Resnica o bančni luknji, ki jo tranzicijski mediji prikrivajo, kolikor se da: Krivci za bančno luknjo so tajkuni Foruma 21 in njim naklonjeni bankirji!

Zavajajo in lažejo tisti, ki zatrjujejo, da je za več milijard evrov vredno dokapitalizacijo državnih bank v letu 2013 kriva izključno Banka Slovenije. Protežiranci globoke države seveda ne morejo mimo tega, da ne bi za to okrivili celo Janeza Janše, ki je dežurni krivec za vse, kar se v državi dogaja slabega. Podatki kažejo, da je Banka Slovenija že v letu 2015 sama vložila 20 ovadb, vlade tranzicijske levice pa glede bančne luknje osrednje banke niso nikoli poslušale. Namesto tega so družno podpirali prave krivce, to je tajkune in sebi naklonjene bankirje, tudi pod krinko zlorabe nacionalnega interesa.

Prejšnji teden so nekateri poročali o kazenskih ovadbah zoper nekdanje člane sveta Banke Slovenije, ki so decembra 2013 podpisali odločbo o sanaciji slovenskih državnih bank, med njimi največje Nove Ljubljanske banke (NLB). Na enem od portalov je bil objavljen faksimile ovadbe, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) decembra 2018 naslovil na specializirano državno tožilstvo oziroma na okrožnega državnega tožilca Boštjana Jegliča. Glede na objavljeno naj bi NPU ovadbo vložil proti nekdanjemu guvernerju Boštjanu Jazbecu ter nekdanjim viceguvernerjem Stanislavi Zadravec Caprirolo, Mejri Festić, Janezu Fabjanu in Darku Bohnecu. Med drugim jim očitajo, da ni bilo pravne podlage za uvedbo izrednih ukrepov, kjer je bilo ugotovljeno, da banka ne zagotavlja minimalnega kapitala.

Očitki o preobsežni bančni sanaciji
Specializirano državno tožilstvo je prejem ovadbe potrdilo, ker pa je ta še v fazi preiskave, tega ne komentirajo. Na podlagi te ovadbe so se nato mediji, naklonjeni tranzicijski levici, vladi in Milanu Kučanu, razpisali o domnevno spornih postopkih ugotavljanja kapitalske oziroma bančne luknje v slovenskih bankah in posledično preobsežni bančni sanaciji, in to ne samo NLB, pač pa tudi drugih, ki so bile konec leta 2013, ko je vlado vodila Alenka Bratušek, sanirane z davkoplačevalskim denarjem in podržavljene. Glede na zdajšnje navedbe naj bi bila vlada v vse banke vložila bistveno več denarja, kot bi ga morala.

Predsednik Foruma21 Milan Kučan ter tajkun Herman Rigelnik. (Foto: STA)

V provladnih medijih so se takoj začele špekulacije, da sta za domnevno previsoko dokapitalizacijo državnih bank kriva Banka Slovenije in seveda Janez Janša. A to ne drži. Raznašanje takšnih novic je neresnično, kar potrjujejo številna dejstva.

Skupno vloženih 150 ovadb
Banka Slovenije je v svojem poročilu že leta 2015 zapisala, da so na podlagi ugotovitev v bankah od 14. oktobra 2008 do 27. februarja 2015 vložili 20 ovadb in prijav sumov kaznivih dejanj. V istem poročilu je tudi zapisano, da je Banka Slovenije sodelovala tudi z drugimi organi in institucijami ter posebej okrepila sodelovanje s policijo, v letu 2014 celo s podpisom sporazuma o sodelovanju. Vsem bankam, ki so v letih 2013 in 2014 prejele državno pomoč, pa je Banka Slovenije s ciljem, da se zavaruje interes banke in povrne njen ugled, izrekla ukrep, na podlagi katerega je morala “uprava banke zagotoviti, kjer je to pravno mogoče, da bo vložila zahtevke v okviru odškodninskih, delovnopravnih in drugih ustreznih postopkov, ter od odgovornih oseb v banki in od tretjih oseb zahtevala povrnitev škode in vseh koristi, pridobljenih s kršitvijo vsakokrat veljavnih predpisov in internih aktov banke. Uprava banke mora zagotoviti tudi, da banka vsak sum storitve kaznivega dejanja na ustrezen način naznani pristojnim organom“.

Banka Slovenije (Foto: STA)

Po dostopnih podatkih Banke Slovenije je bilo do začetka leta 2015 skupno vloženih več kot 150 ovadb, ki so bile predmet obravnave pri pristojnih organih, to je na policiji, tožilstvu in v sodstvu.

18 vzorcev slabe bančne prakse
Banka Slovenije je marca 2014 ustanovila tudi posebno inšpekcijsko skupino za aktivnejše sodelovanje s pravosodnimi organi in organi pregona ter za potrebe hitrejše odzivnosti, analiz in interpretacij bančnih podatkov ter nadzorstvenih analiz. Prek te skupine so nato tožilstvu in policiji pomagali pri prepoznavanju dejstev in okoliščin, ki so povezani z nepravilnostmi po zakonu o bančništvu. Delo skupine je bilo ciljno usmerjeno tudi v poglobljeno analizo posameznih primerov slabe bančne prakse, kjer so samo do leta 2015 prepoznali 18 pojavnih oblik oz. vzorcev slabe bančne prakse. Gre za primere modelskega obnašanja, ki odstopajo od dobre bančne prakse in lahko vsebujejo elemente kaznivih dejanj. Med temi primeri so prevzemni krediti, organizirani prek dobaviteljev ali prijateljskih družb, prekoračitve dovoljenih izpostavljenosti do povezanih oseb, vpisi podrejenih instrumentov ali delnic bank z nedovoljenimi klavzulami o reodkupu in posledično zavajanje nadzornikov, nepridobljena soglasja za naložbe v kvalificirane deleže, nenamenska poraba kreditov in pa krediti s pristopom oziroma poroštvom druge družbe, kjer ni prišlo do izterjave, ampak do odpisa bančnih terjatev.

Banka je ukrepala, kaj pa drugi?
Banka Slovenije se je torej aktivno vključila v preiskovanje razlogov za nastanek bančne luknje. Podobnih rezultatov za pravosodno vejo oblasti pa ni mogoče najti. Kako bi jih, navsezadnje niti krivci za prvo sanacijo bank niso bili nikoli kaznovani. Slovenci smo namreč državne banke sanirali dvakrat. Dejstva torej kažejo, da krivci za prvo sanacijo bank niso bili kaznovani, sanacija bank v času samostojnosti pa se pravzaprav nikoli ni zares končala. Banke se so pred bankrotom znašle kar dvakrat. Po letu 1991 oziroma v letih 1994 in 1995 smo za reševanje treh bank po uradnih podatkih namenili skoraj milijardo evrov, vzroka za sanacijo pa sta bila predvsem dva: slabi krediti in napačne odločitve komunističnih oblastnikov konec osemdesetih let. Slovenija pa je morala po osamosvojitvi odplačevati tudi nekdanji skupni jugoslovanski dolg.

Razlog za to so bile solidarnostne klavzule s tujimi posojilodajalci. Nasploh je bilo tako, da so rdeči direktorji velikih sistemov (Tam, Metalna, Iskra, Emona in drugi) na podlagi političnih direktiv bankam zaradi zagotavljanja socialnega miru dobivali visoka posojila, hkrati pa ustanavljali v tujini podjetja, prek katerih so izčrpavali matična podjetja. Največji dolžniki so bili: Adria Airways (okoli 160 milijonov evrov), Metalna (63 milijonov evrov),  Talum (56 milijonov evrov), Videm Krško (55 milijonov evrov), Metalna (46 milijonov evrov), Jugoturbina (26 milijonov evrov) in Iskra Commerce (20 milijonov evrov). Največji dolžniki v odnosu na jamstveni kapital pa so pri LB bili Savske elektrarne, Slovenske železnice, TE Šoštanj, Petrol (Zemeljski plin), krška NEK, SCT, Gorenje GA in Slovenske železarne, pri KBM pa Impol, EGS, Tam Bus in Paloma.

Prva sanacija nas je stala milijardo evrov
Z ustanovitvijo NLB in NKBM leta 1994 se je Slovenija izognila finančnemu zlomu, cena pa je bila za davkoplačevalce zelo visoka, saj je Drnovškova vlada dolg do konca tisočletja potrojila. Uradno je bilo v prvo sanacijo bank vloženih nekaj manj kot milijarda evrov. Že takrat bi morali banke privatizirati, vendar so se  staroekonomisti, med katerimi sta bila najglasnejša Franjo Štiblar in Jože Mencinger (ob podpori Drnovškove vlade in takratnega predsednika Milana Kučana, kasneje pa prek njegovega Foruma 21), zatekli k nacionalnemu interesu. Financiranje slednjega, ki so ga zagovarjali isti, ki so pripomogli k ekonomskemu in finančnemu kolapsu ob osamosvojitvi, je Slovenijo spet drago stalo.

Marjan Kramar (Foto: Urban Cerjak/Demokracija)

Začela se je tajkunizacija, kar je priznal tudi nekdanji prvi mož NLB Božo Jašovič, ki je čistil grehe svojega predhodnika Marjana Kramarja. V enem od intervjujev ob drugi sanaciji bank dejal, da zadnja bančna in gospodarska kriza nista bili povezani samo z globalno finančno krizo, temveč v veliki meri z načinom slovenske privatizacije (tajkunizacije), ki je sledil nacionalnemu interesu. To pa pomeni, da je Slovenija vsa tveganja prevzela nase, saj varuhi nacionalnega interesa niso želeli tujega kapitala in tujih naložb. “Vse smo hoteli imeti sami, to smo večinoma financirali s krediti, kar pomeni, da imamo večino tveganj pri sebi, v Sloveniji. Bank ne izvzemam, da niso sokrive. Ob vstopu v evroobmočje so bil krediti poceni, v bankah so se manj ukvarjali z depoziti, saj so bili predragi in se je bolj splačalo najeti kredite v tujini, ki so bili cenejši. A vse je to bilo vendarle rezultat prepričanja, da je treba imeti podjetja v slovenski lasti in da ne smemo razprodati premoženja,” je takrat dejal Jašovič.

Financiranje menedžerskih prevzemov
Po letu 2008 so se banke začele zadolževati v tujini, da so lahko financirale menedžerske prevzeme. Denarja je bilo dovolj, zalomilo se je, ko ga je bilo treba vračati. Banke so tujini denar vračale hitreje, kot so ga lahko izterjale od domačih podjetij, zato je nastala večmilijardna luknja, ki smo jo bili nato davkoplačevalci primorani zapolniti v letu 2013.

Mojca Pašek Šetinc je v oddaji povsem neprofesionalno in tendenciozno predstavila dejstva o bančni sanaciji.

Vse to nekateri, naklonjeni globoki državi, danes namerno prezrejo. Med drugim je to naredila nacionalna televizijska hiša v oddaji Tarča, ki jo je vodila Mojca Pašek Šetinc. Ta je krivdo za drugo sanacijo bank leta 2013 prevalila kar na Evropsko komisijo, ni pa pozabila pri tem omeniti domnevne krivde Janeza Janše. Če bi bilo drugače, bi bilo presenečenje. Za Evropsko komisijo je Paškova dejala, da so bile slovenske banke njen poskusni zajček. Javnost je zavajala in pri tem očitno namenoma prezrla, da je Banka Slovenije tudi v zadnjem desetletju večkrat zahtevala dokapitalizacijo državnih bank. Vlada Janeza Janše je leta 2008 to izvedla, vlada Boruta Pahorja pa je nato državne banke glede na zahteve osrednje banke dokapitalizirala, vendar za 900 milijonov evrov manj od zahtevanega. Če bi v Pahorjevi vladi izvršili zahtevano dokapitalizacijo, tako obsežna sanacija v letu 2013 sploh ne bi bila potrebna. Dokazi za to so v grafih, ki jih objavljamo posebej.

Vida Kocjan

 • Posojilo dobiš samo preko vez. Ko sem rabila premostitev so me odpikali. Sedaj sami kličejo in vabijo.

  • lili pili

   Odpiki ti sedaj njih…

 • antimur

  Kučan je tako hudoben, da se že po izgledu spreminja v hudiča, dušo ima pa bolj črno kot sam lucifer. Pa še vedno najdeš njegove častilce, to je enostavno neverjetno.Ti isti norci, ki po božansko častijo tudi rdečo zvezdo, zločinca Tita in propadlo velikosrbsko jugovino, obenem z vso sovražnostjo zagovarjajo ateizem.

  • lili pili

   Kaj pa tvoja zena, na koga spominja…

  • jakob kovač

   Včasih je bil Kučan šef tvojemu idolu,potem ga je nagnal iz partije ,tega pa tvoj vodja nikakor ne more odpustit in vneto pljuva svoje bivše tovariše,vsi so isti in iz iztega gnezda.

 • Kučko pod pručko

  Glavni krivec je MILAN KUČAN

  Nova24, bodite vsaj vi tisti, ki bo enkrat za zmeraj pokazal glavnega krivca za vse naše sranje, med katerim prednjači prav bančna luknja. Ne zamegljujte resnice s tajkuni Foruma 21,murgelskim klanom, mediji, bankirji in podobnim. Glavni krivec je samo eden in ima povsem jasno ime in priimek. Izjasnite se že enkrat in recite:

  Glavni krivec za bančno luknjo je MILAN KUČAN,

  človek, ki žal v rokah še vedno drži vso moč in ima pod komando medije, sodstvo, organe pregona, levakarske politične stranke in ki je organiziral in vodi roparski Forum 21. In on je tisti, ki postavlja za vladarje take nesposobneže, kot so Pahor, Šivilja, Cmero in Serpentinšek!!!

  • lili pili

   Jajo nic krivv, sds nic krivi, krivi, kriviii

   • xtc

    Česa pa?
    bebo?
    Tega ,da so krivii ,a ne?

    • lili pili

     Krivi, krivi, krivi…..

   • Schemva Miro

    Jajo ti ne da spati,trot zabiti.

    • lili pili

     Seva, reva, miro…

 • pavle podhribski

  krivci, da se je to lahko zgodilo pa so “pomladniki” ,ki niso dovolili LUSTRACIJO !!!

  • lili pili

   Normalno saj so bili tudi sami v. Glavnem komunisti, niso nori, da bi sebe zagali..

  • učko

   Najboljš, najbl učinkovita bi bla KASTRACIJA in OBGLAVIZACIJA !

 • piko8

  Murglska PODGANA ?????
  MATILDA KJE SI!!

  • lili pili

   Isce te , javi se..

 • to_mi_delaj

  Ko kucko odapne, je treba naredit veselico.

  • lili pili

   Za jajotom se sprevoda ne bo, kucan bo imel velicastnega…..

   • slosin

    a jajo je tist, ki ma jajca?

    • Prle

     Za pravega jajota se govori,da jih sploh nima.

     • wert

      Se pogovarjaš sam s seboj ? Je že taķo hudo?

    • lili pili

     Ne to je tisti, ki ima glavo podobno jajcu imecpa mu je ivan, plesast, puklast, ….

     • slosin

      za razliko od tebe torej ima jajca…in ti mu jih očitno zavidaš….a so to kakšne travme iz otroštva….?

     • lili pili

      Ja namesto glave ima jajco, hoooo

     • lili pili

      Jaz ne pa ti…

   • Observer

    Kučan bo imel zombi procesijo za njim. Človek nas je vse pokradu, vi boste pa še v procesiji hodili za njim? Zato pa pravim, da ste zombiji, brez pameti.

    • lili pili

     Cecsmo mi zombiji, ste vi sds ovce, capljate za jajotom, mislite kot jajo…… jojjjjj

  • Gabrijel Obid

   Ta ne bo šel kar tako.

 • Antonius

  Ne nasedajte odpiljenemu in njemu podobnim provokatorjem, ker niso vredni pozornosti!

 • Kučko pod pručko

  Tale Lili pili pa je en bumbar, da mu ni para!!!

  • zokispoki

   Odpiljen hlapec !

 • Prle

  Zajeban dan je danes za vas desnosučni, včeraj vas je Karl spet spomnil kako zgleda poraz. Pa 13 ur ste se matrali pa nič od tega. Da ne govorim o tem,koliko davkoplačevalskega denarja ste ponucali. Ko desnica meče denar skozi okno je pa o.k.

  • tohuvabohu

   Ja, zlikovci so vedno korak pred ostalimi. Kohel bi lahko tudi koga fental, pa se mu zaradi retardiranih indijančkov ne bi skrivil las.

  • Nšo-či

   Včeraj je izgubila vojska in z njo ljudje. Levica je dokazala, da so jo samo besede, odgovornosti pa ne zna prevzeti. Karl je pa postal politično truplo. Ljudje niso gluhi.

   • Prle

    Kdo v tej državi pa je sposoben prevzeti odgovornost? Valjda je najprej treba predoočiti dokaze. Katero politično opcijo pa niso samo besede? Polom vojske pa se dogaja že od Patrije sem. Draga indijanka od tebe pričakujem pa le malo več objektivnosti.

    • Nšo-či

     :) no..no Prle Pri Erjavcu pa res ni težko biti objektiven…kajne. Rad bi bil kamedleon, pa mu nekako ne rata.

     • Prle

      Ampak njemu ratuje,boli ga kita,lepo bo prišel do odlične penzije. Lahko se reče,da mu je v življenju uspelo.

     • Nšo-či

      Je to uspeh?

   • Vojvoda Šarec.

    Tako kot si ti izgubila nedolžnost.

  • učko

   Kar se dnarja tiče, glih tolk ga je šlo u kurac, kot bi ga šlo brez interpelacije, Šarotova “vlada” pa tud neb nč več nardila kot je, milijonkrat nula je še zmir nula !

   • Prle

    Kdo pa ve,koliko interpelacij nas še ćaka.

  • Observer

   Tudi vi na drugem polu ste izgubili, samo da se tega še ne zavedate. Ko bo vse v razsulu se boste pa še kako zavedali. Na glas seveda takrat ne boste priznali, boste pa tiho pri sebi vedeli, da ste soodgovorni, ker ste vse to podpirali. Režete si vejo na kateri sedite.

 • Ryuk

  V Sloveniji nobeno dobro delo ne ostane nekaznovano. Jazbeca, ki je dejansko opravljal svoje delo, regulatorja bančnega sistema, bodo preganjali, njegovih predhodnikov kranjca in gasparija, ki sta se le sončila na BS, pa pustijo pri miru.
  #ubijglasnika

  • Nšo-či

   res je

 • milanček

  kućan, bavcon, rigelnik in še in še plansko uničujejo Slovenijo in slovenski narod, zakar bi morali odgovarjati! za izdajo domovine je smrtna kazen!!! Zavedni Slovenci, koliko časa bomo še gledali to golazen?

 • zokispoki

  Kdo je ta kriminalc, z odurno visazo na sliki ?

 • montyamp

  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENSKEMU NARODU

 • Janez Kepic-Kern

  “Neumno” vprašanje.
  Ampak, če bi jaz ne plačal do konca – manši kredit,
  ki ga po obrokih še vedno plačujem – NLB-ju?
  Kaj bi storili z menoj,
  ČE BI GA NEHAL PLAČEVATI? L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • Antonius

   Ker niste član Kučanovega Foruma 21 in po Janši ne pljuvate, bi bili zelo hitro ob stanovanje ali hišo. Penismankoviću se pljuvanje po Janši zelo dobro obnese. Odpisa 16-tih milijonov in izbrisa prisluhov je bil za nagrado deležen.
   Vztrajnik Janez Kepic-Kern, za vas ni nobenih popustov in odpustov, obrali bi vas do kosti.

  • večni srb

   Najprej bi te skrivaj preverili kriminalisti, zasebni detektivi in družbena samozaščita, da bi o tebi izvedeli vse,kar je mogoče vedeti. Nato bi te začeli zasipavati z opomini, položnicami in obvestili o avtomatski iuterjavi. Na cesti bi te po nepotrebnem zaustavlajli miličniki in ti pidali neke položnice. Začeli bi širiti govorice, da.si problematičen in nočeš plačati kar si dolžan, vsako malenkost bi obrnili v slabo in kot primer, da se ne znaš obnašati , po možnosti, bi vedno vpletli zraven pe tvojo družino in ožje prijatelje.
   Nato bi se lahko počasi začelo resno procesiranje in kriminalizacija, ko bi ti vsake,par dni razbijali po vratih, opravljači hišne,preiskave, v tvoji prisotnosti in skrivaj, podtikali bi in lagali, dokler se ne bi nabralo za pet let pogojne, kar pomrni, da bi pel ob prvi napakici za dolgo v zapor. Potem bi te deložirali ali povedano po domače, fuknili na cesto, pri sebi bi lahko obdrćal edino,kar lahko stlačiš v manjpi nahrbtnik. Kakpen mesec bi te pustili na ulici in opazovali kako se vedep, če bi se kaj preveč razbirjal, bi ti odredili še pregled izvedenca psihiatrične.stroke, da.bi ti vzeli opravilno sposobnost in potem pe socialno ne bi več dobil ampak bi drugi pazili nate, kot,na majhnega otrola, z motnjami v psihičnem razvoju. Če bi se čepo obnašal, pa bi ti omogočili °Nov začetek”, kar pomeni, da.bi ti dali bivalno enoto, od Rdečega.krića bi dobil staro posteljnino in kakšne druge odpadke, od ljudi, ki so umrli in svojci niso vedeli kam bi z njihovimi stvarmi, omedtrm ko so tvohe,stare stvari pokradli in odpeljali na.drponijo, osebni stečaj bi ti pobrisal dolgove, ki bi jih lahko odplačeval z zaposlitvijo na javnih delih.
   Oa pe kaj bi ti delali, ko nimap več človekovih pravic, si itak ćival in bi te,lahko uporabili za kakšne poskuse, kjer bele,laboratorijske miške ne,pridejo,v poštev. Lahko ni se jim celo pridružil, če.si tak tip, potem dobiš sobo v upokojencu, tople obroke in negovalko, za.sodelavce in ovaduhe bolje poskrbijo in jih manj pohabljajo.

 • xtc

  Za nastanek bančne luknje je najbolj odgovoren krog predsednika CK ZKS in njegove izpostave F21.
  Kajti Kučan in partija so predvideli,da bo največji kaspitalist v državi Partija- kot na Kitajskem.
  Partijci bodo za tujino v zameno za posojo imena dobili direktorska mesta in visoke plače,narod bo delal zastonj Partija z Kučanom na čelu pa ulastninila podjetja in pobirala zaslužke.
  Ker so NLB,NKBM,SKB in vse banke obvladovali partijci in njim naklonjen kader je Kučan izdal befehl ,da se začno dajati krediti na nič(saj partijci navadno niso imeli nič denarja-prhko 101 ko) za ulastninjevanje-kupovanje certifikatov(ki,so jih razglasili za nič vredne) in tudi delno za kupovanje soc. miru ,da so ulastninjevali firme,a ko so si partijci malce denarno opomogli so roke obrnili proti sebi in začelio krast zase ne tako kot si je zamislil Kučan,ker so bili večinoma nesposobni so začele firme drseti in propadati,da pa so lahko kradli in lastninili pa so morali izgnati sposoben kader,kar je agonijo še pospešilo,ker so firme crkavale,banke enostavno niso mogle vrniti posojenega in ukradenega denarja,je kučan 6 Co iznajdel1vo bančno sanacijo-namesto,da bi banke takoj prodali tujcem in se rešili bremen.
  Ker komunisti niso mogli ulastniniti vsega,je ogromno ostalo še neulastninjenega,nekaj prezapufanega pa je na njih grozo šlo v tuje roke kar je rešilo nekaj firm pred propadom,seveda pa so vsi kadri na bankah ostali Kučanu naklonjeni in zvesti,ko je 2004 nastopila JJ eva vlada,je Kučan ažurno zopet pritisnil na bankirje za ponovno nenormalno kreditiranje odkupov in prevzemov firm,da jih nebi JJ prodal tujcem,ki bi komuniste iz firm izgnali in iznašli so nacionalni interes in nacionalne šampione katerih direktorji kot so Rigelnik,Šrot,Zidar,,Pajenkova,Janković itd iz F21 zopet se jezačelo divje kreditiranje “naših” da bi se polastili firm a je k sreči konec temu naredila kriza,ki je pokopala Kučanove F21 plane in firme z bankami vred so morale na prodaj-kar bi morale že davno seveda,pa skušajo Levaki pokupiti od SDH nazaj firme,ki so jim izpolzele zaradi kraje in prezadolženosti iz rok vendar se zadeve vztrajno in počasi le sučejo drugače,veliko firm je prešlo v roke tujcev,banke bodo v večini dobile povsem zasebne lastnike,sleje kot preje tudi NLB,ki pač že zaradi lastnikov pač ne bodo več mogle nekontrolirano izdajat pufov ali pa bodo luknje morali pokrivati lastniki iz svojega žepa
  Seveda skušajo Kučanovi sedaj preko države priti ,do nekaterih molznih podjetij nazaj Merrcatorja,NLB in drugih bank ter AA in še česa a jih je EU tukaj onemogočila,tudi prodaje nazaj iz SDH firm bo sedaj tržje saj bodo lastiki hoteli rden servbis dolgov ,prav tako bo z izposojanjem države.
  Skratka,kriza ,ki prihaja bo zaključila še zadnji tretji obupan propadli poizkus Kučana,da bi ivedel kitajski model,po tej krizi bo šlo na prodaj večinoma vso državno premoženje moč Kučanovega omrežja pa presahnila,saj bo ravno privatizacija pretrgala njihove vezi,
  Je pa kuča& Co glavni krivec za bančne luknje in propad SLo gospodarskih družb,sedaj ko se zadeve razgaljajo in gredo nepovratno v ne njihovo smer skušajo prikriti zadeve in jih naprtiti drugim a so vsi dokumenti jasni ropanje se je začelo z Drnovškovo vlado in 85% časa samostojne SLO vlada Kučanova druščina.

 • Prle

  Za nastanek bančne luknje je soodgovoren Ivan Janez Janša, saj se že 25 let sonči v parlamentu in ne stori popolnoma nič od nič. Kdo ima sploh daljši staž od njega?

  • učko

   Jah, delno maš prou!

 • učko

  Kučo mafija še zmir krade milijarde, pa se še zmir nč ne zganejo desnuharćki, da bi jim to preprečili. Jah, jalova interpelacija včir pa je potrditev totalne nemoči in nesposobnosti desnuharske politike !!!!!!!!!!!!!!!!!1

  • Prle

   Gre za nesposobnost desne vlade,ki ne zna spraviti skupaj pametne interpelacije.

   • Observer

    Ja ja, seveda. Povej kaj bi še lahko bolje naredili? Mahnič je lepo pokazal dejstva, zakon in člen, ki ga je Erjavec kršil, črno na belem. Gre za navijaško levico, ki je pripravljena narediti skupno samodestruktivno uničenje Slovenije, samo da ne bi dali kaj prav desnici.

    Interpelacija proti Kresalovi, Milojki Kolar Celarc, itd. to lepo potrjuje.

    Sicer pa jaz si želim normalno desnico, ki ne bi bila katoliška stranka (ampak krščanska) in ne bi poveličevala dombrancev, razen golega dejstva branjenja svojih domov in družine pred kleptomanskimi revolucionarji, do česar ima vsak pravico. Ampak kljub temu še vedno znam dati prav Mahniču.

  • Vojvoda Šarec.

   Vsaj cifro kurčanovega sefa v švajcarski nam bi uhka že jajo posredoval, da si ljudstvo omasti brkove s kontrarevolucijo.

  • Observer

   A levičarjem se pa ni potrebno zganiti? A vi pa naravnost obožujete,
   da vas Kučo mafija krade? Deli in vladaj. Interpelacija včir je
   potrditev, da levica samodestruktivno uničuje Slovenijo. Na vodilni
   položaj vojske so dali neizkušeno žensko, ki je jokaje odšla z nekega
   sestanka, ker so jo tako nardli…

   Kako naj desni kaj naredijo, če jih pa levičarji takoj, ko hočejo kaj narediti začnejo programirano obkladati z domobranci, itd.? Potem pride recimo Šiško, eni ga začnejo zmerjati s fašistom, drugi s komunistom. Smeh. Pa mi smo popolnoma v slepi ulici in očitno nikoli ne bomo prišli ven iz nje zaradi WW2. Narod je dobesedno paraliziran že 80 let zaradi WW2, domobrancev, partizanov, pobojev,…. nikoli nismo razčistili z zgodovino, nikoli nismo objektivno pogledali na njo, in priznali zločine tako ene kot druge strani, da so z nacisti paktirali in kolaborirali tako naši komunisti, kot kasneje domobranci, zato nikoli ne bomo šli naprej, ker politiki zvito uporabljajo to proti nam. Deli in vladaj.

   Slovenija se bo pod vodstvom “naših” sesula tako kot Juga in ko ne bo več kaj za v usta dat, boste dojeli, pa še takrat boste krivili vse druge, samo sebe ne. V mestih, kjer folk nima zemlje, boste to prvi občutili…

 • večni srb

  Ne razumem popolnoma nič, razen zakaj so naše povprečne plače primerljive z nemško socialno podporo.

 • Rododvni Vrtičkar

  ČAUSESKU-KUČAN

 • Tedo Medo

  Vsi so enaki. Stalno z dokapitalizacijo “brišejo” izgubo NLB in NKBM. Bank seveda ne bodo prodali tako kot Adrio Airways (čeprav se mi zdi, da jo bo oblast kupila zdaj, ko je v najslabšem stanju v zgodovini), ker oblast rabi državno banko za pranje denarja. Koliko imamo sploh tujih bank v Sloveniji? Morda SKB, kaj še?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!