fbpx

[Ekskluzivno] Javnomnenjska anketa: Velika večina Slovencev meni, da je odpis dolga družini Janković nedvoumen dokaz o nevarni korupciji v slovenskem sodstvu!

Damijan Janković, Zoran Janković in Jure Janković (Foto: STA)

Rezultati zadnje ankete, ki jo je za Nova24TV opravila mnenjska agencija Parsifal, kažejo, da velika večina anketirancev meni, da je odpis 29-milijonskega dolga družini Janković dokaz o nevarni korupciji v slovenskem sodstvu. Prav tako 33,6 odstotka Slovencev meni, da je bil predsednik vlade Marjan Šarec seznanjen s prizadevanji Braneta Kralja, da bi Igor Šoltes mimo veljavnega razpisa in postopkov Slovenskega državnega holdinga postal novi direktor Uradnega lista. Še več, prepričani so, da je Kralj v omenjenem primeru posredoval prav po naročilu premierja.

Pri najnovejši raziskavi, ki jo je mnenjska agencija Parsifal izvedla za Nova24TV, je šlo za kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja. Pri tem je bilo po telefonu v povezavi z aktualnimi dogodki izprašanih 706 oseb, skupno pa je bilo vseh anketirancev 906. Rezultati ankete kažejo na veliko skeptičnost Slovencev v povezavi z družbeno-političnimi razmerami v Sloveniji, kar pomeni, da vse preteklo medijsko napihovanje premierja Marjana Šarca in njegove vlade s strani levičarskih medijev ni obrodilo sadov.

Med drugim so anketiranci podali svoje mnenje o dveh dogodkih, ki sta v zadnjem času najbolj pretresla slovensko javnost. Gre za afero “Kralj-Šoltes”, ko je generalni sekretar Liste Marjana Šarca Brane Kralj želel doseči, da bi Igor Šoltes mimo veljavnega razpisa in postopkov Slovenskega državnega holdinga postal novi direktor Uradnega lista, ter za sporen odpis kar 29 milijonov evrov dolga podjetju Electa Holding sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Damijana Jankovića in Jureta Jankovića, ki ga je omogočila odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča. To je namreč potrdilo  poenostavljeno prisilno poravnavo omenjenega podjetja.

Igor Šoltes (Foto: STA)

Posledica česa je bilo Kraljevo zavzemanje za Šoltesa?
Rezultati ankete kažejo, da največ Slovencev meni, da je bil premier Šarec še kako seznanjen s Kraljevimi prizadevanji, da bi Šoltes mimo veljavnega razpisa in postopkov Slovenskega državnega holdinga postal novi direktor Uradnega lista. Dobra tretjina anketirancev (33,6 odstotka) namreč meni, da je Kralj pri tem posredoval prav po naročilu predsednika vlade. Na drugi strani slaba tretjina vprašanih (32,2 odstotka) meni, da je šlo v omenjenem primeru za Kraljevo lastno odločitev. Pri tem velja omeniti, da se kar 34,3 odstotka vseh anketirancev ni znalo izjasniti, za katero opcijo glasovati. Svoje prepričanje, da je Šarec zagotovo vedel za sporno Kraljevo lobiranje pri predsednici nadzornega sveta Uradnega lista Ireni Prijović, sta sicer za našo televizijo nedavno potrdila tudi pravnica Vera Mejak in politični analitik Matevž Tomšič.

Za kaj gre pri spornem odpisu 29 milijonov evrov dolga družini Janković?
Še bolj nazorni so rezultati ankete glede spornega odpisa 29-milijonskega dolga družini Janković. Velika večina anketirancev (76,5 odstotka) namreč meni, da gre pri tem za dokaz o nevarni korupciji v slovenskem sodstvu. Na drugi strani le dobra desetina anketirancev (11,5 odstotka) meni, da je šlo pri omenjenem odpisu dolga za nekaj, kar je v vsakem tržnem gospodarstvu nekaj povsem običajnega. Neopredeljenih je bilo v tem primeru sicer 11,1 odstotka anketirancev. Tudi rezultati ankete torej pritrjujejo mnenju priznanega odvetnika Radovana Cerjaka. Ta je namreč odločitev o spornem odpisu dolga že pred časom označil za neobičajno. Ob tem je izpostavil: “Verjemite mi, da pri običajnem državljanu takšne prisilne poravnave sodišče zagotovo ne bi potrdilo.”

V anketo sta bila zajeta 902 anketiranca, od tega 50,8 odstotka žensk. Povprečna starost je znašala 50,4 leta, standardni odklon pa je bil 15,4 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (42,5 odstotka), nekoliko manj iz srednje starostne skupine (37,5 odstotka), najmanj pa iz najmlajše starostne skupine (19,9 odstotka). Največji je bil delež vprašanih z dokončano srednjo šolo (32,8 odstotka), sledili pa so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (25,9 odstotka), poklicno šolo (23,5 odstotka) ter osnovno šolo ali nedokončano osnovno šolo (17,8 odstotka).

Rajko Golob