fbpx

Kako je Zlatko Ficko s pomočjo ministrice Aleksandre Pivec spremenil javno podjetje Slovenski državni gozdovi v izrojeno “državo v državi”

Aleksandra Pivec in Zlatko Ficko (foto: STA)

Aleksandra Pivec in Zlatko Ficko (foto: STA)

Slovenski državni gozdovi so pod vodstvom Zlatka Ficka postali politični bankomat stranke DeSUS. “Nenazadnje ne gre spregledati tudi dejstva, da je sedanji ustroj vodilnih kadrov družbe in na ministrstvu v službi ščitenja najmočnejšega med redkimi “bankomati” stranke DeSUS. Poraba enormnih sredstev v ta namen je le eden ključnih  elementov vizije g. Zlatka Ficka, da se SiDG kot vseslovensko državno podjetje za gospodarjenje z gozdovi lasti Republike Slovenije razvije v izrojeno tvorbo “državo v državi”, govori anonimno pismo vira blizu družbe. Potratna gradnja nove stavbe je le vrh ledene. V anonimki se tako dodatno razkrivajo neutemeljen nakupi osebnih avtomobilov v vrednosti 100 tisoč evrov ter poniževanje vrhunskih strokovnjakov v omenjenem državnem podjetju.

V nadaljevanju anonimnega pisma poznavalca znotraj državnega podjetja Slovenski državni gozdovi razkrivamo nove razsežnosti zlorabe javnih funkcij, kjer sta v glavni vlogi vplivni član DeSUS-a in direktor družbe Zlatko Ficko in aktualna ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Ta odstira problematične cilje in osebne ambicije glavnega direktorja SiDG Zlatka Ficka v zvezi z izgradnjo nove poslovne stavbe SiDG.

Kot razkriva naš vir, poznavalec razmer v družbi, je poraba enormnih sredstev v ta namen le eden ključnih  elementov vizije Ficka, da se SiDG kot vseslovensko državno podjetje za gospodarjenje z gozdovi lasti Republike Slovenije razvije v izrojeno tvorbo “državo v državi”, ki bi služila ozki skupini lokalnega ‘establišmenta’ za uveljavljanje njihovih parcialnih interesov in v škodo države. Na račun razpolaganja in gospodarjenja z vsemi gozdovi v lasti Republike Slovenije bi bil tako zagotovljen pomemben gospodarski steber in finančni vir za delovanje pa po zgledu javnosti znanega Šaleškega lobija. Nenazadnje ne gre spregledati tudi dejstva, da je sedanji ustroj vodilnih kadrov družbe in na ministrstvu v službi ščitenja najmočnejšega med redkimi “bankomati” stranke DeSUS.

Luksuzni avtomobili in posel mimo nadzornega sveta
Zlatko Ficko in vodstvena struktura pa si je privoščila unikum v poslovnem  svetu. Odgovorno osebo so imenovali posameznika, kateri sploh ni več zaposlen družbi SiDG ter napisali njegov neobstoječi elektronski naslov. Tako je v javnem razpisu oddaje naročila nadzora gradnje nove poslovne zgradbe v Kočevju, za odgovorno osebo naveden Miha Marenče, ki je bil do 30 aprila 2017 v.d. poslovodstva SiDG. Enak prijem je bil uporabljen že tudi pri razvpitem spornem postopku naročanja luksuznih službenih vozil za potrebe glavnega direktorja SiDG Zlatka Ficka in tedanjega finančnega direktorja Dejana Kaisebergerja, št, JN006084/2017-W01, s katerim se je mimo internih pravil družbe SiDG o nabavi službenih vozil z lizingom nabavilo dva osebna avtomobila skupne vrednosti 100 tisoč evrov. Mimo nadzornega sveta glede poslovne stavbe v Kočevju pa je oddal še dodatno ponudbo lastnoročno podjetju PROPLUS d.o.o. iz Maribora. Posel je bil sklenjen 2.8.2019. Vrednost pogodbe je 83.273,83 evrov.

Zlatko Ficko in bivši finančni direktor SiDG Dejan Kaiserberger (foto: STA)

Zlatko Ficko in finančni direktor SiDG Dejan Kaiserberger (foto: STA)

Ficko lastnoročno uprizoril prostorsko stisko
V zvezi s “osebnim spomenikom Zlatka Ficka” naj bi obstajalo veliko alternativnih možnosti namesto golo zapravljanje davkoplačevalskega denarja, kar je še ena sposobnost levih slovenskih elit. “Pripominjamo, da je za nastanek takšnega stanja odgovorno prav poslovodstvo družbe oz. glavni direktor SiDG Zlatko Ficko. Prostorska stiska zaposlenih v obstoječem objektu je posledica dejstva, da se v istih poslovnih prostorih poleg služb centralne enote nahajajo tudi vsi zaposleni poslovne enote SiDG Kočevje ter večina delavcev bivše enote SiDG v Ljubljani. Ti kadri zasedajo več kot tretjino vseh pisarniških prostorov na sedanji lokaciji.”

Slovenski državni gozdovi (Foto: STA)

Slovenski državni gozdovi (Foto: STA)

Žvigač pa opozarja, da je v Kočevju veliko primernih praznih poslovnih prostorov. S tem se dokazujejo trditve, da je vsa zgodba o potrebi nove stavbe SiDG v resnici pravljica za javnost. “Te trditve ne držijo, kar je boljši rezultati poslovanja v resnici posledica izboljšav notranje organiziranosti oddelka za poslovanje z nepremičninami , kar je zasluga teh delavcev, ter posledica zaposlitve dodatnih kadrov, ki pa so sledile šele selitvi lokacije te enote iz Ljubljane v Kočevje.”

Strokovnjaki v Slovenskih državnih gozdovih žrtve poniževanja in šikaniranja
Družba SiDG je imela veliko vrhunskih strokovnjakov brez političnih vizitk tranzicijske levice. Ficko se je odločil to spreobrniti in začel rušilno rušiti razmerje med zaposlenimi. Z enim ciljem, da družba postane “bankomat” stranke Desus. “Namesto da bi družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. predstavljala cvet strokovnjakov s področja gozdarstva iz cele Slovenije in zgled profesionalnega gospodarjenja z gozdovi, so predvsem zaposleni v centralnih službah, ki domujejo v drugih delih Slovenije, tarča intenzivnega šikaniranja in diskriminacije tako po vrednotenju njihovega dela, prevzemanju odgovornih funkcij v podjetju in zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev.”

Razkriti del besedila, kjer je stranka DESUS za prilastitev SiDG imenovana kot "bankomat" omenjene družbe.

Razkriti del besedila, kjer je stranka DESUS za prilastitev SiDG imenovana kot “bankomat” omenjene družbe.

Sporno navajanje izmišljene elektronske pošte in neutemeljen potratni nakup dveh osebnih avtomobilov v vrednosti 100 tisoč evrov.

Sporno navajanje izmišljene elektronske pošte in neutemeljen potratni nakup dveh osebnih avtomobilov v vrednosti 100 tisoč evrov.

Del žvižgačeve anonimke o šikaniranju in poniževanju zaposlenih.

Del žvižgačeve anonimke o šikaniranju in poniževanju zaposlenih.

Luka Perš