fbpx

Pod ministrico Andrejo Katič v sodnih postopkih še vedno prisotne izrazito krivične sodbe – te sodniki izrekajo kar v “imenu ljudstva”!

Andreja Katić (Foto: STA)

Neprimerno je, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo “v imenu ljudstva”, ki s sodbami, predvsem s tistimi, s katerimi so kršene človekove pravice, nima prav nič in jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva zagotovo ne bi želela podpisati. Poslanec SDS mag. Dejan Kaloh je na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s spremembo procesne zakonodaje glede izrekanja sodb in poudaril, da se na poslance Državnega zbora RS obrača vse več razočaranih državljanov, ki so bili stranke v sodnih postopkih pred slovenskimi sodišči, in med drugimi težavami izpostavljajo tudi dolgotrajne postopke, veliko število razveljavljenih sodb na prvi stopnji in žal tudi nekatere izrazito krivične sodbe (predvsem v kazenskih zadevah), kjer so bile posameznikom kršene tudi človekove pravice.

V poslanskem vprašanju Katičevi je mag. Dejan Kaloh zapisal tudi, da nekateri državljani v zvezi s “slabimi” sodbami dodatno opozarjajo, da sodniki v Sloveniji ob kršitvah zakonov/ustave, ki se zgodijo pri sojenju, sploh ne odgovarjajo, to odgovornost pa se potem avtomatsko – prek “sodb v imenu ljudstva” – prenaša na samo ljudstvo. “Naj so bile te ‘slabe’ sodbe spisane zaradi neznanja in nestrokovnosti sodnika/sodnikov ali celo namerno, je povsem neprimerno, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo ‘v imenu ljudstva’, ki s takšnimi sodbami nima prav nič, in verjamem, da jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva ne bi želela podpisati,” je poudaril.

“Ne samo, da gre pri dikciji ‘v imenu ljudstva’ za relikt prejšnjega totalitarnega režima, ki se je vedno skrival za ‘ljudstvom’, ob tem pa uprizarjal montirane politične procese, je ljudstvo v Sloveniji pri sodnih odločbah namenjeno le še kot ustavno okrasje, saj se je tudi pomen sodnikov porotnikov v zadnjih letih zelo zmanjšal,” je zapisal in še poudaril, da se v treh sosednjih državah sodbe izrekajo “v imenu republike” oziroma z dodatkom imena države. V Avstriji “Im Namen der Republik” (kar pomeni “V imenu republike”), na Hrvaškem “U ime Republike Hrvatske” (“V imenu Republike Hrvaške”) in na Madžarskem “A Magyar Köztársaság nevében” (“V imenu Republike Madžarske”). Te tri države s tem izkazujejo tako spoštovanje do svoje republike kot do sodnikov, ki sodijo v imenu republike, a hkrati je jasna tudi odgovornost v primeru “slabih” sodb; za njih je (so)odgovorna tako vsakokratna oblast kot sodnik/sodniki, ki je/so sodil-i v posamezni sodni zadevi.

Mag. Dejan Kaloh (Foto: posnetek zaslona)

V zvezi s tem je na Katičevo naslovil naslednja vprašanja:
1. Ali na ministrstvu za pravosodje načrtujete spremembe zakona o kazenskem postopku (2. odstavek 364. člena ZKP) in zakona o pravdnem postopku (2. odstavek 324. člena ZPP), se pravi spremembe v zvezi z zakonskimi določbami, ki govorijo o  izrekanju “sodb v imenu ljudstva”, da bi se sodbe tudi v Sloveniji izrekale “v imenu Republike (Slovenije)”?

2. Ob tem vas sprašujem, kakšno je vaše načelno mnenje o primernosti izrekanja “sodb v imenu ljudstva” na pragu 20 let 21. stoletja, ko vemo, da takšna dikcija izrekanja sodb izhaja iz prejšnjega komunističnega sistema z represivno kazensko zakonodajo?

Prav tako je ministrico za pravosodje prosil za naslednje podatke:
– V koliko kazenskih zadevah so v senatu sodili laični sodniki porotniki na ljubljanskem okrožnem sodišču v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 in koliko znaša ta odstotek v primerjavi z vsemi kazenskimi zadevami na tem sodišču?

– V koliko kazenskih zadevah so v senatu sodili laični sodniki porotniki na mariborskem okrožnem sodišču v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 in koliko znaša ta odstotek v primerjavi z vsemi kazenskimi zadevami na tem sodišču?

Lana Božič