fbpx

Minister Hojs za spremembo Zakona o lokalnih volitvah: Volilni upravičenci samo še slovenski državljani!

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs. (Foto: STA)

Ustavno sodišče je že pred časom odločilo (natančneje, že v času Cerarjeve vlade), da je Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev neustaven, ker se okraji med seboj preveč razlikujejo. Državni zbor bi moral neustavnost odpraviti v dveh letih, sedanja vlada Janeza Janše pa je v kislo jabolko za spremembo od prejšnjih vlad tudi ugriznila in se lotila potrebnih sprememb zakona.

Minister za notranje zadeve, Aleš Hojs, je javnosti sporočil, da so v pripravi, poleg sprememb volilnih okrajev na državni ravni na zahtevo ustavnega sodišča tudi manjše spremembe volilne zakonodaje za občine. Zapisal je, da je uradno predlagal, da se spremeni tudi del, ki govori o volilnih upravičencih. Ti naj bodo zgolj državljani republike Slovenije.

Spomnimo, ustavno sodišče je leta 2018 še v času vlade Mira Cerarja odločilo, da je Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev neustaven, ker se okraji med seboj preveč razlikujejo. Tako Cerarjeva kot tudi vlada Marjana Šarca se z odločitvijo ustavnega sodišča nista spopadli oziroma sta to prelagali. Zdaj se je udejanjanja odločitve sodišča lotila vlada Janeza Janše. Ustavno sodišče je, kot lahko vidite v spodaj priloženi fotografiji odločbe, kot neustavnega označilo 4. člen , ki odreja volilne enote in volilne okraje ter občine v katerih so sedeži volilnih enot.Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor .

Odločitev Ustavnega sodišča (Vir: Twitter)

Minister Hojs je ob tem predlagal še dodatne spremembe volilne zakonodaje, ki se dotikajo Zakona o lokalnih volitvah, natančneje njegovega dela o o volilnih upravičencih. Ta zakon je doslej omogočal, da so lahko volili tudi tujci (sem ne štejemo državljanov EU, ki imajo po EU zakonodaji izenačene pravice s slovenskimi državljani, ampak za Slovenijo in slovenske volitve problematične državljane republik nekdanje Jugoslavije), minister Hojs pa je predlagal, da bi pogoj zaostrili s tem, da lahko volijo le še državljani Slovenije.

Problematičen člen Zakona o lokalnih volitvah, na katerega se je Hojs nanašal, je 5. člen:

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Volilno pravico iz prvega in tretjega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.

Volilno pravico iz drugega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče, če stalnega prebivališča nima prijavljenega v Republiki Sloveniji, pa v občini, v kateri ima zadnje prijavljeno začasno prebivališče.

Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Evropska zakonodaja dopušča tako zaostrovanje pogojev za volilne udeležence.

Aleš Ernecl