fbpx

Upokojenci pozor! Vladni dvig pokojnin je nateg!

Nekdanja ministrica Ksenija Klampfer. (Foto: STA)

Nenavaden molk je v državi po opozorilu fiskalnega sveta, ki ga vodi Davorin Kračun, da je ministrstvo za delo predlagalo javno razpravo o povečanju pokojnin, ki lahko ogrozi državne finance, brez ocen, koliko bo stalo. To je vredno pozornosti javnosti. Ravnanje vladajočih je neresno in neodgovorno. Za svoje pokojnine je 532.186 upokojencev trdo delalo in s 5,3 milijarde evrov letno težko pokojninsko blagajno se nobena vlada ne sme igrati. V začetku lanskega leta je bilo upokojenih 229.062 moških in 303.124 žensk.

Krepkega zvišanje odmernega odstotka za moške, ko se bodo upokojili, in rahlega za ženske se ministrica za delo Ksenija Klampfer ni spomnila zadnji mesec, ko je predlog sprememb pokojninskega zakona poslala v javno razpravo. Ideja ni prišla kot strela z jasnega, da ne bi bilo mogoče oceniti posledic v evrih.

Koalicija, ki močno zamuja
Povišanje je v koalicijski pogodbi strank, ki nam vladajo zadnje leto, in bi moralo že veljati. Tako so to spisali v koalicijski pogodbi:

“Izziv: Preprečevanje revščine med prejemniki pokojnin. Ukrepi:

● Ob upoštevanju sorazmernosti vplačanih prispevkov skladno z javnofinančnimi zmožnostmi bomo postopno dvignili minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo čez prag revščine (trenutno 613 evrov).

● Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe se bo postopno določil v višini najmanj 63 %, obenem se bo priznal višji odmerni odstotek za skrb za otroke. Uveljavitev ukrepa je predvidena z januarjem 2019.”

Pred letom je bilo morda še razumljivo, ker so se dogovarjali na hitro in sprememb zato finančno niso ocenili. In že pred letom je direktor pokojninske blagajne Marijan Papež opozoril, da je pri poviševanju odmernih odstotkov na 63 odstotkov moškim, kar se je koalicija takrat dogovarjala, zdaj pa v javno razpravo poslala ministrica, pomembna postopnost, in kot je še opozoril, “da se finančni učinki izračunajo”.

Izračunov Klampferjevi v letu dni, kot je ta teden opozoril fiskalni svet, še ni uspelo predstaviti. Povrhu bi ukrep, ki ga še ni preračunala, moral biti uveljavljen že pred sedmimi meseci. Lažje je bilo s postopnostjo. Ministrica predlaga cel kup prehodnih obdobij, da se bodo moškim odmere pokojnine poviševale (in s tem izenačile z ženskimi) šele leta 2025, ker trenutno za dvig najbrž zdaj še ni dovolj denarja. Ženskam, ki so “pozitivno diskriminirane”, bi jih pa povišala takoj. Da bodo še bolj.

Moški pa bodo potem izenačeni po šestih letih, ko bo po tokratni vladi Marjana Šarca že skoraj ves mandat vladal nekdo drug in bo veljala tudi druga koalicijska pogodba.

Kakšne spremembe predlagajo, so na ministrstvu sami zapisali tako:

  • Predlog odmerne lestvice z izhodiščnim odstotkom 29,5 % za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe – predvideno šestletno prehodno obdobje;
  • Izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe na 63,5 %;
  • 6-letno prehodno obdobje za postopen dvig odmernega odstotka za moške iz trenutno določenega odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe, ki znaša 57,25 %, na 63,5 %;
  • povišanje odmernega odstotka za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe, s 60,25 % na 63,5 %, brez prehodnega obdobja, z namenom ohranjanja višin odmernih odstotkov;
  • dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 % na račun skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (za največ tri otroke) kot alternativna možnost pravici do znižanja starosti zaradi skrbi za otroka.

Zamikanje izenačitve odmernih odstotkov za moške z ženskami je nekoliko nepošteno. A ta nepoštenost je posledica že nepoštene veljavne ureditve, ki bo sčasoma s spremembo vsaj ublažena. Predlagano višanje odmernega odstotka moškim pa sproža še nekaj dodatnih dilem. Denimo, ali ne bo to nepošteno do tistih moških, ki jim je bila pokojnina že odmerjena po slabšem sistemu in ki so delali in vplačevali povsem enako kot bodo moški, ki se bodo upokojili po letu 2025?

Če bi poznali finančne ocene, bi bila dilema najbrž tudi, ali si povišanja za ženske in moške, kot jih predlaga ministrica, država sploh lahko privošči. A številk o finančnih posledicah, ker jih vlada ni predstavila, nimamo in o tej pomembni dilemi zato ne moremo govoriti. Lahko pa sklepamo. Če bi se finančno izšlo, bi to bilo že uzakonjeno, kot je koalicija podpisala, da bo. Do leta 2019.

Za ženske takoj, za moške ne
Da ne bo pomislekov o konfliktu interesov: na to ne opozarjam, ker bi mi osebno koristilo. Nasprotno, do leta 2025 pogojev za upokojitev sam še ne bom izpolnjeval. Realno pa bo prava težava pokojninskega sistema bolj dolgoročno, da bo upokojencev vse več in tistih, ki bodo vplačevali, vse manj in bo stroške sistema nujno omejevati in ne še dodatno povečevati z višanjem odmernih odstotkov za upokojevanje do leta 2025. Razlog je premalo otrok v zadnjih desetletjih.

Foto: STA

Omejevanje stroškov pokojninskega sistema je možno le na dva način: ali z nižanjem pokojnin ali števila tistih, ki jih prejemajo. Vlada kot odgovor zdaj ponuja višanje pokojnin. To lahko poveča priljubljenost vlade. Obstaja pa tveganje, da bodo težave, ker bo imelo finančne posledice. Nerodne. A pretežno v času neke druge vlade. In tega tudi ne vemo, ker smo za zdaj pač ostali pri tem, da se v vladi ni dalo preračunati, koliko bo vse skupaj stalo in kje bo morda privarčevala, da to poplača – ali pa tega vsaj ni predstavila, ko je spremembe poslala v javno razpravo.

Sam nekako ne verjamem, da nimajo preračunov. Zato sem ministrstvo zaprosil, če mi lahko posredujejo ocene finančnih posledic ali vsaj informacijo, kdaj bodo te ocene pripravljene. Sredi tedna so mi na ministrstvu napovedali, da bo trajalo kak dan ali dva, da dobim odgovor. A do konca tedna še ni bilo nič. Ker smo sredi počitnic, je nekaj daljši odzivni čas razumljiv, a odgovor še čakam in prav je, da vsi izvemo. Po počitnicah namerava te spremembe koalicija v državnem zboru namreč bliskovito uzakoniti. To lahko sklepamo po določbah, da bodo številne novosti veljale že z novim letom. Denimo, da ženske takoj dobijo še več.

Višanje odmernega postopka moškim pa ne bo obveljalo z novim letom. Kar ima lahko čisto finančno celo blagodejni učinek. Moški bodo z upokojevanjem zaradi tega tudi še nekoliko zavlačevali. In bo upokojencev nekaj časa manj. Potem bo udarilo.

Peter Jančič, Spletni časopis