Logarjeva komisija predstavila poročilo o kriminalnih banksterjih: Najbolj zaslužni za bančno luknjo so Gaspari, Kranjec, Kramar, Veselinović, Kovačič …

dr. Anže Logar

Predsednik preiskovalne komisije, ki preiskuje zlorabe v slovenskem bančnem sistemu, dr. Anže Logar je na današnji novinarski konferenci predstavil končno poročilo preiskovalne komisije. Končno poročilo je bilo sprejeto brez glasu proti, predstavljeno je na 1.040 straneh ter sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz dela, ki govori o politični odgovornosti, in iz poročila, ki opisuje slabe bančne prakse v NLB in NKBM. Samo poročilo, ki obsega dogajanja v dveh največjih državnih bankah, je spisano na 500 straneh, skupaj z imeni, priimki, izpiski posameznih delov zaslišanj, ki so relevantni za dokazovanje izpostavljenih slabih bančnih praks, z izjavami skritih prič, dokumenti, elektronskimi sporočili in drugo elektronsko korespondenco, ki so jo zasegli med dokumenti, skladno z izreki in sklepi sodišč.

Vsak izmed zapisanih sklepov in ugotovitev preiskovalne komisije je podprt, bodisi z listinskimi dokazi bodisi z izjavami prič, ki so jih zaslišali na zaprtih in odprtih delih zaslišanj. Komisija je na podlagi zbranih dokazov, dokumentov in pričanj sprejela številne bistvene ugotovitve; nekaj od teh se dotika bančnih struktur, bančnih organov, nekaj pa je vezanih na delovanje vlad Republike Slovenije, je povedal dr. Logar ter nato naštel posamezne ugotovitve preiskovalne komisije.

Najbolj “zaslužni” za bančno luknjo so Gaspari, Kranjec, Kramar, Veselinović in Kovačič
“Banka Slovenije je v obdobju ekspanzivne kreditne rasti zanemarila kreditna tveganja, ki so jih v svoj portfelj sprejemale banke. Za neustrezno in prepozno ukrepanje v obdobju med 2004 in 2013 nosi Banka Slovenije objektivno odgovornost, takratna guvernerja Mitja Gaspari in Marko Kranjec pa tudi subjektivno odgovornost, enako velja za vice-guvernerje, ki so pokrivali nadzor bančnega poslovanja,” je dejal dr. Logar. Po njegovih besedah uprave in kreditni odbori NLB v času Marjana Kramarja in Draška Veselinovića nosijo kazensko in odškodninsko odgovornost za slabe bančne prakse, ki so se razrasle pri poslovanju banke, za neupoštevanje skrbnosti poslovanja, za neustrezen nadzor in za zavlačevanje pri izvajanju s strani regulatorja naloženih ukrepov za izboljšanje skrbnosti bančnega poslovanja.

Nekdanji predsednik uprave NLB Marjan Kramar. Nastavila ga je LDS-ova vlada, Gregor Golobič pa je zanj dejal, da je bančnik nove generacije, ki strokovne pomanjkljivosti rešuje z visoko stopnjo moralnih vrednot. (Foto: STA)

Uprave in kreditni odbori NLB v času Boža Jašoviča pa po mnenju komisije nosijo objektivno in subjektivno odgovornost za prepočasno in neustrezno ukrepanje pri upravljanju s slabimi naložbami. “Ključna odgovornost tedanjega predsednika uprave Jašoviča  leži v tem, da se je preveč naslonil na kadre, ki so v preteklosti banko pripeljali v krizo,” je ob tem poudaril dr. Logar.

Tudi uprave in kreditni odbori NKBM v času Matjaža Kovačiča nosijo kazensko in odškodninsko odgovornost za slabe bančne prakse, kazniva dejanja, za neustrezen nadzor nad bančnim poslovanjem, neupoštevanje opozoril strokovnih služb in za neustrezen nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. Nadzorni odbori NLB in NKBM niso opravljali nadzora skladno z naloženo skrbnostjo zakona o bančništvu. “Preiskovalna komisija je v več primerih ugotovila konflikte interesov in pretirano zlizanost med upravami bank in posameznimi člani organov nadzora, kar je rezultiralo v neustreznem nadzoru nad poslovanjem uprav bank, posledično pa so se povečali stroške sanacije bančnega sistema za davkoplačevalce,” je izpostavil dr. Anže Logar in dodal, da so neposredni primeri podrobno opisani v dodatnem delu končnega poročila.

Nekatere vlade niso poskušale sankcionirati slabih bančnih praks
Kar se tiče odgovornosti vlad Republike Slovenije, pa je dr. Logar dejal, da je pomanjkanje politične volje za iskanje odgovornih za prvo bančno luknjo eden od vzrokov za nastanek druge bančne luknje. “Slabe bančne prakse in odgovorni za te prakse se niso sankcionirali, še več, nekateri so uspešno uspevali v post-sanacijskem obdobju – krivda za to se skriva v vladah med letoma 1997 in 2002,” je ocenil dr. Logar. Nato je dodal, da vlada v mandatu 2004-2008 ni uspela dokončati naložene privatizacije NLB, “zaradi česar je bilo strukturam v NLB dopuščeno, da so nadaljevale s slabimi bančnimi praksami, deloma pa so se preselile v podružnice in ostale podrejene družbe zunaj Slovenije, kjer je pospešeno nastajala bančna luknja”. 

“Zato smo vladi Janeza Janše v preiskovalni komisiji pripisali objektivno odgovornost. Nadzorni sveti bank v večinski državni lasti v obdobju 2002–2013 pa so objektivno in subjektivno odgovorni za slabo opravljen nadzor nad bančnim poslovanjem v bankah, ki so jih nadzirali,” je dejal predsednik preiskovalne komisije. Ob tem je še dodal, da prva vlada Janeza Janše nosi objektivno odgovornost za imenovanje nadzornikov, ki niso ustrezno opravljali nadzora v bankah v času napihovanja bančnega portfelja. “Vlada Boruta Pahorja pa za imenovanje nadzornikov, ki niso poskrbeli za ustrezno in pravočasno ravnanje z nastalimi slabimi naložbami.” 

Pahorjeva vlada imela vse podatke o krizi, vendar ni ukrepala
V prvem obdobju krize, po letu 2008, je Vlada Republike Slovenije posvečala premajhno pozornost stabilnosti bančnega sistema. Vlada se je prepozno zavedla resnosti razmer v bančnem sistemu, s tem pa je resno ogrozila njegovo stabilnost, povišala stroške sanacije in zanemarila dolžnost ravnanja. Minister za finance dr. Franc Križanič za prepočasno ukrepanje nosi objektivno in subjektivno odgovornost, je naštel dr. Anže Logar. Ob tem je nadaljeval, da vlada Boruta Pahorja nosi tudi objektivno odgovornost za “neprimerno strukturo ukrepov na področju bančnega sistema glede na težave slovenskih bank, ki so bile nadpovprečno prizadete, predvsem zaradi kopičenj kreditnega tveganja in potrebe po prestrukturiranju svojih terjatev”. 

Borut Pahor in Franci Križanič – Najbolj odgovorna funkcionarja za katastrofalno vodenje države med letoma 2008 in 2011. (Foto: STA)

“Z listinskimi dokazi smo ugotovili, da je imela vlada Boruta Pahorja na voljo vse informacije, instrumente, vzvode in znanja za ugotovitev oziroma prepoznavanje dejanskega stanja, glede na to, da je bila na tveganja večkrat opozorjena s strani različnih deležnikov – posameznih ministrov, uprav in nadzornih svetov bank, regulatorja, ECB -, zato za neukrepanje oziroma prepozno ukrepanje nosi objektivno odgovornost,” je poudaril predsednik preiskovalne komisije.

Bratuškova neustrezno sanirala banke, Cerar bančni kriminaliteti ni posvečal pozornosti
Nato je izpostavil tudi objektivno odgovornost vlade Alenke Bratušek, ki je zagotovila sredstva za sanacijo bank, s tem pa poskrbela za pokritje izgub, ki so nastale tudi zaradi slabih bančnih praks v preteklosti, vzporedno s tem pa ni pripravila ustrezne normativne, kadrovske in proračunske podlage, pa tudi ne zadostne politične podpore za okrepitev pregona bančne kriminalitete. Tudi minister za notranje zadeve Gregor Virant v vladi Bratuškove je bil pravočasno in podrobno obveščen o problematiki pregona bančne kriminalitete ter nujnih procesnih spremembah področne zakonodaje, je nadaljeval Logar, “a omenjeni minister ni predlagal ustreznih sprememb. Zaradi odlašanja z normativnimi ukrepi tedanji minister za notranje zadeve nosi objektivno in subjektivno odgovornost”. 

“Tudi vlada Mira Cerarja področju pregona bančne kriminalitete ni posvečala ustrezne pozornosti. Še vedno ostaja nerealiziran predlog za vzpostavitev specializiranega sodišča za pregon finančne oz. bančne kriminalitete, ki so ga predlagali številni deležniki ter poslanci, ki so podprli vmesno poročilo preiskovalne komisije novembra 2016. Za nerealizacijo tega sklepa nosi vlada Mira Cerarja objektivno odgovornost, pravosodni minister Goran Klemenčič pa tudi subjektivno odgovornost,” je poudaril dr. Logar in dodal, da vlada Mira Cerarja ni presekala z imenovanji nekdanjih bančnikov na odločevalske položaje, »s čimer je bistveno omajala javno zaupanje v iskrene namere izvršilne veje oblasti po doslednem pregonu bančne kriminalitete«.

Projekt Stožice povzročil več kot 130-milijonsko škodo, ker banksterji vpliva politike niso priznali, nosijo polno kazensko in odškodninsko odgovornost
Nadalje je predsednik preiskovalne komisije spregovoril še o nekaj konkretnih primerih, ki so bili izpostavljeni v času zaslišanj. “V zvezi s prodajo Mercatorja preiskovalna komisija ugotavlja poskus nedopustnega posega dveh ministrov vlade Boruta Pahorja, ministra za finance Franca Križaniča in ministra za kmetijstvo Dejana Židana, v postopke odločanja o odprodaji kapitalske naložbe NLB v Mercatorju. Preiskovalna komisija je ugotovila, da je šlo za očiten poskus vplivanja politike na sprejetje konkretne poslovne odločitve, ki so rezultirale tudi v poslovni škodi, merljivi v nekaj deset milijonov evrov, to ukrepanje pa tudi ni združljivo z doktrino korporativnega upravljanja po smernicah OECD, kar je bilo ne nazadnje tudi podlaga za ustanovitev AUKN,” je ob tem povedal.

Zoran Janković – Najbolj odgovoren za 130-milijonsko bančno luknjo in neplačane podizvajalce projekta Stožice. (Foto: STA)

Izgradnja športnega objekta v Stožicah je davkoplačevalcem povzročila za več kot 130 milijonov evrov neposredne škode v bančnem sistemu, poleg tega pa še za nekaj deset milijonov evrov gospodarske škode podjetjem, ki so sodelovala pri projektu. Gradnja objekta je bila tako dražja, kot če bi bila izvedena v obliki javne investicije. Banke v domači lasti so pri zagotavljanju sredstev za gradnjo objekta kršile temeljne standarde bančnega poslovanja, sprejemale odločitve v svojo škodo in odlašale s konkretnejšimi odločitvami. Po mnenju preiskovalne komisije brez močnega vpliva politike takšnih odločitev banke ne bi sprejele. “Ker pa so predstavniki bank na zaslišanjih zatrjevali, da številna posredovanja politike na njihove odločitve niso vplivala, nosijo polno kazensko in odškodninsko odgovornost za škodo, ki so jo s svojimi odločitvami povzročili davkoplačevalcem,” je poudaril predsednik preiskovalne komisije.

Pahorjeva vlada grobo zavajala pri dokapitalizaciji NKBM
Preiskovalna komisija je v zvezi z dokapitalizacijo NKBM aprila 2011 ugotovila kršitev, ki v temelju ruši zaupanje v javno-skladno delovanje Vlade Republike Slovenije. “Vlada je na predlog ministrstva za finance na spletni strani vlade objavila sklep, ki se vsebinsko pomembno razlikuje od sklepa, ki ga je vlada dejansko sprejela na seji. Z vidika zagotavljanja zaupanja državljanov v zakonitost delovanja vlade pomeni takšno, zavedno ali nezavedno, ravnanje Vlade RS najhujšo možno kršitev transparentnosti in javnosti delovanja vlade. Za to kršitev ministrstvo za finance in odgovorni v vladi Boruta Pahorja nosijo objektivno, glede na posledice pa tudi subjektivno odgovornost,” je poudaril Logar.

Izpostavil je tudi, da je šlo v primeru dokapitalizacije NKBM aprila 2011 za namerno ravnanje vlade, ki je poskušala svojo vlogo pri odločitvi o dokapitalizaciji zakriti pred domačo in tujo javnostjo na način, da uradno ni sprejela nobene odločitve. »Preiskovalna komisija je mnenja, da ravnanje tedanje Vlade Republike Slovenije terja politično odgovornost, ki bi jo morali prevzeti nosilci tedanje oblasti, predvsem tedanji predsednik vlade Borut Pahor in finančni minister Franc Križanič. V omenjenem primeru gre za objektivno, pa tudi za subjektivno odgovornost Franca Križaniča in Boruta Pahorja,« je dodal dr. Logar in poudaril, da je bilo škode davkoplačevalcev za približno 60 milijonov evrov.

Za ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete
Ne nazadnje je dr. Logar povedal, da preiskovalna komisija glede na vse navedeno predlaga, da državni zbor celotno poročilo preiskovalne komisije posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije kot naznanitev sumov storitve kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete, poleg tega pa, da posreduje tudi kopijo vsega dokaznega gradiva. Logar je poudaril še, da se kot sklep za sejo državnega zbora predlaga tudi ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete, in sicer tako, da se v najkrajšem možnem času vloži zakonski predlog. “Če bo ta sklep sprejet, bi lahko zakonski predlog vložil katerikoli predlagatelj, opirajoč se prav na ta sklep. To bi sicer morala biti vlada, glede na to, da se vsi strinjajo, še celo premier Miro Cerar, da je potrebno to sodišče ustanoviti, a ker se nič ne premakne, je treba nemudoma pristopiti k temu,” je zaključil poslanec.

C. Š.

 • samsara

  Ha, to je tisti Kramar, ki je mirno in brez trohice slabe vesti, sredi najhujše finančne krize, pokasiral milijonček odpravnine ob odhodu z državne banke. Milijonček davkoplačevalskega denarja tako rekoč, v zahvalo ker je njih, davkoplačevalce pomagal odreti ne samo ostriči. Medtem pa so davkoplačevalci izgubljali službe v propadlih firmah kot po tekoče traku, prihranke v delnicah, pozneje še v obveznicah…

  • Lustrator

   Dokler bodo bebčki vodili njegovo politični kliko, naj jih zaradi mene strižejo kolikor hočejo. Boli edino to, ker smo pavšalnega striženja deležni VSI državljani in ne le tisti, ki namenoma volijo ta rdeči status quo, ali pa volitve celo abstinirajo v ideji, da bo pa to RES pripeljalo do sprememb…

 • sprehajalec

  Komisija je informativne narave….

  Kot vse komisije pri nas.

  • janez cepec

   no enkrat se pa morm s tabo strinjat. sej se Anže uhka trud še pa još, no sej se tud je, pa use je đabe, dokler ne bo mela komisija represivne funkcije. dotlej se mu pa izpraševanci uhka u gobec smejejo (Zoki), ker vejo, de jim nč ne more. škoda. če bi komisije res mele namen stvari prit do dna, bi moral parlamentarci spremenit zakon, sam jebi ga, ko pa usem paše, de je tko, pa usi so kradl ket srake in levi in desni. zato smo pa tam, kjer smo

 • samsara

  Za tovariša Boruta Pahorja-Pufarja pa sem že večkrat napisal, da se bliža čas, ko bi bilo primerno in pravično, da se pridruži globalnemu trendu ter odide v zapor kot bivši predsednik, za dobro mero pa še kot bivši krahirani premier, ki je zadolžil nekaj naslednjih generacij Slovencev, ter sprejemal za državo škodljive in usodne poteze, npr. s Hrvaško. Da ne omenjam, posebej, da je bil na mesto premierja, takrat še kot neposredni kučanov, ‘anti Janša’ dron, instaliran z udbomafijsko akcijo ‘veliki pok’ oz. ‘veliki murgelski prdec’ , znan tudi kot afera Patrija, ki je imela za državo prav tako nemerljive posledice, ki jih država čuti tudi, če je vzroke morda že pozabila. Da ne omenjam posebej prizadete stranka SDS in Janeza Janše z vsemi njegovimi bližnjimi.
  Poleg tega je Borut Pahor vrhunski vase zagledan in pohlepen egoist, ki je javno priznal, da pozna strice iz ozadja, torej udbomafijo, ki uničuje državo, državljanom pa blagostanje in prihodnost, a, da jih ne bo izdal, ker, da “ni neumen”. To je izjavil v prvi predsedniški kampaniji za mesto predsednika države in tržavljanov, katerih interese je javno in mirno pohodil, ter jih postavil za svoje egoistične interese.
  Slovenija in Slovenci, katerim je hotel postati in tudi postal predsednik, so zanj t.i. drugorazredna tema. Najprej on in edino ter samo ON!

 • Božidar Rodica

  ej ti Ssss klatiš neumnosti pejd u Albanijo

  • stajerc5

   Ne ga jemati resno, vidis da ima tako potrebo po stamperlu snopceka, da mu je prst kar ostal na s-u!

 • Anthon

  Rtvjevski presstituti so novico o tožbi Janeza Janše uvrstili v Črno kroniko. Tipi kvazi novinarski (razen nekaterih častnih izjem) si ne zaslužijo centa našega denarja.

 • Luka Marchessi

  NovaTV24 cenzurira samo sebe… članka on nacionalki ni več:
  http://nova24tv.si/slovenija/politika/odgovorna-urednica-informativnega-programa-tv-slo-ambroziceva-kriticnemu-gledalcu-priznala-predvajanje-fake-newsa__trashed/
  Je kdo koga poklical? Hmmm….
  V službi resnice….

  • Republic Commando

   kaj preusmerjaš pozornost, debilček rdeči

 • Luka Marchessi

  @levicarnikoli:disqus se je ponovno usral. Ne upa si staviti, da bo Janša zmagal.

  @levicarnikoli:disqus sicer pa sva opravila. Hvala!

  • Republic Commando

   Boš danes spet predlagal, da se dobita na javnem mestu? mogoče kar pred policijo? Usrane rdeči retardiran

 • Olga_10

  Hvala Anže Logar za odlično delo! Sedaj je na vrsti krivosodje….

 • Antišiptar

  To pizdo srbjansko od jankovica pa po hitrem postopku na vrbo. Samo crknjen srbjanc je sprejemljiv srbjanc. Prokleta kurba izrojena cefurska, sedaj bom jaz zate delal? Prokleta kurba, ubit te bo treba. Na vrbi bos lepo visel, pizda polcivilizirana.

  • Republic Commando

   Ne spuščaj se na nivo marchessija.

   • stajerc5

    To je provokator in je od “nasih”, milijon procentov! Pri meni gre v kanalizacijo!

 • Liberalec

  Dr. Mičo Mrkaič je opozoril na nevarnost in tudi nakazal rešitev problema. Popolno prodajo “družbenih” sistemov. Prvi, ki se je temu uprl je bil Janša in Bajuk. Tudi glede NLB. Bila je napaka, ki jo v SDS-u ne smemo več ponoviti! (ali pa ne bom več član)

  • stajerc5

   Ku-ku, si to ti bivsi Mladi Liberalec, pa ne no!?

  • Lustrator

   “Prvi, ki se je temu uprl je bil Janša in Bajuk.”
   Od kod ti pa ta ideja? Janša in bajuk sta bila odkar spremljam njuno politiko prva zagovornika privatizacije, je pa seveda ideja eno, drugo pa praksa, ko imaš kljub temu, da vodiš vlado, še vedno v parlamentu 2/3 poslancev, ki sedi tam izključno zato da privatizacijo prepreči za vsako ceno (seveda vključno s poslanci koalicijskih strank). Ne meči jabolk in hrušk v isti zaboj!

 • Stajerka

  nadvse zanimiv intervju s Šuštaršičem na Hanz tv……..no, komu pa to ni odprlo oči, bo ostal slep za večne čase……

  • Lustrator

   Kdaj je bil?

   • stajerc5

    Danes, po dnevniku, res super, od zacetka financ Udbe 1951 do danes!

 • lado

  NNE RAZPRAVJAJTE Z RDEČO DRHALJO!!!!!!!! JIH PO VOLITVAH ČAKAJO BOLEČE SANKCIJE TUDI FIZIČNE ,KOT JE OBLJUBLJAL-aMALA VELIKOSRBSKA-PREKMURSKA-MURGELSKA GENOCITSKA BARABA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NA VOLITVE VSI PE GREMO DEEEESNOOOO PATRIOTIIIIII ČESTITKE ORBANU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Jakob Kovač

  Kramar je ja dobil miljon nagrade za odlično delo v banki!?Za kakšno delo?

  • Profesionalna kraja davkoplačevalskega denarja? To morš bit pa expert.

 • VERRZIFIKATOR

  Janez Bankovšek

  KONČNO POROČILO

  Nisem ga prejel priporočeno,
  niso niti s pošto ga poslali,
  obvestila v nabiralnik dali,
  da je poročilo narejeno.

  Končno da sem enkrat ga dočakal,
  ni me kajpak banka obvestila,
  moj naslov pred tem je izgubila,
  češ boš kakor drugi vsi počakal.

  Končno poročilo je podano,
  obvestilo se je znašlo v luknji,
  skromno, v tanki in prozorni suknji,
  na napačen je naslov poslano.

  Končno zvedel s tega sem naslova,
  da so cifre čisto vse rdeče,
  v banki svoji da pač nimam sreče,
  na izgubi da bom vedno znova.

  Luknja da se sproti povečuje,
  rdeče cifre tonejo v globino,
  to se pravi, rastejo v višino,
  če me to morda bolj osrečuje.

  Kdo je kriv, pove še poročilo,
  kajpak jaz, ki v to sem luknjo vlagal,
  desetletja pridno jo zalagal,
  butec, ki se ga je nategnilo.

 • freedomfighter

  Oooo poglej prvi clanek kjer so tudi sds in jansa nekaj krivi

 • Jožef

  Menim, da zaradi Logarjeve komisije v kratkem ne bo nihče za zapahi. Vseeno je pa dobro, da vemo za krivce in vsa čast za pogum in napor g. Logarju in njegovim sodelavcem,
  Ker za grehom pride neizbežno tudi kaze, bodo grešniko prej ali slej vendar odgovarjali pred roko pravice.
  Tega slovenski narod ne bo pozabil.

 • Jožef

  Menim, da zaradi Logarjeve komisije v kratkem ne bo nihče za zapahi. Vseeno je pa dobro, da vemo za krivce in vsa čast za pogum in napor g. Logarju in njegovim sodelavcem,
  Ker za grehom pride neizbežno tudi kaze, bodo grešniko prej ali slej vendar odgovarjali pred roko pravice.
  Tega slovenski narod ne bo pozabil.

 • Jožef

  Provokatorji se pojavljajo kot mravlje okoli marmelade.

 • Jožef

  Provokatorji se pojavljajo kot mravlje okoli marmelade.

 • črnaovca

  Pokojni Bajuk, Bog mu daj dobro, je vpeljal prakso zadolževanja katero je veselo nadaljeval in še nadgradil Pahor in vsi njegovi nasledniki, morda je Gaspari kaj jezikal saj so ga desni hitro pospravili kot guvernerja in nastavili eno senco

  • O mrtvih vse dobro, je že star slovenski pregovor.
   Kar se dr. Andreja Bajuka, ker si ga že omenil, moraš povedati VSE – tudi koliko starih posojil je zaprl in najel nove po ugodnejši obrestni meri, kar minister Gaspari ni naredil pa bi lahko, ampak to moraš znati in dr. Andrej Bajuk je bil finančnik mednarodnega kova, kakršnega Slovenija ni imela ne pred njim, niti po njem.

  • dež

   Še enkrat preberi kakšen zmeden komentar si napisal. Bajuk je bil finančni minister, ki je kot edini zmanjšal javni dolg, Pahor pa predsednik vlade. Ni mi znano, tudi pisni viri tega ne kažejo, da bi Gasparija kdo zamenjal.

  • xtc

   Bebo?
   Ponorelo zadolževanje se je začelo z Trboveljko albanskim šefom vlade nato so ostale leve vlade le prakticirale LDS najemanje pufov.

 • Ryuk

  Vsi krivci za bančno luknjo so bili znani. O njih je bilo že veliko napisanega. Zdaj smo pa dobili še uraden dokument. Mirne vesti lahko rečemo Kramarju, Kranjcu, Gaspariju, Jankoviću, Naratu, Kovačiču idr., da so kriminalci.
  Odlučno opravljeno, g. Logar.

  • Počasi. Niso še bili obsojeni.

   • Ryuk

    No… ravno nedolžni tudi niso.

   • cosmosjasnovidec

    Saj tudi nikoli ne bodo saj je sam tovariš predsednik Slovenije “pahor”največji kriminalec in krivec med njimi.
    ————————————————————————
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec

  • Kosobrin

   Še nekaj ste jih “pozabili” našteti ….

  • cosmosjasnovidec

   Pozabil si še tovariše od “pahorja”naprej.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • lado

  CEPCI a ste volili voli,se opravičujem nedolžnim volom,rdečo drhal kot že mnogo let kreteni napumpani !!!!! POKAŽITE SE PRI VOLITVAH DA STE ZA DOMOVINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OKROG NAS VSE DEMOKRACIJA; VI-radi vas slepcev NAPUMPANIH,PA RDEČI MORILCI!!!!! MOJEGA NARODA!!!! ČE DOBIM POOBLASTILA JIH BOM ZRIHTAL KOT SO ONI ZNALI ,MALI JE DAL UKAZ LIKVIDACIJA , SE BOMO PA TEGA DRŽALI !!! VOLITE DESNO ,ALI PA SMO ZGOOOODOOOVIIINAAAAAAA,SMRT KOMUNIZMU IN LEVAKOM!!! NAJ ŽIVI ORBAN -SDS

 • Igor Kavalar

  Pravičen epilog bančne luknje bi moralo biti plačilo te miljardne luknje iz žepov odgovornih. Mislim, da pogojne ali 5 letne kazni v hotelu uups…arestu ali kazni z smešno nizkimi zneski ne pridejo v poštev. Ti idioti, so spravili skoraj vse slovenske banke v stečaj hkrati pa so zapufal cel narod za desetletja odplačevanja glavnice + obresti, ogrozili so izplačila plač, penzij…vsega kar v državi obstaja.

  Torej moje mnenje je, če denar ukradeš, moraš denar tudi vrniti (oddelati).
  Lahko pa še kakšno leto ali desetletje počakamo na šeriatsko pravo, ki jim bo posekalo roke in vratove?

  • Denar naj dajo, da dolgove poplačamo, glave in roke pa naj imajo. Za njih si ne moreš nič kupit.

  • Goran Hvala

   Jest bi tak al tak vsem vse pobral kar je politikov…ga ni enega cistega…sam en druzga v drek tlacjo pa se delajo fine…drgac la vsi lepo zivijo na tuj racun…

 • xtc

  Dokler bodo vladali levi se tej bandi ne bo zgodilo nič.
  V ZDA bi jih IRS slekla in še familijo zraven do golega pa še robijali bi kot nori na po 150 letih.

 • Kosobrin

  Bravo, g. Logar, ker ste razkrili, da smo imeli banksterje v vseh vladah. Brez izjeme! Hvala, ker ste si upali! Veliko je grmenja, malo bo dežja! Nikomur se ne bo nič zgodilo. Nobenih kazni in ovadb ne bo. Ker jih je preveč!

  • Dobro bi bilo, če bi navedel procente od vlade do vlade. Ne metat vsega v en koš !

 • Mitja Mazini

  Človek se po mojem mnenju trudi, sam izpade pa da nima velik znanja iz ekonomije in kazenskega prava. Očitno je tudi da ni imel strokovne pomoči ampak neke amaterske ljubitelje kriminalk, ki očitno mislijo da če prebereš dve Agathe Cristie že razumeš

 • Božobožo

  Aha Janša je tudi kriv za bančno luknjo.

 • Maja

  g.Logar, čestitam za opravljeno nalogo…upam, da člani stranke prepoznajo v vas ustreznega kandidata za predsednika stranke SDS.

  • Anton

   Kdo bo v prihodnjem predsednik strankse SDS, bodo odločali v stranki sami, in zato ni potrebno nobenih zunanjih pritlehnih, zvitorepskih sugestij.

   sarkazem press

   • Maja

    pritlehnih? no, ce je predlog pritlehen za clana sds, se ne cudim, da levica zmaguje.

 • Osti jarej

  …sizifovo delo,jalovi rezultati…….a je,slučajno,povedal kaj drugega,kar narod že ne bi vedel…NI…no,torej ?!?

  *******************************************

  …seje,ki niso za ljudska ušesa,zaslišanja,ki niso za ljudska ušesa…..oznake;tajno,zaupno,strogo varovano….pejte vsi skupaj mal na dobravco rožce nabirat

 • Franc Šink

  Kaj pomeni prav za prav v Sloveniji visoki moralni standard ??

  • Goran Hvala

   Po mojem mors bit jansevik…to je pojem za visoki moralni standard…:-)

   • Franc Šink

    Ma ni hudiča?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!