Luke Mesca imajo dovolj tudi invalidi

Foto: STA

Po tem ko je minister za delo Luka Mesec napovedal, da bo sistem osebne asistence spravil v red, se z njegovimi načini za izpeljavo ne strinjajo v Gibanju Nediskriminacija. Gibanje Nediskriminacija ministra Mesca namreč poziva k odstopu, ker njegovo delo pri osebni asistenci ni zadovoljivo. Zdi se jim nedopustno, da bi invalide v želji po varčevanju ali v bojazni pred izgubo evropskih sredstev vključevali v zakon o dolgotrajni oskrbi, poroča STA.

Na sredinem posvetu o osebni asistenci je minister Luka Mesec poudaril vzpostavitev reda pri sistemu osebne asistence in napovedal zaostritev meril za to, kdo je lahko izvajalec osebne asistence. Z njegovim predlogom, da bi dopolnilne storitve k osebni asistenci razvijali znotraj zakona o dolgotrajni oskrbi, se ne strinjajo v gibanju, kjer trdijo, da bi moral obstajati eden zakon za invalide, v katerem bi bile zajete vse pravice, ki jih invalidi lahko pridobijo.

Ministra so pozvali, da pri definicijah o tem, kdo je invalid in kdo je upravičen do pravice do osebne asistence, upošteva definicije in načela konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija podpisala leta 2008 in se tako zavezala, da bo politike s področja skrbi za invalide oblikovala v skladu s konvencijo.

Minister za delo, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec (Vir: STA)

Kljub zagotovilom ministrstva v gibanju nezaupljivi
Kljub temu da so predstavniki ministrstva za delo v sredo na posvetu zagotavljali, da nihče ne bo izgubil pridobljenih pravic, se v gibanju bojijo, da bodo na tem ministrstvu oziroma na ministrstvu za solidarno prihodnost nadaljevali “že znano prakso vnovičnega preverjanja glede ustreznosti višine ur osebne asistence in posledično jemanja teh ur, kar se v praksi že dogaja”. V povezavi s številom dodeljenih ur osebne asistence pa menijo, da bi moralo biti pogojeno z uporabnikovo potrebo po pomoči in verjetnostjo za njegovo življenjsko ogroženostjo, če ob sebi nima druge osebe.

Po mnenju gibanja invalidske organizacije zavodi oziroma društva, ki so jih ustanovili družinski člani uporabnikov, ne bi smeli biti izvajalci osebne asistence. To namreč po njihovem prepričanju pomeni navzkrižje interesov. Poleg tega se zavzemajo za to, da bi se razvijala kakovost storitev pri izvajalcih.

Ana Horvat