Mafijski klan z Rudnika

Foto: Demokracija

Družino Janković je pred dokončnim bankrotom reševal javnosti povsem neznani Jan Bec, ki stanuje na Štihovi ulici v Ljubljani. Javne evidence in registri pa kažejo, da je Bec z Jankovići poslovno zelo povezan. Zdaj je javno razkrito, da je Bec tudi partner Urše Kunej, sestrične Damijana in Jureta Jankovića. Marija (Mija) Janković in mati Urše Kunej sta namreč sestri.

Damijan Janković je za Finance dejal, da z Becem niso v sorodu, kar je sicer res, saj v tem primeru ne gre za krvno sorodstvo. Potrdil pa je, da sta Bec in njegova sestrična par, pri tem pa dejal, “da to ne igra nobene vloge, da je on (Bec, op. a.) v tem poslu, da zasluži”.

Začela je sestrična Urša Kunej
Šli smo po sledi lastniških povezav Beca, Kunejevih in Jankovićevih ter ugotovili številna prepletanja. Urša Kunej in Jan Bec sta poslovno zelo povezana prek podjetja Paladin, registriranega na Dunajski 158. Prek Paladina sta Kunejeva in Bec povezana tudi s premoženjem Jankovićevih. Bec pa je z Jankovići neposredno povezan tudi prek podjetja Artisan turizem, dejavnost hotelov in nastanitvenih obratov, in podjetja Artisan projekt, ki je lastnik podjetja Artisan turizem, Bec pa je v obeh direktor.

“Podjetna” Urša Kunej
Urša Kunej, hči Andreje Kunej in nečakinja Mije Janković, je bila vsa leta vpeta v različne podjetniške zgodbe. Bila je ustanoviteljica in direktorica treh podjetij: Paladin investicije, AEGIS (prejšnji Glanc) in EGO BB. Podjetje Paladin je registrirano na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. Kunejeva ga je ustanovila 14. marca 2008. Lastnica je bila do 20. januarja 2014, ko je lastništvo prevzel Jan Bec. Postal je tudi direktor, Urša Kunej pa je vpisana kot poslovodkinja. Prihodki podjetja so bili vsa leta skoraj nični. Le v letu 2018 so imeli 91.891 evrov prihodkov, hkrati pa 76.934 evrov izgube. Z izgubami so poslovali tudi pred tem. Ob koncu leta 2018 je bilo skupne izgube 101.890 evrov, podjetje je imelo 603.913 evrov dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti. V podjetju ni bilo nobenega zaposlenega.

Paladin lastnik Jankovićevega stanovanja in prodajalne
Prav na podjetje Paladin, ki ga upravljata Bec in Kunejeva, sestrična Jankovićevih sinov, pa je lastniško prešlo stanovanje v Trnovskem pristanu 22, v katerem prebivata Damijan Janković in . Podjetje je na tem naslovu lastnik stanovanja v izmeri 215 kvadratnih metrov. Štirisobno tanovanje je v tretji etaži. Pripadata mu še dve zemljišči, vrednost celote presega 620 tisoč evrov. Paladin je tudi lastnik prodajalne na Dunajski 158 v izmeri 12 kvadratnih metrov. Prodajalna je nahaja v četrti etaži in je ocenjena na 14.716 evrov. Podjetje Paladin ima v bilanci stanja navedeno vrednost nepremičnin v višini 245.354 evrov. To je približno trikrat manj od zapisane vrednosti v drugih uradnih evidencah.

Podjetje Paladin, ki je uradno v lasti Jana Beca in ga vodi skupaj s partnerico Uršo Kunej, je lastnik Jankovićevega stanovanja v Trnovskem pristanu.

Glanc, maja preimenovan v AEGIS, ustanovila Urša Kunej
Urša Kunej in Jan Bec sta povezana tudi prek podjetja Glanc tehnologije, ki se je 29. maja 2019 preimenovalo v AEGIS financiranje. Deluje na Dunajski cesti 159. Podjetje je 28. februarja 2008 ustanovila Urša Kunej, kot pooblaščenec na enem od takratnih dokumentov je napisan in podpisan Vilko Blaževič. Podjetje Glanc tehnologije je imelo sprva naslov kar na domačem naslovu Urše Kunej na Spodnjem Rudniku II. Prenos lastništva na Jana Beca je bil opravljen 1. julija 2013. Kot zapisano, so maja letos podjetje preimenovali v AEGIS, nima pa nobenih nepremičnin in tudi drugega premoženja ne. Skupna izguba na dan 31. december 2018 je bila 135.098 evrov. Podjetje je imelo 1,195.083 evrov dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti. Prav Glanc oziroma AEGIS pa je tisto podjetje, ki je odkupovalo terjatve Jankovićevih podjetij in jim tako omogočilo poenostavljeno prisilno poravnavo, po kateri jim je bilo v zadnjem primeru odpisanih kar 95 odstotkov dolgov. Skupno jim je bilo odpisanih 29 milijonov evrov dolga.

Podjetje Glanc, ki so ga konec maja 2019 preimenovali v AEGIS, očitno zato, da bi se zabrisala sled, je ustanovila Urša Kunej sprva s sedežem na domačem naslovu na Rudniku, nato je sedež prenesla na Dunajsko 158.

Urša Kunej je bila še ustanoviteljica podjetja EGO BB, strežba pijač Dunajska 158, ki pa je bilo konec avgusta 2013 izbrisano iz poslovnega registra. Izbris je bil brez likvidacije in po tem, ko je izvršitelj sodišče obvestil, da podjetje na tem naslovu ne deluje.

Bec z Jankovići povezan prek dveh podjetij Artisan
Jan Bec je z Jankovići povezan tudi prek podjetja Artisan turizem, dejavnost hotelov in nastanitvenih obratov, d. o. o. Tudi to deluje na Dunajski 158. Gre za podjetje, ki je prevzemalo hotele, med drugim hotel Jelovica. Podjetje ima nadzornike, predsednik je Damijan Janković z naslovom Mirna ulica, Savudrija. Članica je še Izidora Kastelic z naslovom Spodnji Rudnik I, član pa je tudi Jurij Palhartinger iz Lesc. Na premoženje podjetja Artisan turizem so vpisane tri zastavne pravice s prepovedjo odsvojitve ali prodaje v vrednosti okoli 6,2 milijona evrov, vse se nanaša na Electo v lasti Jankovićevih.

Podjetje Paladin ima v lasti tudi prodajalno na Dunajski cesti 158. Ali gre za prodajalno Mije Janković, ni znano.

Jan Bec je nadalje tudi direktor podjetja Artisan projekt, ki je lastnik podjetja Artisan turizem. Iz bilanc za leto 2018 pa je razvidno, da podjetji lani nista imeli omembe vrednih prihodkov, skupna zadolženost je bila 967 tisoč evrov. Obe podjetji sta poslovali z izgubo v skupni višini 306 tisoč evrov. Hkrati pa sta prav ti podjetji nekomu posojali denar. Artisan turizem je ob koncu leta izkazoval 1,299.619 evrov danih posojil, Artisan projekt pa 982 tisoč evrov. V podjetjih ni bilo nobenega zaposlenega.

Lastnik številnih podjetij, a z majhnimi prihodki
Jan Bec, partner Urše Kunej, sestrične Damijana in Jureta Jankovića, je poleg navedenih podjetij še ustanovitelj in lastnik naslednjih podjetij: Bodi, d. o. o. (Mesarska 34), Afekt OMS, internetne rešitve, d. o. o. (Tržaška cesta 2) in AOMS informacijske tehnologije, d. o. o. (Vurnikova 2). Nobeno od teh podjetij ne dosega omembe vrednih prihodkov. V njih ni nobenega zaposlenega, razen v podjetju Bodi za nego telesa. Podjetja so tudi visoko zadolžena. V javnih evidencah sicer ni objavljenih bilanc za Jana Beca kot samostojnega podjetnika. Iz tega je mogoče sklepati, da Bec kot s. p. posluje kot tako imenovani normiranec, kar pomeni, da njegovi letni prihodki ne presegajo 50 tisoč evrov oziroma v dveh letih 100 tisoč evrov. Na podlagi vsega znanega je mogoče sklepati, da so prek tega s. p. njegovi pravi uradni prihodki, od katerih “živi” in preživi, kot bi rekel Damijan Janković.

Bec je bil še ustanovitelj in direktor podjetja Imortal, a ga je že zaprl, že pred tem je deloval kot samostojni podjetnik, kar je prav tako zaprl.

Vida Kocjan, Demokracija