5 milijona evrov?!
Pod pretvezo“tehnična pomoč”, za katero bo namenjenih 3,5 milijona evrov, je po podrobnem pregledu razvidno, da pod to zopet spada ozaveščanje, usposabljanje, scenariji, priprava strokovnih sortirnih in drugih analiz, strategij, akcijskih načrtov, ocen tveganj in drugih strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov in instrumentov, za vzpostavitev, posodobitev in vzdrževanje spletnih portalov, zbirk podatkov, priročnikov, brošur, priporočil in smernic. “Upravičeni nameni” so tudi vse nujno potrebne aktivnosti za pripravo ukrepov in projektov, kot so stroški organizacije delavnic, srečanj, mednarodnih konferenc, posvetov ipd.

Rezerviranih 8 milijonov evrov “za vsak slučaj”
Kot lahko vidite spodaj, so si za “druge namenske porabe” prihranili osem milijonov evrov, za primer, če bi se kdo od levičarjev spomnil novega projekta, še bolje, če bo to eden izmed “njihovih”, da bo na zalogi še dovolj milijonov, da izgine v razne žepe. Skratka, iz vsega programa je razvidno, da je večina denarja namenjenega za prazen nič, le za privilegirane. Kar nekaj milijonov različnim podjetjem bo šlo za “akademske, časopisne naslove”, pranje možganov ali pa, ne nazadnje, le za bogatenje nekaterih, učinka pa pri tem seveda ne bo.

Lana Božič