[Ekskluzivno] Poglejte, kako vlada uresničuje določbe iz marakeške deklaracije! MNZ načrtuje postavitev novih sprejemno-registracijskih centrov, opremljenih z varnostno anti-vandal opremo!

Foto: STA

V uredništvu Nova24TV smo pridobili zapisnik sestanka (prilagamo v nadaljevanju) nekaterih vodilnih akterjev s področja migracij na MNZ, na katerem se dogovarjajo o postavitvi sprejemno-registracijskih centrov. Pri tem v oči zbode, da se zavedajo, kako nevarni so nelegalni migranti; na podlagi dosedanjih izkušenj bodo sprejemno-registracijske centre opremili z “antivandal” opremo in tako preprečili vandalizem, kakršnemu smo bili priča ob prejšnjih dveh velikih migracijskih valovih. Država se tako ukvarja z namestitvijo nevarnih migrantov, namesto da bi načrtovali varovanje meje in zaščito državljanov, s tem pa že uresničuje določbe, zapisane v marakeški deklaraciji.

Na ministrstvu za notranje zadeve očitno vse napore usmerjajo v sprejem in nameščanje nelegalnih migrantov, namesto da bi se ukvarjali s ščitenjem meje, ki je hkrati zunanja schengenska meja. Kot vse kaže, na MNZ pričakujejo nov migracijski val, pridobili smo namreč zapisnik sestanka, ki je potekal 13. novembra v prostorih MNZ na Litostrojski, kjer so se srečali v. d. generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, namestnik generalnega direktorja policije Jože Senica, direktor Urada uniformirane policije Janez Rupnik, Marjan Štubljar iz sektorja mejne policije, Bojan Bučinel, vodja Urada za logistiko MNZ, direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar, vodja sektorja za oskrbo na UOIM mag. Katarina Štrukelj in višji svetovalec s sektorja za oskrbo Andrej Oček.

Vzorčni sprejemno-registracijski center bo v Metliki!
Iz zapisa omenjenega sestanka izhaja, da namerava MNZ v Metliki postaviti prvega izmed načrtovanih sprejemno-registracijskih centrov, ki bo tudi vzorčni primer za vse sledeče. Okvirni rok za realizacijo postavitve je že med 1. januarjem in 15. januarjem 2019. Z namenom vzpostavitve sprejemno-registracijskih centrov je predvidena postavitev betonskih podstavkov, na katerih bodo postavljeni sanitarni kontejnerji. Da se s postavitvijo resnično mudi, priča dejstvo, da je bilo na sestanku dorečeno, da se postavijo kar kontejnerji iz zaloge Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, saj v tako kratkem času naročilo in nabava novih nista možna. To je še en primer, ki prikazuje, da so za levičarsko vlado nelegalni migranti pomembnejši od davkoplačevalcev in državljanov Slovenije – v primeru naravne ali druge katastrofe bodo zabojniki na voljo migrantom, ne pa Slovencem!

Mejni prehod Metlika (Foto: policija.si)

Oblasti pričakujejo nasilje in vandalizem – kontejnerje bodo dodatno opremili z “antivandal” opremo!
Ministrstvo za notranje zadeve namerava kontejnerje, postavljene z namenom vzpostavitve sprejemno-registracijskega centra, dodatno opremiti z “antivandal” opremo. Zdaj je jasno, da tudi oblasti že vnaprej pričakujejo in vedo, da se morajo preventivno zaščititi, kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da ne glede na nevarnost migrantov svoje napore usmerjajo v njihovo integracijo in registracijo, namesto v to, da bi neprodušno zaprli mejo za nelegalne migrante, tako kot so to že storile nekatere izmed sosednjih držav.

Foto: Twitter

Pri tem se lahko vprašamo še, ali gre morda za implementacijo zavez iz zloglasnega marakeškega sporazuma?!

Pojasnilo policije:

Slovenska  policija  si  po  najboljših močeh prizadeva zajeziti nezakonite migracije na območje Republike Slovenije iz smeri Republike Hrvaške. Zaradi nenehnega pritiska nezakonitih migracij pa je delo policistov na najbolj obremenjenih policijskih upravah v trenutnih razmerah oteženo. Kapacitete policijskih postaj in prostori za pridržanja namreč ne zadoščajo za  normalno delovanje, saj enote obravnavajo na dan tudi do 50 nezakonitih migrantov. Nezakonite migracije in postopki s tujci na policijskih postajah obremenjujejo policijske postaje, ki pa so prvenstveno namenjene lokalni skupnosti.

V kolikor bo, na podlagi varnostne ocene v bodoče, sprejeta odločitev o nujnosti vzpostavitvi SRCa v Metliki, se bomo o tem pravočasno pogovorili s predstavniki lokalne skupnosti. Vsekakor pa vsak projekt terja svoje formalnosti, zato je za uspešno postavitev sprejemno registracijskega centra, ki je v svojem bistvu dislocirana enote policije (SRC), potrebno predhodno opraviti vrsto pripravljalnih dejanj. Gre za pripravljalna gradbena dela, izvedbo javnih razpisov, povezanih z deli, nabavo potrebnih materialno tehničnih sredstev za vzpostavitev centra in nudenja nujne oskrbe pri zagotavljanju osnovnih človeških potreb ipd. Zaradi tega je na podlagi  sklepov Vlade Republike Slovenije in odloka o ustanovitvi, Urad za oskrbo  in  integracijo  migrantov (UOIM), zadolžen  za vzpostavitev SRC, objavil razpise za oddajo javnih naročil in pripravil okvirne sporazume.

Na sestanku, ki ga izpostavljate v članku, so predstavniki UOIM zgolj seznanili  vodstvo Policije z opravljenimi aktivnostmi za vzpostavitev potrebne  infrastrukture.  Policija pa je v želji po skrbi za varnost državljank  in  državljanov  Republike Slovenije in zagotovitvi normalnih delovnih  pogojev za zaposlene podala svoje pripombe in predloge za ureditev  takšnih prostorov v SRC, ki si pri obravnavi skupin, zaradi odgovornosti za zagotavljanje varnosti, nikakor ne more dovoliti uporabo navadne opreme, ki bi jo bilo mogoče namerno poškodovati.

Zaradi tega je Policija predlagala, da se v takšnih prostorih, kjer bo gibanje  tujcem do zaključka postopkov omejeno, namesti “anti-vandal” opremo, ki bo preprečevala namerne poškodbe in poskuse napadov na policiste in druge zaposlene in s tem preprečiti morebitne pobege. Gre za upoštevanje standardov, ki jih je Policija zavezana upoštevati pri svojem delu.

Ponovno poudarjamo,  da  je osnovni cilj vseh načrtovanih ukrepov predvsem zagotovitev višje stopnje varnosti državljank in državljanov.

J. Ž.