fbpx

Levičarji nad ustavo: Radikalni Mladi forum SD bi raje po svoji meri spreminjal ustavo, kot pa da bi jo upoštevali!

Foto: FB

Kot kaže, so v Mladem forumu Socialnih demokratov postali tako radikalni, da pozivajo k spremembi ustave, da je ne bi bilo potrebno upoštevati. S takšnim pozivom so se odzvali na napovedan posvet predsednika republike Boruta Pahorja na temo zasebnega šolstva.

“V Mladem forumu SD smo šokirani nad napovedjo predsednika republike Boruta Pahorja o sklicu posveta o zasebnem šolstvu. Potrebno je zagovarjati in ohranjati javno šolstvo, ne pa še dodatno subvencionirati zasebne šolske zavode, ki tako ali tako zaračunavajo šolnine. Razočarani smo, da je prav prvi predsednik Mladega foruma – predsednik Borut Pahor – pripravljen zasebnemu šolstvu, ki je skoraj popolnoma pod kontrolo Katoliške cerkve, pomagati pri nepravičnemu pridobivanju javnih sredstev. Sredstva, namenjena za obvezno šolanje otrok in mladine, morajo biti namenjena javnemu servisu, ki je v Sloveniji zelo kvaliteten. V Mladem forumu SD zato še enkrat poudarjamo pomen javnega šolstva, ter dejstvo, da je namesto 100-odstotnega financiranja obveznih programov zasebnega šolstva potrebno spremeniti Ustavo RS in vanjo izrecno zapisati, da se javna sredstva za šolanje podeljujejo izključno javnim, nepridobitnim šolskim zavodom,” so zapisali v Mladem forumu SD in tako vzbudili nemalo pozornosti s svojo radikalnostjo.

Mladi forum SD in pojem o pravičnosti
Pri vsem tem velja opozoriti, da Mladi forum SD očitno nima pojma ne o pravičnosti ne o osnovah ekonomije, kot izhaja iz njihovega zapisa. “Javni” denar, s katerim se financira državno šolstvo, je pravzaprav na silo pridobljen denar davkoplačevalcev. Če se davkoplačevalec odloči, da se bo njegov otrok namesto v državni šoli izobraževal v zasebni šoli ali pa šolal doma, ima tako vso pravico, da se proračunska sredstva, namenjena izvajanju obveznega osnovnošolskega programa, pač preusmerijo v zasebne šole. Nepravično bi bilo torej krasti denar državljanom in z njihovim denarjem financirati režimske osnovne šole in ne ponuditi možnosti izbire. “Kakovostno javno šolstvo” po meri Mladega foruma SD je tako vse prej kot to, šolstvo po njihovi meri najbolje opiše termin prisilno državno šolstvo. Davkoplačevalci so ga namreč prisiljeni financirati, ker ne bi bilo možnosti alternativnega izobraževanja v okviru obveznega osnovnošolskega programa v zasebnih šolah, pa so državne šole otroci dejansko prisiljeni obiskovati, ne glede na njihove želje ali pa želje staršev. Politika, kakršno zagovarjajo, torej ne bi mogla biti bolj nepravična.

Predsednik Mladega foruma SD Andrej Omerzel izobeša Titov portret.

Prisilno državno šolstvo je ključno za indoktrinacijo otrok
Tako kot Mladi forum SD tudi SD vse napore vlaga v obrambo prisilnega državnega šolstva, ki je, kot smo že poročali, ključno sredstvo režima za indoktrinacijo otrok. Stranka SD je tako še po skoraj 30 letih od osamosvojitve ostra nasprotnica implementacije odločbe ustavnega sodišča, ki predvideva izenačitev financiranja javnih osnovnošolskih programov v državnih in zasebnih šolah. To je bilo jasno vidno tudi, ko je na zaslišanju pred parlamentom minister, pristojen za šolstvo, Jernej Pikalo dejal, da za njih implementacija odločb ustavnega sodišča ni prioriteta, s čimer je sprožil burne reakcije v javnosti. Pod pretvezo namena, da bi več denarja lahko namenili “javnemu šolstvu” (kot sami imenujejo prisilno državno šolstvo), so bili Socialni demokrati že pred pozivom MF skupaj s koalicijskimi somišljeniki večkrat pripravljeni iti celo tako daleč, da bi spremenili ustavo, kar bi seveda v vsakem primeru storili na tak način, da jim ne bi bilo potrebno implementirati omenjene odločbe ustavnega sodišča, otrokom iz finančno šibkejših družin pa bi bil še naprej otežen dostop do bolj kakovostnih zasebnih šol. S tem se MF, SD in režim de facto zavzemajo za monopol države v šolstvu in oviranje konkurenčnosti s strani zasebnega sektorja, ki dokazano prinaša prednosti in s svojim delovanjem dviguje tudi kakovost šol v lasti države.

Foto: iStock

Bizarno je, da takšen poziv prihaja prav od mladih
Da se Mladi forum Socialnih demokratov vse bolj radikalizira je bilo jasno že pred nekoliko več kot enim letom, ko je člane na njihovem kongresu nagovoril nihče drug kot pa zadnji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan, ki se v zadnjih mesecih vse bolj odkrito zavzema za uvedbo cenzure, verbalnega delikta in ukinitev svobode govora. Tako nikakor ni presenečenje, da se zavzemajo celo za spremembo ustave, da vse bolj totalitarni državi ne bi bilo potrebno izvrševati odločb ustavnega sodišča. S tem so presegli celo svojega prvega predsednika in trenutnega predsednika republike Pahorja. Prav bizarno je, da se MF kot podmladek stranke zavzema za monopol države na področju osnovnošolskega izobraževanja, prav od mladih bi namreč pričakovali zavzemanje za bolj kakovosten, odprt, dostopen in tekmovalni izobraževalni sistem!

(Foto: Facebook/@mladiforum)

J. Ž.

Komentarji so onemogočeni.