To so grehi vodje iz ozadja ‘nadsredinske’ NSi, ki velja za možgane te stranke!

Milan Kučan in Robert Ilc, glavni tajnik NSi

NSi v zadnjem času vleče številne bizarne poteze, kot je znano, pa v tej stranki nič ne gre mimo glavnega tajnika Roberta Ilca, ki velja za možgane stranke. Ta je znan po tem, da se dobro počuti v objemu Kučanovega tajkuna Janeza Škrabca, z njim in podobnimi podjetniki slovenske globoke države pa naj bi Ilc tudi poslovno sodeloval. Nadvse sumljivo je tudi njegovo delovanje v okviru NSi, pri kateri v nasprotju s statutom te stranke ni zaposlen, pač pa ji izstavlja račune. Kot smo že poročali, naj bi Ilc lobiral pri državnih podjetjih za financiranje društev, povezanih z njim ali drugimi ljudmi v stranki.

Stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati v zadnjem času vleče vse bolj čudne poteze, v teku je namreč rebranding stranke v sredinsko stranke, mnogi pa so pri tem dobili občutek, da si s predstavljanjem kot edina normalna stranka domišljajo, da so kar nadsredinska stranka. Pri tem velja omeniti, da se v stranki prav nič ne zgodi mimo glavnega tajnika Roberta Ilca, ki velja za možgane stranke, na svojem položaju pa je že od leta 2008. Čeprav statut NSi določa, da glavni tajnik praviloma funkcijo opravlja poklicno in je v delovnem razmerju pri stranki, to za Ilca ne velja. Kot je navajal Škandal24, viri iz stranke pripovedujejo, da dejstvo, da Ilc stranki izstavlja račune in ni zaposlen, nekatere člane zelo moti. Ilc namreč velja za človeka številnih povezav, tudi poslovnih, nekateri pa se bojijo, da je del posla tudi trgovanje s političnim vplivom.

Kako se je Ilc znašel v objemu Kučanovega tajkuna Škrabca
Pred predsedniškimi volitvami se je Ilc na primer znašel v objemu Janeza Škrabca, člana upravnega odbora Foruma 21 Milana Kučana, ki prek svojega Rika milijone, zaslužene na račun trdo prigaranega denarja slovenskih davkoplačevalcev, nakazuje v davčne oaze. Prav Vrtovec je pripeljal Ljudmilo Novak, Škrabec pa Kučana. Ime glavnega tajnika NSi in njegov naslov na Smrjenah v Škofljici, s katerega je bil izvoljen tudi za občinskega svetnika, se poleg Združenja vinskih vitezov Svetega Martina, ki je medtem že ugasnilo, pojavlja tudi pri delujočem podjetju P & R – 1 d.o.o., kjer je po podatkih Ajpesa glavni tajnik NSi direktor. Ilc ima tudi s.p., ki se imenuje Agencija Robert. Slednjo je Ilc odprl novembra leta 2009, torej dobro leto po tistem, ko je postal glavni tajnik NSi. Podatki o zaslužkih Ilčevega s.p. od leta 2014 niso več javni, poznavalci pa so po poročanju portala Škandal24 predvidevali, da se je odločil za normirano obdavčitev. So pa znani za leto pred tem, ko je Robert Ilc s svetovanjem ustvaril 38 tisoč evrov prihodkov in prikazal 5.610 evrov čistega dobička. Leta 2012 je ustvaril za slaba dva tisočaka prihodkov manj in prikazal 6.506 evrov čistega dobička.

Robert Ilc in Janez Škrabec (Foto: Škandal24)

Špekulira se, da Ilc posluje tudi s podjetniki globoke države, kot je Škrabec
Nekateri viri špekulirajo, da Ilc prek svoje agencije posluje tudi s podjetniki, kot je Škrabec. Ali to drži, so kolegi s portala Škandal24 skušali preveriti pri Ilcu, a ta ni odgovoril na niti eno izmed njihovih vprašanj. Več podatkov pa javno dostopne evidence razkrivajo o poslovanju podjetja P & R – 1 trgovina in storitve d.o.o., katerega večinska lastnica je Petra Marucelj, prijavljena na istem naslovu kot Ilc, manj kot odstotek pa ima Alenka Prelac z Jesenic. Podjetje ima sedež na istem naslovu kot Robert Ilc (in njegov s.p.), v sodni register je bilo vpisano 29. septembra 2005, ko so leto zaključili s 335 tisoč evri sredstev v bilanci stanja. V registru je od leta 2006 Ilc vpisan kot njegov direktor, sredstva so se leta 2006 v bilanci zmanjšala na 155 tisoč evrov, leta 2016 jih je bilo za 34 tisoč evrov.

Foto: Škandal24

Podjetje pod Ilčevim vodstvom posluje vse prej kot zavidljivo …
Po podatkih baze Gvin naj bi bilo podjetje danes registrirano za frizersko dejavnost, starejši vpisi pa kažejo na drugačne ambicije, v objavi v Uradnem listu leta 2006 so bile registrirane tudi dejavnosti: rušenje objektov, raziskovalno vrtanje in sondiranje, splošna gradbena dela in še cel niz drugih gradbenih del pa tudi finančni zakup (leasing), organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg in dajanje nepremičnin v najem. Poslovanje podjetja, katerega direktor je vsa ta leta Ilc, je bilo zelo turbolentno. Kot prikazuje fotografija, se je več let spopadalo z rezervacijami, večkrat pa je imelo tudi blokirane transakcijske račune. Medtem ko so leta 2005 prikazali 280 tisoč evrov poslovnih prihodkov in več kot 35 tisoč evrov čistega dobička, so leta 2016 ustvarili za 35 tisoč evrov prihodkov in prikazali sedem tisočakov minusa. To se odraža na bonitetni oceni podjetja, ta je, temelječ na finančnih podatkih za leto 2016, ocenjena s finančno oceno E3, pri kateri v bazi Gvin beremo: “Podjetje slabo posluje, v prihodnje ima napovedano slabše poslovanje. Podjetje ima lahko manjše likvidnostne težave, vendar ima slabo donosnost.”

Foto: Škandal24

Ilc naj bi skrbel za “sifoniranje” denarja iz državnih podjetij v društva iz kroga NSi
A sumljivi niso le Ilčevi posli, pač pa naj bi ta po podatkih našega zanesljivega vira lobiral tudi pri vodilnih osebah v slovenskih državnih podjetjih, da bi financirali določena društva, ki so seveda povezana z Ilcem in ožjim krogom tajnikov Nove Slovenije. Ilc je v enem od elektronskih sporočil, ki dokazujejo njegovo lobiranje in ga hranimo v uredništvu, diplomatsko zapisal: “Zelo bi bil hvaležen, če bi se dalo ta društva podpreti … Saj me razumeš.” Da se je v Novi Sloveniji, v tajništvu, ki ga vodi prav Ilc, oblikoval ožji krog “izbranih”, potrjuje podatek, da sta med podpisniki vlog za donacije in sponzorstva Ilčeva ožja sodelavca Andrej Cimperšek in Blaž Pavlin. Cimperšek je v Novi Sloveniji namestnik glavnega tajnika, torej Ilca, v stranki je v rednem delovnem razmerju, vendar pa ima očitno čas in energijo delati še za Športno društvo Stanko Lorger iz Celja, kjer je Cimperšek predsednik društva.

Glavni tajnik NSi Robert Ilc in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak. (Foto: STA)

Kamor gre Nova Slovenija, tja gre tudi društvo
Tudi Pavlin je bil med tajniki Nove Slovenije visoko pozicioniran, njegova funkcija v stranki je bila namreč organizacijski tajnik, od takrat a se je prebil med poslance NSi. Prav tako ima pogodbo o rednem delovnem razmerju, hkrati pa je še strokovni sodelavec poslanske skupine Nova Slovenija. Vendar pa tudi on deluje v društvu, ki s svojimi vlogami prosi za finančne prilive. V vlogi Planinskega društva Janko Mlakar (hranimo jo v uredništvu, op. av.), pod katero je podpisan kot predsednik tega društva, je razkrito, da je  sedež društva na Cankarjevi 11. Zagotovo ne gre za naključje, saj je to tudi nekdanji naslov sedeža glavnega tajništva Nove Slovenije. Vendar pa se očitno na novi naslov – na Dvorakovo v Ljubljani – ni preselil le sedež Nove Slovenije, temveč tudi društvo, saj je na spletni strani Planinskega društva Janko Mlakar zapisano, da je uraden naslov društva (še vedno) na Cankarjevi 11, naslov za pošiljanje pošte in plačilo članarine pa je Dvorakova 11 a, kjer je trenutno uradni naslov stranke Nova Slovenija. Sicer pa je vprašanje, ali ne gre pri tem društvu zgolj za fiktivno oziroma navidezno društvo, saj o njem, kot smo na Nova24TV že poročali, na Planinski zvezi Slovenije ni niti podatkov o organih in odsekih, kakor tudi ne o dejavnostih. Medtem ko številna društva skrbijo za odseke planinskih poti, pa je Pavlinovo “društvo skrbnik 0 odsekov v skupni dolžini: 0,000 km”. V sodnem registru je sicer kot zakoniti zastopnik Planinskega društva Janko Mlakar naveden Ernest Margon, ki pa je po javno dostopnih podatkih prav tako funkcionar Nove Slovenije, in sicer podpredsednik njihove Zveze seniorjev.

Dvorakova 11 a, kjer ima svoje poslovne prostore Nova Slovenija. (Foto: Nova Slovenija)

Pri vseh društvih “Nove Slovenije” enak vzorec
Na naslovu Cankarjeva 11, kjer je bil nekdaj sedež stranke Nova Slovenija, pa je bilo prijavljeno še eno društvo – Društvo starejših Slovenije. In tudi tega (ste presenečeni?!) vodi član Nove Slovenije – Jože Jurkovič, ki je predsednik Zveze seniorjev Nove Slovenije. Tudi on je za svoje društvo lobiral za donacije oziroma sponzorstva pri državnih podjetjih. Društvi, tako Planinsko društvo Janko Mlakar kot Društvo starejših Slovenije, delujeta na istem naslovu – Cankarjeva 11 v Ljubljani, vendar pa na vhodu v stavbo ni nobenega uradnega znaka, da društvi dejansko delujeta na tem naslovu. Seveda je fizičnim osebam, ki so v rednem delovnem razmerju, dovoljeno opravljati popoldansko dejavnost, vendar pa postane sporno takrat, ko te dopise društev, namenjene državnim podjetjem, odpošlje glavni tajnik stranke – in to v nekaterih primerih celo s svoje službene elektronske pošte. Prav to se je namreč zgodilo v primeru zgoraj naštetih društev, ki so očitno povezana z Novo Slovenijo, saj je, kot je razvidno iz vlog, ki jih hranimo v uredništvu, te na državna podjetja pošiljal kar Ilc.

Notranjost poslovnih prostorov Nove Slovenije (Foto: Nova Slovenija, spletna stran)

Kako je možno, da IJEK že leta deluje z minusom?
Potem ko se je na novi naslov preselil sedež Nove Slovenije, pa se je tja preselil tudi Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK), ki pa je od vseh “lovk”, ki so več kot očitno povezane z omenjeno stranko, še najbolj sporen. Leta 2015 je namreč zabeležil več kot 40 tisoč evrov izgube, leta 2016 je prav tako posloval z globokim minusom, medtem ko podatke za leto 2017 še čakamo. V upravnem odboru, ki ga vodi Matej Tonin, deluje tudi Ilc – in tudi v imenu tega inštituta je Ilc po informacijah našega vira pošiljal vloge za sponzorstvo. Direktor IJEK je sicer Rok Prešeren, ki pa je očitno močno povezan s člani Nove Slovenije – z njimi, natančneje z Lojzetom Peterletom, Toninom, Ilcem in Novakovo ter še nekaterimi drugimi člani NSi, je odpotoval tudi v irsko prestolnico Dublin.

Foto: Nova Slovenija

“V tem, da sem kot član oziroma ustanovitelj pomagal, ne vidim nobenih težav”
Ilc je – kljub dokazom, ki jih imamo v uredništvu – ob našem poročanju sprva zanikal vsakršno lobiranje za društva in inštitut, ki imajo sedež ali na Cankarjevi 11 ali na Dvorakovi 11 a, pri državnih podjetjih za donacije ali za sponzorstva in tudi zatrjeval, da ni pošiljal nobenih vlog v njihovem imenu, še najmanj pa, da v ozadju teh društev deluje on. Vendar pa si je očitno kasneje premislil, saj nam je na isto, vendar tokrat pisno novinarsko vprašanje, odgovoril z nekaj dejstvi: “To so društva, ki jih vodijo naši člani in tudi članstvo teh društev sestavljajo v pretežni meri naši člani. Dve društvi imata sedež na Cankarjevi 11 in sta po mojih informacijah v postopku prenosa sedeža na nova naslova. Športno društvo Stanko Lorger so ustanovili naši člani v Celju in se imenuje po našem pokojnem članu iz Celja – slovenskemu olimpioniku Stanku Lorgerju. Na Dvorakovi 11 a ima uradni sedež tudi Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, ki smo ga ustanovili vidni člani stranke in smo tudi v organih inštituta. Inštitutu in obema društvoma je stranka dovolila, da imajo sedež na naslovu stranke. Društva nimajo nobenega vira financiranja in so odvisna od donacij in sponzorstev. Predsedniki društev so me v preteklih letih prosili, če lahko njihovo prošnjo za donacijo ali sponzorstvo posredujem na naslov kakšnega podjetja.” Dodal je še, da je član Planinskega društva Janko Mlakar, Športnega društva Stanko Lorger in ustanovitelj ter član upravnega odbora inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka, “in v tem, da sem kot član oziroma ustanovitelj pomagal, ne vidim nobenih težav”.

Rok Krajnc

 • Jožef Gal

  Zanimivo
  Takoj ko na desnici nekdo začne razmišljat z lastno glavo je v sds alarm najvišje stopnje.
  KOGA SE PA BOJITE?
  JOŠKO

  • Jan Kovalski

   Zanimivo, pri NSi že vseskozi trdijo da so neodvisni (kar napeljuje na to, da naj bi razmišljali s svojimi glavami) Jožef Gal pa sedaj ugotavlja da naj bi šele sedaj začeli razmišljati s svojo glavo.
   Šele sedaj? Z eno samo? S čigavo? Z glavo Gregorja Ilca ali z glavo Janeza Škrabca ali …?

  • JANEZ GUS

   Pa povej,kdo na desnici,razen Janše razmišlja s svojo glavo.

 • Miro Jereb

  Dajmo RESETIRAT to državo…zaradi nas.

 • neuralinkn1

  Vatikan ima pri nas že 10 let zvezane roke, milijarde so zagonili, plačali bodo ateisti, zato raje družijo cerkev in se v državo ne mešajo preveč. Tista društva so zato, da vse ne crkne, velike probleme so spremenili v majhne, majhne pa v fiktivne.

  • Jan Kovalski

   To državo so pokradli predvsem postkomunistični ateisti.

  • Slovenec

   Vatikan ima samo cerkveno oblast in ni lastnik nepremičnin po posameznih državah.

 • Dragan Krstič

  A je pogruntavščina da gre NSi v sredino tudi na Ilčevem zelniku zrastla? In komu bodo pobrali volivce, hahaha. A mislijo da bodo pridobili tiste ki ne gredo volit? Če računajo na te potem naj se združijo z Levico.
  Kaj so pametni Tonin, Jeretič in Ilc. Še najbolj ziher volivce pa lahko dobijo v migrantih če jim zrohtajo državljanstva. V tem primeru morajo pa v stranko privabiti Tanjo Fajon in N,tokota. Da crkneš od smeha.

 • Jan Kovalski

  NSi – Slovenski krščanski sredičarji …
  … vročih navijačev.

 • Anton

  v NSi vlada pedrski lobij,tjakaj spada tudi omenjeni “fantič”. To sem slišal po zanesljivem, preverjenem viru!

  sarkazem press

  • Slovenec

   Tudi jaz sem to slišal in komunisti jih imajo pod komando, da se ne bi to javno razgrnilo.

 • Jan Kovalski

  Izjava Tonina, da se bo stranka NSi pomaknila v sredino, je podobno otročja …
  … kot bi npr. Šarec izjavil, da se bo uvrstil med Nobelove nagrajence.

 • Jan Kovalski

  Izjava Tonina, da se bo stranka NSi pomaknila v sredino takoj sproži vprašanje:
  Kaj se nahaja na sredini?
  Odg: Na sredini se nahaja rit.

 • francelj3

  NSi = stranka ritopikov.

 • Roman Benedik

  Ukvarjajte se z drekom SDS-posojila v Prijedoru,Janševi pufi ….NSI se je po letu 2008 uspešno rešila Bajuk-Šturmovega balasta-300K pufa,ki so ga odplačevali člani z majhnimi pokojninami,medtem ko je Bajuk dobival pokojnino iz tujine,pri nas pa je vlekel še nadomestilo

  • Andrej

   Ukvarjaj se s 16+29.

 • est

  Rejbenčana skup držita.

 • montyamp

  NSI – društvo društev starejših udbovskih ovaduhov , seniorjev slovenskega izdajstva in murglosrbske hipokrizije . Zato so zapirali arhive , namreč pri odprtih arhivih bi zapirali stranko . Z ukrivljenimi hrbtenicami lezejo kurćanizmu v tazadnjo , ne računajo pa s tem , da je vsako lizanje s partiskimi fosili kot bi se ljubil z bodečo žico električnega pastirja .
  Če bi Avstrijci imeli med kristjani hijene udbovskega kova , se tudi ne bi mogli ponašati s povprečnimi penzijami —1 800 € — na mesec ne na leto , saj bi primitivci denar znosili v tujino , kot toninov idol , izdajalec slovenskega naroda , razoroževalec slovenske TO , halbmadžarsko murglosrbski dvakrat rojeni prekmurec žvepleni pritlikavec udbovski kadaver stvaritelj enoumne partijske strahovlade .
  GORJE NARODU , KO PRIDEJO HLAPCI IN IDIOTI NA OBLAST

 • janko

  Lep vir denarja in vez imajo na levem polu in še bolje kaže. Na desni pa samo garanje. Torej … Samo naj nikoli več ne omenjajo Bajuka ali besede krščanski. In upam, da sredinska točka čim prej prelomi stranko – leva polovica naj čumfne v rdeče morje, desna pa na slovensko njivo, prepojeno z znojem slovenskega kmeta.

 • Slovenec

  NSi se je prodala kot nekoč SLS. Rezultati so širše znani, posledice tudi. Tako je, če
  gledaš samo svoje koristi in prodaš dušo
  hudiču tj.komunistom.

  • JANEZ GUS

   On je že davno prodal dušo murgelski barabi.Luda pa mu drži štango.On žveplenemu penzijo,ona zaprla arhive.Cela banda iz NSI je ista.

 • Mitja Mazini

  JJ je največji garant za zmago levih strank. Vam bo jasno, ko bo prepozno ?

  • realnost

   Zakaj prepozno? pa saj so ta pravi VAŠI na oblasti.

  • sloustava

   JJ je najvecji garant za ohranitev slovenstva, za samostojnost in premik od Kucana in tebi enakimi! Volivec je to ze spoznal, a ste ti, tebi enaki s Kucanom na celu ustolicili Sarca, tipa, ki sploh ne bi smel vedeti, kje je Gregorciceva ulica v Ljubljani, ne pa da sedi na stolu, kjer lahko odpisuje 29 milijonske pufe cistokrvnemu mesancu in oglobi Slovenca za pomoc sorodniku. Tako sprevrzeni ste, da demonizirate Janso in nas, volivce, 250 tisoc nas je, Slovencev in drzavljanov, ki imajo Slovenijo za svojo domovino. Ti Mitja, pa se skrij v misjo luknjo in razmisli, kdaj si prodal duso hudicu od kucanistov in kucanizma!

  • Andrej

   Torej Janeza Janšo delajo levaki?

  • Mojca pokraculja

   Seveda je garant, zato pa bo prepozno oziroma že je. Slovenije ni več. Tisto kar ste ustvarli levi pri tem pa vam desni, kot praviš stango držijo, ni država. To je mafijska združba. Debatiraj od tu naprej.

  • Nata

   Za vse večne čase bo garant !! Kot predsednik SDS, ali samo kot član, ali pa kot neodvisen. . . . .

   • Mojca pokraculja

    Nekaj takega kot je bila tista ” i posle Tita Tito”.

    • Nata

     Znova in znova. Človek bi obupal !

  • Mojca pokraculja

   Matr imaš pa logiko ! Ti se hočeš odreči belega kruha, ma kaj kruha, potice !?

 • GverilaStyle

  ker koli članek klikneš….vse sami kurbini sinovi!!!

 • sloustava

  Skrabec, Ilc In Kucan: smejijo se jim, t.i. krscansko demokracijo unicujejo na njim eleganten nacin. Poznam NSI v drobovje in vem, kdo jo vodi. Napisem naj samo tole : uspeli ste, ilci in njemu enaki. Dr. Bajuk se obraca v grobu.NSI rabi prevetritev, pa ne s FDVjevcem Toninom!!!

 • realnost

  So včeraj vladajoči “modro” cel ljubi dan ugotavljali da jim manjka za ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja 50-60 miljonov… Jaz kot laik jim lahko brezplačno povem kje lahko takoj najdejo 16+29 milijonov! Tonin kot sredinski jim tega nebo povedal, ker mora biti tiho kot rit . Je sredinski hahaha

  • Kapodistrias

   Ne smemo biti površni: ne sredinski, je skrajno sredinski!

 • JANEZ GUS

  Upam,da bodo vam SREDINCI volilci na volitvah pokazali sredinec.

  • Beličič

   Na volitvah ne bo nikogar!

 • matjaž

  Korak v prihodnjost! To vlado je omogočil Mesec. Naslednjo desno vlado bo omogočila Venera. Janša na žalost na zemlji ne bo imel več zaveznikov. Dragi moji, ali je potrebno to klanje na desnici! Sovraštvo in blatenje še nikomer ni prieslo noč dobrega! Stranka, ki hrepeni po sedenju v opoziciji je prevara. Volilci volijo stranko, da ta zmaga in sestavi vlado, ker le tako lahko kaj naredi spremeni! V nasprotnem primeru si poslanci samo zagotovijo dobto plsčane službice

 • Franjo Trojner

  Ko gledam tote naše nesposobne in nespodobne politike, kako uničujejo našo državo in grenijo živlenje državljanom, si zaželim, da bi od mrtvih vstal Franc Jožef I. ,Habsburško-Lotarinški avstrijski cesar, ogrski kralj, ter znova naredil red v naši deželi.
  Franca Jožefa I. Habsburško-Lotarinški cesarja in ogerskega kralja so imeli Slovenci radi in so mu bili zvest narod. Današnje politike, z izjemo parih pomladnikov, pa Slovenci zaničujemo in sovražimo. Žal imamo Slovenci to nesrečo, da se naši voditelji naroda/politiki zaradi lastnih koristi vedno obrnejo proti lastnemu narodu.

 • Andrej

  Če je Tonin rekel, da je NSi sredinska, potem mora iz naziva odstraniti krščanski. Krščanski je vedno desno usmerjen. Po drugi strani pa krščanstvo in politika kot vodenje ne gresta skupaj. Izgleda, kot da krščanstvo vodi politiko, kar pa ne sme biti. 7.člen ustave.

 • Beličič

  Nekateri so pač Borci!Nekateri pa nikoli ne boste!Jamraš dokler nisi posran,potem si tiho!

 • janez55

  Ljubljeni vodja SDS še naprej vleče bizarne poteze in z vsemi močmi dela na tem, da desnica ne bo prišla na oblast.

  • Andrej

   In kaj je nazadnje potegnil?

   • Beličič

    Če si finančno močen starček lahko poteze vlečeš!Za ostalo so mladi!

    • Beličič

     Tu se pa vidi razlika med Ivanom in Zoranom!

     • Beličič

      Ne gre se kako dober si!Gre se kaj si žmožen napraviti!

     • Nata

      Povej raje. . . . . . koliko se znajdeš, ali ne ?

 • montyamp

  – – – – – – – – IZDAJALEC GLASUJE ZA PENZIJO IZDAJALCU- – – – – – – –

  Narod lahko preživi svoje norce, celo ambiciozne. Ampak ne more pa preživeti IZDAJE od znotraj. Sovražnik na vratih je pomemben ampak je znan in nosi svoj prapor javno. Toda IZDAJALEC se prosto giblje med vrati, njegov potuhnjeni šepet šumi po vseh ulicah in slišati ga je tudi v dvoranah vlade same. IZDAJALEC ne izgleda kot IZDAJALEC , govori s tonom, ki je domač žrtvam, nosi njihov obraz in njihove argumente, pritožuje se nad podlostjo, ki jo kakor opaža. Razkraja dušo naroda in dela tajno, v noči ogrozi stebre na katerih sloni moč mesta. Okuži politično telo, da se ne more več upreti.
  Morilcev se je manj bati kot izdajalcev. (Markus Tilius CICERO leto 50 pred n.š.)
  Se pravi , bati se je treba temnordečih murglosrbskih IZDAJALSKIH EXEKUTORJEV IN PIROMANOV .

  • Beličič

   Miljarda filmov je iz druge vojne!In izdajalci ste vi!Vam še niso povedali!

   • montyamp

    Kdo vi ???
    “Kardelj se je junija 1942 zadržal v Ljubljani “pre svega zbog veza što smo ih
    uspostavili sa Italijanima.”

    “19.11.1942 Dolomiti – IO OF, prejme pismo Kardelja, ki naroča, da je treba na vsak
    način okrepiti akcijo med italijanskimi vojaki, za katere so v Ljubljani ustanovili
    poseben komite, ki bo za njih izdajal 14 dnevni bilten v italijanščini” (Jesen 1942,
    Korespondenca Kardelj – Kidrič).

    E. Kardelj poroča Titu (14.12.1942): “Že sedaj imamo Italijane, ki dajejo podatke,
    nekateri tudi bombe. Če bomo utrdili naše položaje pri Italijanih, bo na kraju naš
    posel veliko lažji.”

    “Od vojakov je intendancija organizirano odkupovala čevlje, večje količine pušk in
    municije. Vse to blago so italijanski vojaki pripeljali iz Ljubljane na Brdo pod kozolec,
    kjer so ga prevzeli boljševiki.”

    “General Cerutti se je leta 1943 trikrat pogovarjal z boljševiki. Pod Hmeljnikom
    (9. maja), pri Dolenjem Kamenju (30. maja) in v Straži pri Novem mestu (13. junija)!
    Po pogovorih v Straži so boljševiki dobili 3 vagone italijanskih uniform, streliva
    in orožja. Cela Dolenjska pa je njuhala tobak.”

    “V Stomažu je Guido Cerutti pred množico ljudi padel v objem Kvedru in ga začel
    objemati in poljubljati. Kvedru in Novljanu je bilo nerodno, kaj si bodo mislili
    Vipavci, češ kako ste se pa vi borili tam dol na Dolenjskem s temi Italijani,
    ki vas zdaj objemajo in poljubljajo.”

    Zločinec Ivan Maček – Matija v svojih spominih leta 1981: »Ceruttiju in njegovima
    spremljevalcema smo potem postregli s pijačo, da so si nabrali moči za odhod.«

    • Beličič

     REsnica ni ena!Z gore se vidi več!

     • Nata

      Eh, daj no ? Posebno z onega malega, sivega kupčka !

    • Andrej

     Belko provocira in ga resnica sploh ne zanima. Je tudi ni sposoben dojeti.

     • Beličič

      Dojel sem Mater mrtvo!In ni mi žal!Mali1

     • Andrej

      Dojel si, da nisi sposoben dojeti. Si pa vseeno “luštkan”.

   • Observer

    Daj še kakšen film, ki govori o milijardah eur davkoplačevalskega denarja v davčnih oazah, pokradenih s strani potomcev zmagovalcev iz druge vojne, pa še kakšen film o odpisanih 45 milijonih eur dolga družini Janković medtem ko druge rubijo za 100 eur.

    Zato nas pa lahko tako kradejo, ker pacienti kot si sam še vedno živite v letu 1945, medtem ko nas tvoji potomci zmagovalcev na oblasti kradejo iz dneva v dan in skačejo v prazen bazen, ker ni več kaj za ukrast, da bi se lahko kopali v bazenu polnem nakradenega denarja.

 • Karel Triler

  TO NISO SLOVENCI AMPAK GNOJ

  • Beličič

   Gnoj je dober za vrt!Ti Slovenijo vodijo!IN ni lahko!

 • Mademoiselle Ava

  Tonin naj si najprej zobe da uredit. Sramota vseh sramot! Pa ne dejstvo, da je brez ampak to kar je izjavil: ‘Naročil sem zobni aparat (ne vem kaj mu bo aparat tukaj pomagal ampak ok), in sicer PRIVAT, ker je javno zdravstvo v Sloveniji tako dobro.’ In to izjavi tip, ki OČITNO rine nazaj v socializem!
  Dvojna merila.

  Tonin, posmehujete se vsem poštenim državljanom, ki si privatnih storitev (še) ne morejo privoščiti, z upokojenci na čelu. Jih poznam par iz moje soseske! In to tip, ki sedi v parlamentu s par k plače! Bedak da trenutno ni večjega v Sloveniji.

 • Beličič

  Tako ste skregani,da nas bodo ostali povozili!To je vaš napredek!https://www.youtube.com/watch?v=KjDPrbXKym0

  • Beličič

   Jaz odločam če vas pustim ali eliminiram!

   • Andrej

    Niti ne. Obstaja nekaj IGNORE podebnega.

    • Beličič

     REs je!

 • J C

  Dokler bo JJ vodja sds bodo lahko levaki sestavljali vlado po svojih željah.Po drugi strani pa razumem tudi JJ on dobro ve da tudi v opoziciji prideš do penzije.

  • Andrej

   Torej levaki delajo JJ. Genij si.

   • Beličič

    Zaradi Janeza so dvojni levi! Desnica s kapitalom bi morala imeti moč!

    • Andrej

     Desnice s kapitalom pri nas ni. Pri nas so kapitalisti levaki. A niti tega ne veš?

     • Beličič

      Vem!Samo te se pa ne delajte močne!

     • Andrej

      Saj si ti začel.

     • Slovenec

      Natanko tako.

     • pupa

      Lepo nas farbajo po eni strani so slovenski “LEVIČARJI” kapitalisti z nakradenim kapitalom po drugi strani se borijo za “malega” človeka in raziskujejo koliko mu je še možno pobrati. Ljudi, ki komaj preživijo dresirajo , kot je dresiral kmet svojega osla živeti brez hrane, toda glej ga zlomka, ko je bil prepričan. da je uspel je osel crknil.

   • J C

    Ali pa ti bumbar .Še enkrat preberi mogoče boš razumel.

    • Andrej

     Nemogoče. Ti še samega sebe ne razumeš, pa naj te jaz.

     • J C

      Vzemi tabletko pa pojdi malo pančkati.

     • Andrej

      In koliko tablet naj jaz vzamem, da boš ti sebe razumel?

  • Edi Puc

   …volim SDS zaradi JJ in še veliko je takih. Desni računajo da bodo dobili glasove SDS če se rešijo JJ, levi pa da bodo KUPILI te nove nadebudneže.
   In kaj bi se spremenilo ?
   Levi bi še naprej vladali kod do sedaj, zato čim dalje da je za krmilom SDS JJ, do sedaj je to edini garant da stranka ne razpade.

   OSTALIM priporočam, da ustanovijo svojo stranko, se priključijo SDS ali pa gredo skupaj z NSi k komunistom. Tam jih še najbolj rabijo.

   Res je da nam levi vladajo od 1945, vendar je vidno že iz vesolja da prav dolgo pa tudi več nebo šlo. Pač počakajmo še 20 let….. vrv pač ima nekje svoj konec

   • J C

    Na žalost na koncu vrvi visijo leve in desne ovčke.JJ pa kot tito dosmrtni predsednik.

    • Edi Puc

     .. pač napravimo vozel in počakajmo naj kučan & tovarišija vlečejo vrv še naprej do svojega konca ….

 • FORT WORTH

  Aja Ilc in NSI se zaradi tveganega in spornega sodelovanja s tajkunom Skrabcem iz previdnosti
  pred javnostjo in zaradi drobtinic, ki jih je delezen skusa pozicionirati na sredino.
  Levaki mu bodo dali samo toliko, da bo mislil, da je njihov in da ima zasciten hrbet.
  In Robert Ilc velja za mozgane stranke ??!!
  S temi hudimi mozgani bo NSI na naslednjih volitvah ostala pred vrati parlamenta.

 • Beličič

  Petar Čelik je reko da lahko leteči krožnik dol pade!

 • lambizer

  SDS trobilo se trudi očrniti NSI. Po volitvah pa jokati, da noben noče z njimi.

  • Andrej

   Raje povej, kaj v članku ni res.

 • Slovenec

  Dejstvo je, da so se prodali. Dejstvo je, da je od desnice ostalo bore malo in to je voda na mlin komunistov. Dejstvo je, da
  Slovenija pada v brezno brez izhoda, ali
  pa bo to trajalo več desetletij.

  Zakaj? Zaradi neizvedbe lustracije, mlačnosti opranoglavih volivcev, neustreznega volilnega sistema…

 • dob

  Ko se neka stranka pri nas proglaša za sredinsko, je po vsej verjetnosti vse kaj drugega kot to. Tačas, ko te gleda v oči in trdi da je sredinska, si ga z rokami v žepih menca in popravlja v levo.

  • Kapodistrias

   Slovenci imamo še eno posebnost: poleg skrajne desnice (ne vem, kdo tja sodi, če desnice sploh nimamo) in skrajne levice (mesečniki) poznamo še skrajno sredino (Tonin bi bil rad tam).

 • Janez Kepic-Kern

  ZA DOBRO VOLJO OB
  TAKO NESIMPATIČNIH LJUDEH
  NA SLIKAH ZGORAJ.
  BOG DAJ – en prav lep dan nam vsem skupaj!
  Ob
  poplavi hvalevrednih
  – a slabo voljo in zaskrbljenost povzročujočih novic na tem OK portalu NOVE24TVVam
  na hitro zapišem
  NEKAJ MOJIH JUTRANJIH ZAZNAV – KI VAS BODO SPRAVILE V DOBRO VOLJO
  Z MOJE JUTRANJE POTI V CENTRALO – NLB,
  ki je moja matična banka.

  ŠALA

  Mimogrede sem šel na jabolčni sok, v lokajl “PARLAMENT pub na Šubičevi, blizu pravega PARLAMENTA centru LJ.
  Tam je bil

  SHOD- jutranji – verjetno ex KP, ZK PROVOKATORČKOV – s tega OK e portala NOVE24 TV.
  PRISOTNI:
  FOGLOF TUNEK- po novem TUNEK ŠMARJOLA, LILI PILI, NEVRALINK, JANEZ CEPEC, Valter Branislav, “ŠOBCA-DELU ČAST IN OBLAST”, BELIČIČ ITD.
  in “PLAŠČEK”
  – droban, mlajši,
  vedno zelo urejen koordinator med vodilnimi ex KP, ZK ljudmi, vedno v nobel USNJE – plašču

  PLAŠČEK reče: ” NA NAŠE EX KP, ZK VETERANE, EX KP, ZK “STARCE” – ste zadnjič naredili – zelo slab vtis,
  ampak – pravijo, da POLITIČNA SITUACIJA JE SLABA in da za kaj boste tudi vi – kaj – že uporabni.”
  LILI PILI
  ZATULIl: ” u uu – super, spet bom mu za moj pir pa šnops. Zadnje cajte bol ta pocen SADJEVC pijem,
  de z dnarjem skoz pridem. PLAŠČEK – JEST TI BOM NAPISAL KAR HOČEŠ,
  LE TOLK MI PLAČEJ, DE BOM ZA PIR PA ŠNOPS – MU. Saj pišem pa še kar dobr – kratko in ostro.

  PLAŠČEK – reče: “ja LILI PIL – ti pišeš v redu, le pravopis popravi – pa manj pij.
  Na tukaj imaš tekste, ki jih piši.”

  JANEZ CEPEC reče: “ah, PLAŠČEK ne zanašaj se na LILI PILIJA. Sej vidiš, kakšno ŠNOPS RJAVO barvo OD CIROZE JETER ima, pa kuko se mu roke tresejo. V mescu, dveh – bo LILI PILI – ŠKRIPNU.

  LILI PILI zagode v JANEZA CEPCA:”KWA TE BRIGA, ŽENSKAM REČEM, DA SEM TKO RJAV ZATO, KER SEM BIL NA MORJU.
  Ženskam sem jaz všeč, se posebno tistim, ki pijejo ŠNOPS”

  PLAŠČEK – pogleda F.TUNKA=TUNKA ŠMARJOLO
  in ga vpraša:
  “Ti FOGL — zakaj imaš pa ti danes KOLESARSKO ČELADO NA GLAVI?
  Pa zakaj si tako podložen pod obleko – saj nismo v vojni”
  Fogl TUNEK=TUNKA ŠMARJOLA
  reče:
  “Ko mi končamo grem še do LMŠJEVCEV – pa če mi tam kdo reče –
  NAJ SKOČIM
  NA GLAVO V
  PRAZEN BAZEN – zato imam pa KOLESARSKO ČELADO.
  Pod obleko
  sem pa podložen – ker se bojim – mačkov.

  JANEZ CEPEC – se začne krohotati
  in reče” “TI S NOR, PEJT TI MAU KE U BEGNE. Mački, mucki – so pa ja – prijazne žvalce.”.

  F.TUNEK=TUNKA ŠMARJOLA – grdo pogleda JANEZA CEPCA
  in reče” “TISTI MAČKI, KI JIH IMAM JAZ V MISLIH – niso prijazni”
  Se
  bo nadaljevalo, v PARLAMENT pubu je vedno zanimivo. LR. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

 • septem artes liberales

  Jajota je potrebno sfukat, so si izmislili v štabu Jajota.

  • xtc

   Kdo pa je JaJo a je to originalno ime Xaaraca,ko ga je nama sa Kosuva še na hrbtu in na oslu nosila?

 • xtc

  Vse skupaj sliši na pol mafijsko pralnico denarja.

 • Janez Kepic-Kern

  AKTUALNO,
  FANTAZIJSKA
  ŠALA

  NAPOVEDNIK SHODOV – , formalnih in neformalnih
  in
  kratka fantazijska poročila o – izboru v prikaz vzetih – SHODOV.

  SHODI
  v neformalnem elitnem, tradicionalnem, baje ex KP; ZK društvecu ž, baje s sdežem nekje pri NAMI, LJ.
  “MAČEK V ŽAKLJU”
  domnevno obstoječem, domnevno “usodno” vplivnem društvecu oz. klubčku, ker vanj nihče, ki obsoja ex VKP/b STALINIZEM, TITOIZEM, KARDELJANSTVO, SD – pokomunizem – VANJ – NIMA VSTOPA
  , V “MAČKU V ŽAKLJU”
  – SHODI – DOMNEVNO – potekajo NON-STOP.
  Vodja
  “MAČKOV V ŽAKLJU” – je “LEPOFRIZURNI” ex še baje KP, ZK, SZDL “kadrovski kuhar”, ex poslanec itd.
  – nadzorniki
  so domnevno ex KP, ZK “OLD BOYSI”,zdaj pač le še “REALNO- pač – STARCI”
  Ker je
  “LEPOFRIZURNI” tudi že nad 70 let star – ima – BAJE -precej NAMESTNIKOV IN OPERATIVNIH SEKRETARJEV, običajnih OPERATIVCEV – za posamezne zadeve, področja itd.
  S
  kadri – elitni klubček “MAČKI V ŽAKLJU” – nima nobenih težav,
  saj je PENZIONIRANIH EX KP, ZK T.I. “SISTEMČIKOV” kot vsi vemo
  v aši R. SLOVENIJI – “žal” – še ma tisoče.
  In vsi upokojeni ex KP, ZK EX “SISTEMČIKI” – SI ŽELIJO BITI ČLANI TEGA
  “baje elitnega,, baje ex KP, ZK , baje
  “usodno” vplivnega neformalnega društveca, klubčka “MAČKI V ŽAKLJU”
  Danes
  je baje bil v klubčku “MAČKI V ŽAKLJU” – neformalni SHODEK
  baje
  med – šefom “LEPOFRIZURNIM
  in že poznani nam – mlajši, drobni operativCEM za stike med baje ex KP, ZK ljudmi
  “PLAŠČKOM”, ki reče:
  “gospod oz. tovariš “LEPOFRIZURNI”, nesivo “LEPOFRIZURNI”
  slabe,
  res slabe novice – imam:
  Ostal sem BREZ SPOSOBNIH PISNIH SPLETNIH
  BRANILCEV
  ex KP, ZK SISTEMA, SEDANJEGA POKOM SISTEMA, SPOSOBNIH KOMENTATORSKIH
  BRANILCEV –
  EX T. I. KP STALINISTIČNIH T.I. PARTIZANOV – pa tudi – sploh ni več”

  “LEPOFRIZURNI” reče: ” NO SAJ LE ŠE PAR PRAVIH T.I. KP STALLIN PARTIZANOV”
  sploh še zmore govoriti, hoditi.
  Vsi so čez 90.
  Ostali pa nemočno, večinoma brez zavesti ležijo po elitnih domovih – ZA STARE.
  TU SE NE DA NIČ STORITI. Oni berejo ne več, tako da jih kako kritično pisanje – NE MOTI”

  PLAŠČEK – še reče: ” TUDI Z EX KP, ZK “BRAMBOVSKIMI” KOMENTATORJ
  JE
  TES – K R I Z A: ostalo mi je le še par KOMENTATORSKIH
  PIJANCEV IN DROGERAŠEV,
  pa
  tisti vsem znani – FOGLOV TUNEK. Kaj naj naredim? L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  FANTAZIJSKE ŠALE
  se bo nadaljevalo

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!