Populistično reševanje zdravstva po Meščevo!

Foto: Demokracija

Pred leti se je zdelo, da je uvedba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prvi korak h konkurenci med zdravstvenimi zavarovalnicami in razbitju državnega monopola Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar bi pomenilo cenejše in kvalitetnejše storitve za uporabnike. A novi predlogi gredo prav v nasprotni smeri.

Nadkoalicijska stranka Levica je napovedala, da bo do konca septembra v parlamentarni postopek vložila spremembe zakona o zdravstvenem zavarovanju, s katerim bi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Izpad 500 milijonov sredstev bi pokrili z višjo prispevno stopnjo, s čimer bi zdravstvo popolnoma monopolizirali, saj bi vse prenesli na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – že danes neučinkovit birokratski aparat. Populistično všečna ideja ima lahko kopico negativnih posledic tako za konkurenčnost našega gospodarstva kot odliv najbolj perspektivnih kadrov v tujino, saj so naše plače že danes med najbolj obremenjenimi v Evropi.

Dopolnilno zavarovanje
Poglejmo, kako je dopolnilno zavarovanje sploh nastalo. Za dolgoročno vzdržnost in zagotavljanje procikličnosti financiranja kompleksnega zdravstvenega sistema je ključna kombinacija javnega in zasebnega financiranja. Samo javno financiranje imata na primer Kuba in Severna Koreja, kar zagotovo ni naš cilj v razvoju države. Z vidika univerzalne dostopnosti je nujno, da je temelj zdravstva javno financiranje, kar imamo pri nas urejeno z obveznim zavarovanjem.

Zasebno financiranje pa lahko poteka na tri načine: (1) z neposrednimi plačili v primeru bolezni – to je družbeno in politično nesprejemljivo, saj bi to zelo obremenilo starejše, ki največ potrebujejo zdravstvene storitve; (2) s komercialnimi dodatnimi zavarovanji – ki so zavarovalniški posel, zato zavarovalnice lahko določena kronična stanja in tveganja dobesedno izključijo, poleg tega bi se bilo treba dotakniti vprašanja krčenja pravic iz obveznega zavarovanja, kar prav tako ni bilo nikoli politično sprejemljivo; (3) zato se je politika v 90. letih odločila, da bo vpeljala dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj je na vsak način želela obdržati vse zdravstvene pravice (vsaj na papirju), hkrati pa tveganja tako razpršiti, da jih z relativno nizkimi premijami pokriva skoraj celotna odrasla populacija.

Prikrito krčenje pravic v obveznem zavarovanju
Tako je bilo pred 20 leti, vmes pa se je zgodilo marsikaj. ZZZS je nenehno beležil izgube, zato je skupščina ZZZS v spregi s politiko postopoma (in prikrito) krčila pravice iz obveznega zavarovanja na način, da je kritja prenašala na doplačila. Če je v preteklosti lahko še kdo kalkuliral, koliko se mu zavarovanje doplačil z dopolnilnim zavarovanjem sploh splača in je bila prostovoljnost precej drugačna od današnje, je danes nesporno, da je nezavarovanost tvegana in prinaša finančne posledice. Obvezno zavarovanje, ki naj bi omogočalo univerzalne pravice in dostopnost, nam namreč v celoti ne krije niti presaditve organov in drugih nujnih zdravstvenih stanj.

Najbolj so se doplačila povečala v času gospodarsko-finančne krize in v zavarovalnicah ob nedavnem povišanju premij trdijo, da to ne bi bilo potrebno, če bi doplačila vrnili na stanje pred 31. 5. 2012 oziroma pred uveljavitvijo ZUJF. S tem pa bi v Sloveniji hkrati povečali obseg javnih sredstev za zdravstvo, ki se je s krizo dejansko začel zmanjševati.

Z idejo o ukinitvi pogorel že minister Keber
Ideja o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, s katero svojo pozicijo v vladi izsiljuje Levica, ni nova. S tem je začel že Dušan Keber, ki je bil minister za zdravje v vladi Antona Ropa od leta 2000 do 2004. Pripravil je Belo knjigo zdravstvene reforme, ki je obsegala 500 strani, glavni fokus pa je bil prav na ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To zavarovanje je takrat obsegalo okoli tretjino današnjih sredstev, vendar že takratno ministrstvo za finance pod vodstvom Dušana Mramorja ni privolilo v povečevanje obremenitev plač. Celotno Belo knjigo so zavrnili na seji vlade 24. 11. 2003 in med drugim zapisali: “Ministrstvo meni, da prenos iz dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek oz. davek ni ustrezen način reševanja dela problemov zdravstva, ker bo identificirani strošek v obliki prispevka spremenil kalkulacije delodajalcev, ki bodo istočasno soočeni z zahtevami delojemalcev (in sindikatov) po ‘kompenzacijah’ zmanjšanih neto plač. Ti pritiski lahko v zelo kratkem času vplivajo na cene in s tem na cenovno konkurenčnost …”

Tudi Levica v svojih predlogih enako kot pred leti Keber omenja, da bi izpad nekaj več kot 500 milijonov evrov nadomestili z dodatnimi obremenitvami prek dviga prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer: (prvič) za delojemalce bi prispevno stopnjo povišali za 1, za delodajalce pa za 1,6 odstotne točke. Danes skupna prispevna stopnja delodajalca in delojemalca znaša 13,45 odstotka bruto bruto plače zaposlenega, kar pomeni, da bi nova stopnja znašala 16,05 odstotka; (drugič) za ZPIZ, ki plačuje obvezne prispevke za zdravstvo za upokojence, bi prispevno stopnjo dvignili za eno odstotno točko. ZPIZ zdaj plačuje 5,96 odstotka prispevkov, po novem bi torej plačeval 6,96 odstotka; (tretjič) za samozaposlene bi prispevno stopnjo dvignili za 2 odstotni točki, z zdajšnjih 13,45 na 15,45 odstotka.

Nabiranje političnih točk na račun delodajalcev
Na to so se že odzvali delodajalci v Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije in Slovenskem poslovnem klubu, ki opozarjajo, da bo dodatna obremenitev gospodarstva poslabšala njegovo konkurenčnost. “Ne pristajamo na nikakršno dodatno obremenitev gospodarstva. Nabiranje političnih točk z na videz všečnimi predlogi Levice na račun delodajalcev je za nas nedopustno,” je sporočil predsednik OZS Branko Meh. V GZS pravijo, da je zdravstveni sistem, ki skoraj v celoti sloni le na delovno aktivnih, tvegan za celotno družbo, in dodajajo: “Predlagatelji niso dobro premislili posledic, ki bi jih predlog imel tudi za državni proračun. Ker bi se zaradi višjega prispevka za zdravstveno zavarovanje znižala osnova za dohodnino, bi država izgubila del davčnih prilivov. Izgubljeni prihodek iz naslova dohodnine bi najverjetneje morala nadomestiti z novimi davčnimi obveznostmi.”

V Slovenskem poslovnem klubu nasprotujejo dodatnim obremenitvam tistih, ki so že danes v mednarodnih primerjavah bistveno bolj obremenjeni z davki in s prispevki, torej tistih s plačami, višjimi od povprečne. Menijo, da je predlog Levice slaba popotnica, saj se državljanom in delodajalcem obeta še prispevek za dolgotrajno oskrbo, nič pa delodajalci še niso dobili pri davčni razbremenitvi. Enako velja za tiste bolje usposobljene in plačane kadre, ki jih želi Slovenija bodisi obdržati ali privabiti.

Vlada menda ne bo privolila v izsiljevanje Levice
Minister za zdravje Aleš Šabeder je predlog Levice komentiral kot »na prvi pogled sicer všečen, a obremenjuje aktivne skupine prebivalstva in povečuje stroške dela«. Kar je dejansko skrb zbujajoče, je to, da je bil predlog pripravljen brez ministrstva za finance in ne vsebuje nikakršnih izračunov in simulacij ter prav tako ne pojasnjuje, kakšen bo makroekonomski učinek predlaganih sprememb. Šabeder napoveduje, da bodo predlog, ki celostno rešuje vprašanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, predstavili v juniju 2020. Levica sicer izsiljuje, da bo v primeru nesprejetja predloga glasovala proti proračunu, tako da se nam očitno obeta vroča politična jesen.

Foto: STA

Ena od prioritet ministrstva za zdravje je tudi področje dolgotrajne oskrbe, ki ostaja odprto prav zaradi nezmožnosti rešitve vprašanja, kako urediti financiranje. Dolgotrajna oskrba je dolga leta sodila v pristojnost ministrstva za delo in s tem pod okrilje SD. A ker so številne različice zakona, ki so nastale v zadnjih letih, končale v predalih, je urejanje tega področja sedaj pristojnost ministrstva za zdravje. Tudi na tem področju se nam obeta bodisi dodatno povišanje prispevne stopnje bodisi nova dajatev, v nekaterih različicah pa (hkrati z ukinjanjem dopolnilnega zavarovanja v zdravstvu) beremo o uvajanju dopolnilnega zavarovanja pri dolgotrajni oskrbi! Kot da država ne ve, kaj sploh hoče. A dejstvo ostaja: država sredstev za zagotavljanje vseh želenih storitev na tem področju nima, zato bo treba iskati tudi zasebne vire, tako da si poznavalci rešitev na področju dolgotrajne oskrbe ne obetajo niti od te vlade.

Zdravstvo danes že 4 milijarde
Medtem ko se politika že skoraj 20 let prepira o dopolnilnem zavarovanju, je obseg sredstev za zdravstvo narastel že kar za milijardo, na štiri milijarde evrov letno. Ves ta čas smo poslušali, da zdravstvo potrebuje več denarja. Kakšni pa so rezultati? Še večji kaos in še daljše čakalne dobe. Opozorila strokovnjakov, da samo z več denarja ne bomo rešili zdravstva, so danes dejstvo.

Ena od držav, ki jo v EU pogosto postavljajo za zgled, je Nizozemska, kjer so sistem na novo postavili v letu 2006, pri čemer so sama reforma oziroma priprave nanjo potekale 15 let. Tudi ob zamenjavi vlade so temeljne usmeritve ostale enake. Nizozemci radi poudarjajo, da so bili pri njihovi reformi ključni stroka in pacienti, medtem ko so politike in birokrate izločili iz odločanja.

Kaj so naredili? Vpeljali so konkurenco na vseh ravneh, tako na strani financiranja (zavarovalnice) kot na strani zagotavljanja storitev (bolnišnice). Zavarovalnice in izvajalci zdravstvenih storitev so v zasebni lasti, država se ne vpleta v njihovo operativno poslovanje, ima pa močno vlogo nadzornika – regulatorja. Zato temu rečejo dobro upravljana konkurenca. Država nima vloge lastnika, saj so presodili, da ne more biti hkrati regulator, lastnik, izvajalec itd. Zavarovalnice s svojimi paketi obveznega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, obveznega pogodbenega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pacientom omogočajo, da praviloma lahko sami izbirajo, pri katerem izvajalcu želijo opraviti določeno zdravstveno storitev. Zato v zdravstvu merijo kakovost izvajalcev, vlada pa zbira in redno skrbi za javno objavo teh podatkov.

Peter Truden

 • Ros

  Kdo bi si mislil, da so povsem nesposobni?

  • joza joza13

   Na kraj pameti mi ne bi padlo…

  • VERZIFIKATOR

   Milijon in pol takih.

 • Free

  Nekaj mi ni jasno, pa verjetno niti osnovnošolcu ne bi bilo. Dopolnilno se prenese na obvezno in ne vem kje najdejo primanjkljaj? Glede na meni znane podatke, je dozdajšen znesek samo 10 ali 20% dosegel komur je namenjen (zdravstveno blagajno), z ostalim so se pa futrali zavarovalničarji) bi bilo pošteno, da se osnovno zavarovanje dvigne za recimo 10€, ZZZS bo 70% na boljšem, plačniki bomo 70% na boljšem, požrešne zavarovalnice pa lahko crknejo zaradi mene ker itak samo strah prodajajo.

  • rabbit

   Kdo misliš da bo po novem plačeval za upokojence, ki jih je 600.000 glede da naj bi šlo za obvezno zavarovanje in ne več dopolnilno , katero so do sedaj upokojenci sami plačevali izračunaj si . Potem imamo tukaj socialne podpirance, ki jih je okoli 80.000. Kdo bo tem plačeval . Mi, ki delamo bomo spet najbolj na udaru da ne rečem kakšne bolj sočne besede. Sedaj je bilo dokaj pravično za vse sedaj pa bomo eni spet tisti, katerim bodo levičarji posegali v denarnice.

   • Free

    Saj pravim, da mi ni jasno, ker si dopolnilno plačujem sam, oziroma ga že 2 leti ne. Kdo je pa do zdaj upokojencem plačeval? Po tvojih besedah so ga plačevali sami. Če so do zdaj plačevali 30€, bojo z veseljem od zdaj naprej plačevali od 10-15€? Tisti s socialno podporo pa naj si ali plačujejo sami, ali pa naj si ne plačujejo in vzamejo v zakup da bo kdaj treba kaj doplačat (za to sem se jaz odločil 2 leti nazaj) in “prišparal” cca 700€.
    Poanta je, da je dozdajšnje plačevanje dopolnilnega zavarovanja futralo zavarovalnice in ne zdravstva, kar naj bi bil namen. Če odštejemo stroške zavarovalniških posrednikov (verjetno okoli 70%) bi ZZZS dobil VELIKO VEČ, če se osnovno zavarovanje dvigne za samo za 10€ in smo vsi zadovoljni. Popravi me prosim, kje se motim.

    • rabbit

     Dopolnilno zdravstveno zavarovanje plača vsak sam, razen za vojne veterane, ki jim je priznan status vojnega veterana tega plača država. Če ga ne plačaš je to tvoja stvar.
     Sedaj pa k temu, da naj bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če ga bodo ukinili in ga prenesli v obvezno to pomeni, da vsi tisti, ki sedaj tega ne plačujejo se pravi upokojenci in socialci tega ne bodo plačevali, ker če ga bi, pride do tega, da se bo vmešala evropska komisija in nas kaznovala, ker uničujemo prosti pretok kapitala in storitev na področju konkurenčnosti. Sedaj drugi problem bo, da bodo eni plačevali več drugi manj, pa smo spet pri drugi zadevi enakost pred zakonom. Ker,če veš o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju obstaja odločba ustavnega sodišča, ki pravi, da morajo biti zavarovanci v enakopravnem položaju in plačevati enako za enako zavarovanje.
     Se pravi, če ti matematika gre in izračunaš po tvojem, da bi upokojenec plačeval namesto 37, 10 ali 15 evrov, že pri enem upokojencu je izguba med 27 in 22 evri.
     To, da zavarovalnice za svoje poslovanje vzamejo 70% najbrž tudi ti ne verjameš, ker potem bi šlo že zdavnaj vse v maloro. Jaz ti lahko na svoje primeru povem . Hodim k zobarju, k koncesionarki, ki mi za vsako opravljeno storitev izda račun in recimo bela plomba, ki stane med 86 in 100 evri. ZZZS plača okoli 5 in 6 evri, jaz med 35 in 45 vse ostalo moja zavarovalnica. Se pravi ZZZS plača samo 5% odstotkov ostalo jaz preko zavarovalnice in lastnega žepa, kako bo to po novem , če bo vse v osnovnem zavarovanju , Se pravi še več bom plačevala sama kljub temu, da bom plačevala več glede na prihodke, kje je po tvojem enakost pred zakonom v tem primeru.

     • Free

      Hvala za razlago, očitno zadeva ni tako osnovnošolska, kot sem si jo mogoče zamišljal. Po drugi strani pa… pustimo koliko % (če) se motim da zavarovalnice jemljejo zase , ampak glede na njihovo vnemo in teženje po telefonu očitno od zavarovanca ne dobijo samo par centov, ampak imajo hudičevo dober zaslužek. Pa če odklopimo vso matematiko in samo izpustimo posrednika (zavarovalnice) in vsak plačuje kot do sedaj enak znesek…. DIREKT v zdravstveno blagajno, samo boljše je lahko, ne? Zakaj posrednik, če lahko plačuješ direkt? Meni realno sicer trenutni sistem bolj ustreza (sem omenil, da dopolnilnega že 2 leti ne plačujem). Ne plačujem pa zaradi tega, ker že 10 let nisem bil pri zdravniku zaradi kakšne bolj resne stvari. Stvar osebne presoje, da se meni v dotičnem primeru to izplača, marsikomu se mogoče ne bi. Še vedno sem pa trdno prepričan, da je ZZZS od teh faking 30€ mogoče dobila polovico, ostalo so pa požrli zavarovalničarji. Pa dajmo zaokrožit in dvignit obvezno zavarovanje za 20€. Vsi plačujejo na isti način, kot do sedaj (torej MANJ) , ZZZS dobi po moji logiki VEČ, zavarovalnice si pa še vedno lahko na koncu prst v rit vtaknejo in globoko dihajo.
      Razloži mi prosim, zakaj bi nekaj plačevali preko posrednikov, ki si vzamejo “maržo”, če lahko enak oziroma manjši znesek kot do zdaj plačujemo v isto vrečo? Verjetno ne bo težko, razen, če si zaposlen/a v zavarovalnici in živiš od tega scuzanega denarja.

      Glede zobarjev ne bom filozofiral. Naši so itak “zlatarji”. Dober dan (50€), kakšne težave imate (50€)… Pozanimaj se mogoče pri južnih sosedih. Enaka ali mogoče boljša storitev je verjetno cenejša (če gledava samoplačniško).

     • rabbit

      Poglej zakaj več zavarovalnic funkcionira v Švici, Nemčiji in Nizozemskem te sistem poznam preko znancev, prijateljev, sorodnikov, strank. Zato, ker si med seboj konkurirajo, znižujejo cene storitev in materiala. Vsi so zadovoljni tako pacienti kot bolnice. Pri nas pa kaj, po novem bomo imeli eno zavarovalnico monopolista,ki dela kar hoče če ima izgubo pa kaj dvignejo ceno za nas in mi lepo tiho kot miške stojim v dolgih vrstah za osnovne stvari. Zadnjič je nekdo rekel za kolonoskopijo čakalna doba 2 leti se predstavljal, da imaš sum na raka.A boš dve leti čakal.
      Poglej primer greš v trgovino pa imaš 5 vrst enega izdelka pa niso vsi enaki nimajo iste cene je konkurenca in od tebe je odvisno kaj boš kupil, tako bi se morali tudi glede zdravstva odločati. Samo en primer pri čistemu zasebniku stane en pregled 45 evrov povsem enak pa v bolnici 200 evrov. zasebnik bi porihtal 4 pa še 20 evrov bi mu ostalo.
      Praviš, da si zdrav in da si dopolnilnega ne plačuješ. Ti povem iz osebne izkušnje da se tega ni varno iti. Jaz 21 let nisem bila pri zdravniku.Problem je nastal čez noč. Začasni srčni spodbujevalnik, preiskave 11 dni intenzivne, srčni spodbujevalnik trajni, spet 5 dni bolnice , ker se je žica premaknila ponovna operacija. Zavarovana in nič plačati si predstavljaš koliko bi plačala, če ne bi bila tako, da ni za reskirati. Vzrok za moje težave navaden prehlad, ki sem ga prebolela stoje.
      Glede zobarja pa tako jaz grem lepo k moji koncesionarki , cenik obešen vsem na očeh, da se vidi, cenejša kot v zdravstvenem domu, dela super. K Hrvatom ne grem, ker poznam od znanke primer, ki so ji tako uničili zobe, da so ji v Ljubljani populili vse zobe, da so ji rešili čeljust. hvala, pa ne hvala.

     • Free

      Kar se tveganja za neplačevanje “dopolnilnega” tiče, se povsem strinjam. Do zdaj nisem imel težav, ne vem pa kaj bo jutri. Poker, ki se ponavadi za igralca ne konča najbolje. Ampak vseeno, zdaj imam izbiro in če vzamemo, da sem “trmast” oziroma mi kot SP na mesec 30€ kar nekaj pomeni (še več na letni ravni) se mi zdi tole “ukinjanje” ki dejansko to sploh ni, brezvezno. Do sedaj sem imel prosto izbiro in ga nisem plačeval, zdaj mislijo pa dopolnilno “ukiniti” in ga prilepiti k obveznemu, kjer ne bom imel več izbire (FURS ti z veseljem da izvršbo že za 10€, mogoče tudi manj). Pa pustimo zgodbe, kako so lahko razni Zidarji in Tovšakove NE plačevali za svoje zaposlene po par let. Vprašaj kateregakoli SP in nihče ne bo rekel, da so se šele po letu ali dveh spravili nanj zaradi “neplačanih obveznosti” To je očitno dovoljeno samo IZJEMAM (pa še to v očitnem dogovoru z državo). Vrniva se k zavarovanju. Kljub vsemu še vedno mislim, da če bi iz računa (Zavarovanec +Zavarovalnica s provizijo = ZZZS) umaknili posrednika, ki si odreže svoj del pogače, bi na koncu zdravstvo mogoče celo spravili na zeleno vejo (pa še tam so potrebne čistke). Po mojem je globalna težava, da se večina JU še vedno futra na račun nas, ki plačujemo prispevke Krog ni začaran, je pa potrebno postaviti neke meje. Včasih sem tudi sam delal v taki službi in vem, da se nisem prav nič sekiral za takšne komentarje po forumih, Po pravici povedano ni je bil prav vseeno, kaj si “kavč komentatorji mislijo). Ko si pa enkrat na “drugi strani”, enostavno ne moreš, kot gledati na te stvari drugače.

     • rabbit

      Kaj je še huje, da izkusiš ta sistem od znotraj. meni so sami zdravniki v UKC govorili, da če bi šla v Medicor bi bila že po dveh dneh doma in ne bi dobila še bolnišnične okužbe, ker nimajo prostora ampak so vsi pacienti skupaj.
      Najbolje bi bilo več zavarovalnic (imaš izbiro) država pa strogo predpiše namensko porabo kot v Švici, Nemčiji in Nizozemskem pa bi zavarovalnice tekmovale med seboj, bila bi konkurenca in tudi čakalne dobe bi kar čudežno izginile. Več je konkurence boj je in strogi nadzor.

     • Free

      Probam razumeti in hvala za razširjen pogled na tematiko… In potem prebereš članek, da otrok potrebuje 2 MIO € za neko gensko zdravilo, pa ti ni nič jasno. Če sem prav razumel tvoje prejšnje objave, je “dopolnilno-dodatno” zavarovanje neke vrste kot zavarovanje avtomobila. Plačuješ vsako leto, zavarovalnice pa vzamejo v zakup, da bo več potegnilo od “pavšala” tistih, ki ne povzročijo nesreče, kot bojo izplačali za dejanske škode? Se pravi, da se prav veliko ne motim v mojem razmišljanju, da denar, ki ga plačujemo zavarovalnicam tudi ostaja pri NJIH? Razen seveda izjem (kot si navedla) za “doplačilo” storitev. Še vedno mislim, da je večji odstotek ljudi, ki teh “dopolnilnih” storitev ne koristi in plačuje brezveze.
      Pa če se raje vrnem k temu ubogemu otroku , ki potrebuje to “gensko zdravilo”. Imam tudi v bližnjem sorodstvu podoben primer in sem mogoče na to malo bolj čustveno navezan. Ampak kot je že nekdo, nekje komentiral… Zavarovalnice poberejo in ZASLUŽIJO na ta račun toliko denarja, da bi bila edina prava novica, da se teh 5 ali 10 zavarovalnic združilo in prispevalo ta denar za zdravljenje. Vem, da je ogromno denarja, pa če vzamem 2 MIO Slovencev, vsak po 30€/ mes… ne me jebat, da se pri 60 MIO € / mes res vse porabi in vsi delajo z minusom? Kakorkoli mi razširjaš obzorja, še vedno sem mnenja, da so zavarovalnice tu samo za to, da SLUŽIJO. Glede konkurence in prakse iz tujine imaš v osnovi prav, ampak ne v naši skorumpirani državi. Samo en primer mi navedi, ko je konkurenca v zavarovalništvu znižala ceno. Kartelni dogovori, vsi zvišujejo ceno, folk pa plačuje. Hvala lepa za takšno “konkurenco”.

   • Marija

    Ne boj se saj bomo tudi seda sami plačevali kot celo življenje.Če hodiš privat zveš za vse cene in si izračunas koliko vplačas in koliko porabiš vidiš kakšen nateg je to zdravstvo.Kje le dobijo ti ljudje takšna premoženja?

 • Luka Mesec

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v trenutni obliki je staro približno 20 let. Na njegovo nepravičnost je bila država opozorjena kmalu po njegovi uvedbi: leta 2000 je svetovno poročilo o zdravju na podlagi več deset kazalcev Slovenijo med 170 državami po kakovosti zdravstvenih storitev uvrstilo na skupno 38. mesto, po kazalcu “pravičnost razporejanja finančnega bremena med prebivalstvom” pa smo skoraj padli v drugo polovico lestvice, na 82. mesto. Glavni razlog za to je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki zaostruje neenakosti v družbi, posebej prizadene revne upokojence, kmete, delavce in samozaposlene z nizkimi dohodki ter številnim otežuje dostop do zdravstvenih storitev.

  Dopolnilno zavarovanje je namreč za razliko od obveznega, ki se zbira po principu “več zaslužiš, več prispevaš”, gluho in slepo za socialni položaj ljudi. Vsak mora namreč plačati 35 evrov na mesec oziroma 420 evrov letno, ne glede na to, ali je menedžer s 5000 evri plače, delavec na minimalni plači ali upokojenec s 400 evri pokojnine. Za menedžerja to ni problem, saj letno plačilo zavarovanja predstavlja manj kot odstotek njegovega letnega zaslužka. Za zaposlenega na minimalni plači 420 evrov predstavlja 60 % ene njegove plače, za upokojenca s 400 evri pokojnine pa več kot eno celo pokojnino!

  Dopolnilno zavarovanje kljub zavajajočemu imenu ni stvar izbire. Kdor hoče imeti dostop do zdravljenja, ga enostavno mora plačevati. Lahko ima poravnane vse obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki krije približno 80 % stroškov v zdravstvu, a brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi visokih zneskov doplačil prakično nima dostopa do zdravstvenih storitev. Dopolnilno zavarovanje je v resnici obvezno dopolnilno zavarovanje, in kdor si ga ne more privoščiti, ostane brez zdravstvenega varstva, čeprav ima poravnane obveznosti iz obveznega zavarovanja!

  • est

   Težava je na odhodkovni strani. Zapravlja se, kot da ta denar ni naš. Pri tem ste sokrivi, tudi Levica, ker dovolite, da imajo vaši vzorniki, še vedno roko nad tem denarjem. Dopolnilno zavarovanje bi pometli v obvezno in ljudje se nebi razburjali, ker jih večino ne zanima bruto, ampak neto plača . Ustvarili bi “ribnik” za nekontrolirano “lovljenje” €. Če bi samo za pol leta vsem zaposlenim dali bruto plačo in bi sami morali plačevati obveznosti, ki jih sedaj plačuje delodajalec, bi Parlament izgledal popolnoma drugače.

   • rabbit

    Točno tako potem bi se ti ljudje začeli spraševati zakaj dajejo za zdravstvo tako veliko, pa čakajo v dolgih čakalnih vrstah. Zakaj so škrbasti pa dajejo za zobe trikrat, prvič iz plače, drugič dodatno in potem še iz svojega žepa, pa še vedno so škrbasti.

  • janko

   Levica, razpustite se! Izginite iz politike! Ste kuga družbe! Pojdite delat! Ste vse negativno! In popolnoma ničesar pozitivnega! Provokatorji ste! Resno mislim, izginite! Nalil sem ČISTO vino!

  • SIMON ROZIC

   Oh, kako lep, debel en sam žakelj z denarjem, v katerem bo nepregledno
   število tatinskih tac osebkov, ki za to ne bodo nikoli odgovarjali kot tudi do
   danes niso. Le kdo bo bdel nad zajetno vsotico? Levica? – kot lisica v
   kokošnjaku, a ne? Menjali se bodo direktorčki, nadzorniki, lobisti, mafijci
   in satanisti !
   Moj predlog :vsak, ki ima denar in zavest, naj se le visoko zavaruje pri
   izbrani zavarovalnici, lahko pri treh naenkrat in potem bo njegov privilegij
   v celoti plačala zavarovalnica! Tako je po svetu in tako bi lahko bilo tudi
   pri nas! . pa še konkurenca bi bila, ki je v “javnem” ne vidim!

  • montyamp

   Čuješ mesečnik ,
   kak pa kaj Miklavčičevih sorodnikov jahte ,
   kak pa kaj audiji quatro pa to, a še vedno kradete ,
   kak pa kaj MLADINA časopis ki se napaja preko mafije in to iz zdravstva,
   maš srečo da nimam več cajta .
   Samo še to ,
   kak pa kaj PLAVI JADRAN , saj je pol apartmajev od slovenskega zdravstva ???

  • Rožle

   Si se končno naveličal biti Tunnek, ker enostavno ne greš več skozi ..

   • Inkvizitor levice

    Jaz bi Tuneka in Mesca oba fuknil v brezno…v kočevskem rogu. Še je prostora :)

    • Rožle

     Ti si pa enkrat Inkvizitor levice drugič Inkvizitor desnice ???

     • Inkvizitor levice

      Ne vem no…inkvizitor desnice je popolnoma drugi komentator. On je osebni prijatelj murgelskega škrata…baje !!!

   • tohuvabohu

    Če bi bil pravi Mesec, ne bi skrival profila.

  • tohuvabohu

   Butl. Če boste ukinili dopolnilno zavarovanje, se bodo podaljšale čakalne vrste in bo zdravstvo za reveže še bolj nedostopno. Bogati se bodo že znašli.

   • Gašper

    Je bolje zdaj, ko na pol leta dvigajo prispevke “zaradi skrajševanja čakalnih vrst”? Naj vsaj ne pišejo takih kretenizmov zraven položnic

    • rabbit

     Samo da razjasnimo zavarovalnice niso nikoli rekle, da dvigujejo premijo zaradi skrajševanja čakalnih vrst ampak zaradi podražitve zdravstvenih storitev in prevalitve določenih stroškov iz obveznega zavarovanja v dopolnilno.
     Država bi čisto enostavno z zakonom naredila red. Najprej bi rekla, da lahko zdravstvene zavarovalnic denar, ki ga zberejo trošijo edino in izključno za zdravje in za nobeno drugo stvar. Problem bi bil rešen takoj in še nekaj na 10.000 je lahko toliko zaposlenih toliko in toliko ljudi, tako kot je v Švici.

     • Gašper

      No, piše tudi zaradi programov za skrajševanje čakalnih dob…

     • rabbit

      Na mojem ne piše.

 • antimur

  Noro, da se lahko takšni idioti, ki jih ni drugega kot levofašistični populizem, vtikajo v državne zadeve in s tem uničujejo naš narod in domovino. Da ima kdo takšno protidržavno in levofašistično stranko za nadkoalicijskega partnerja, mora biti butast in še hudoben, Šarec ima oba ta pogoja, pa še kakšnega več.

 • TINE

  Ta model je nevaren.
  treba bi ga bilo odstranit po hitrem postopku!
  Omenjena goveda so po 2 sv. vojni pobila večino slovenske iteligence, podjetnikov in kmetov.

  Kangelčar je res nevaren.

  levuharski ljubitelj Mercedesev!!!!

  • SIMON ROZIC

   …odlično, Tine!

 • IZBIRA

  Če že imamo državna podjetja, ki so itak od nas vseh, pa nimamo nič od njih, naj se namesto dodatnega zdravstvena zavarovanja uvede zdravstvena dajatev za zdravstveno kritje vseh iz dela dobička teh podjetij. Itak je to javni denar in naj se vrne v zdravstvo.

 • IZBIRA

  Mesec ima komlleks pomanjkljivega znanja in ga skuša prekriti z inovativnostjo, ki njegov komleks še bolj rine na plano. Začaran krog, kjer ni izhoda. Poleg tega je še narcisoiden sčimer spet zdravi svojo impotentnost. Vse skup je na zelo skromnem nivoju. Ostane mu le levičarstvo in polkitikantsvo. Bogi človek tam to kar ima in je lahko kombinira in nekako vzdržuje.

  • SIMON ROZIC

   …on ima večvrednostni kompleks, ki mu ga je “naša” družba vbila v
   prazno glavo! Sodeluje pa lahko le z “enakimi”, kar tudi počne, saj
   je vlada čisto “naša” , a ne?

 • montyamp

  DENAR BOMO DALI , ZA NADZOR PA RABIMO LJUDI , NE PA KOMUNISTIČNO GOVNO –UDBOVSKO KRIVOSODJE .
  Patologija zdravstva raste iz 800 morišč po državi , ker so morilci nikoli bili prijatelji zdravega uma .
  Kri ni voda .
  Potomstvo ušivih in garjavih gošarjev , zločinskih revolucionarjev , polnilcev fojb in rudnijkov , danes buzerira normalne Slovence .
  Temu bo treba narediti konec , preveč je bilo atentatov v zadnjih letih .
  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K-K*O*K-……………..

 • Inkvizitor levice

  Tega Mesca bi jaz poslal na mesec…brez skafandra.

  • piko8

   Ta debil bi mogoče jtudi to preživl!!

   • Inkvizitor levice

    Eni komunajzerji so res žilavi…denimo, kot škrat iz murgel…ali kakšen zabiti haložan…pa to…

 • Unikatna

  Za vse kar se dogaja s to vlado in v tej vladi, nimaš več besed, le glava te še bolj boli…Nikoli ni delal, in trobi nesmisel…Ja itak, on si lahko s to plačo privošči vse, da si plača. Pokojnine morajo biti 1000 eurov, plače pa 2000 eurov, potem se lahko o ukinitvi pogovarjajo….

 • Common Sense

  Komunist ne potrebuje znanja in analiz. Potrebuje izsiljevanje v mirnem casu sicer pa poje smajser.

 • karlina

  No, če se bo ta velika svinjarija LEVICE, res uresničila, bomo postali nova Venezuela, kajti čisto vse bomo morali tretjerazredni drzavljani, ki ze sedaj dihamo na škrge, plačevati vse preglede, operacije in zdravila sami, oz. ne bomo morali in mogli plačevati, ter bomo zato mladi umirali. To je cilj LEVICE-drzavno zdravstvo samo za bogate, itak. Mimogrede, umazanci-migranti imajo TAKOJ vse zd. storitve, od popravila zobov in vse operacije-ZASTONJ, oz. ZA NAŠ DENAR-BANDA RDEČA, GOLAZEN !!!!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!