fbpx

Anketa je pokazala: Velika večina meni, da gre pri načrtovanih 74,5 milijona evrov za študije za sum resne zlorabe!

Nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač. (Foto: STA)

V času, ko je Anja Kopač Mrak kraljevala na vrhu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je v državi odvijala prava kraja davkoplačevalskega denarja na račun najbolj ranljive skupine ljudi, torej tistih, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Tega, kot kažejo rezultati zadnje ankete, ki jo je za Nova24TV opravila mnenjska agencija Parsifal, državljani niso spregledali. Anketa je namreč pokazala, da velika večina anketirancev (kar 62,7 odstotka) meni, da gre v primeru, ko je bilo v času ministrovanja Kopač Mrakove namenjenih kar 74,5 milijona evrov za študije o dolgotrajni oskrbi starejših, za sum resne zlorabe, ki zahteva ugotavljanje vseh okoliščin in odgovornosti.

Žalostno pa je dejstvo, ki ga je tudi pokazala anketa, da je skoraj četrtina anketirancev vdanih v usodo in menijo, da se takšne stvari pri nas pač dogajajo in niso vredne pozornosti. Tukaj se lahko vprašamo, kakšno je zaupanje državljanov v vlado, da z davkoplačevalskim denarjem ravna gospodarno in da bo za državljane poskrbela – verjetno nično.

Pri raziskavi je šlo za kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja, in sicer je sodelovalo 913 oseb. Rezultati ankete kažejo na nezaupanje v delo vlade oziroma natančneje v delo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času Kopač Mrakove, ko so le za študije namenili na milijone evrov. Velika večina, 62,7 odstotka anketirancev, meni, da gre v tem primeru za sum resne zlorabe, ki zahteva ugotavljanje vseh okoliščin in odgovornosti. 24,7 odstotka anketiranih je glede zadeve, ki jo je kot zelo problematično izpostavilo tudi računsko sodišče v svojem poročilu, vdanih v usodo in menijo, da je v Sloveniji pač tako. 12,6 odstotka vprašanih pa zadeve ni moglo oceniti.

 

Z višjo izobrazbo se krivulja – da gre za sum resne zlorabe – povečuje. Da gre za sum zlorabe, je namreč odgovorilo največ anketirancev z višjo ali visoko izobrazbo, in sicer kar 71 odstotkov. Medtem pa so tisti z nižjo izobrazbo v večini prepričani, da se takšne stvari dogajajo in da je v Sloveniji “pač tako”.

Ministrstva niso želela podati odgovorov, komu in kam bo šel denar za študije
Spomnimo, da je Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu ugotovilo, da je bilo načrtovanega absolutno preveč denarja, kar 74,5 milijona evrov javnih sredstev, le za za študije v zvezi z dolgotrajno oskrbo. Človek bi pričakoval, da bo kdo za državni kriminal, namenjen polnjenju levičarskih žepov, odgovarjal. Kot je v Sloveniji v navadi, se pač vse pomete pod preprogo, ko so pravi na oblasti. Ministrstva pa so se izognila odgovorom, komu in kam bo šel denar za famozne študije, konkretnega odgovora namreč niso dala.

Politični analitik Čirič o kriminalno zapravljenih 74,5 milijona evrov za študije: Te ljudi je treba poslati v zapor!”

V anketo je bilo zajetih 913 anketirancev, od tega 52 odstotkov žensk. Povprečna starost je bila 51,9 leta, standardni odklon pa je bil 16,4 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (43 odstotkov), nekoliko manj iz srednje starostne skupine (36 odstotkov), najmanj pa iz najmlajše starostne skupine (21 odstotkov). Največji je bil delež vprašanih z dokončano srednjo šolo (33 odstotkov), sledili pa so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (27 odstotkov), poklicno šolo (22 odstotkov) ter osnovno šolo ali nedokončano osnovno šolo (18 odstotkov).

Lana Božič