fbpx

Minister Anže Logar: Letošnji blejski forum najbolj obiskan, lani se ga je udeležil samo Šarec

Anže Logar

Po uspešnem blejskem Strateškem forumu je 1.9., v Temi dneva, nastopil slovenski zunanji minister, Anže Logar. Z Luko Svetino sta spregovorila o uspešnosti BSF, udeležbi predsednikov vlad, očitkih s strani SD, Višegradu, slovenski zunanji politiki, razlikah med sedanjo in prejšnjimi diplomacijami ter o pripravljenosti Slovenije na vodenje EU.

Na vprašanje o primerjavi med letošnjim in blejskimi forumi v prejšnjih letih in sočasnih kritikah organizacije foruma, predvsem s strani opozicije, je minister Anže Logar bil precej jasen, da primerjava kaže na uspešnost letošnjega foruma in na neutemeljenost očitkov opozicije: “Letošnji BSF je bil najvišje obiskan v svoji petnajstletni zgodovini, udeležilo se ga je veliko predsednikov vlad. Lanskega, pod vodstvom Marjana Šarca, se je udeležil le en predsednik vlade. Marjan Šarec.”

Eden glavnih očitkov organizaciji foruma je bil, da ni bilo predstavnikov t.i. zahodnih držav, v smislu, Slovenija je od samega začetka težila k zahodu, zdaj pa … Minister Logar je to kritiko odločno zavrnil, saj pravi, da je šlo predvsem za velik uspeh slovenske diplomacije, ki je požel mnoge pohvale v tujini, saj je Slovenija uspela organizirati pomemben diplomatski dogodek na visokem nivoju obenem pa poskrbeti za zdravje vseh udeleženih med pandemijo.

Na vprašanje, zakaj takšni gostje, pa je odgovoril, da je šlo za namero oziroma poseben namen:

V tem delu Evrope  se oblikuje Iniciativa treh morij, 12 evropskih držav skupaj z ZDA oblikujejo investicijsko iniciativo, kjer bi z državnim in seveda tudi zasebnim kapitalom močno investirali v izgradnjo infrastrukture na energetskem in tudi digitalnem področju. Slovenija razmišlja, da bi se priključila tej iniciativi. Na nek način je bil temu posvečen tudi ta BSF, zato predstavnikov drugih, zahodnoevroskih držav niti nismo vabili, ampak smo vabili države, ki so na tej osi sever – jug in potem povezava do Italije in tukaj lahko rečem, da smo uspeli zagotoviti visoko udeležbo. Prav ta udeležba pa nam kaže, da so tudi voditelji drugih držav prepoznali pomen in pokazali, da je bila naša usmeritev prava.

Vidimo lahko kako lažne novice, ki jih podpirajo dominantni mediji pridobijo na veljavi

Tanja Fajon, ki se je tudi udeležila tega foruma, je izrazila skrb glede domnevnega odmika Slovenije od “jedrnih držav”. Minister Logar je to, da nekdo države članice EU deli na jedrne in periferne, označil kot znamenje napuha. Nenazadnje EU, katere članica je Slovenija postala leta 2004, temelji na enakosti in enakopravnosti članic. Toda, kot se je izrazil, “so tega, da tudi s takšnimi tveganimi zunanjepolitičnimi trditvami, v zadnjem času, odkar so v opoziciji, skušajo na vsak način pritegniti pozornost, od SD že navajeni“.

Logar in Svetina sta se dotaknila tudi provokativnih vprašanj BBCjevega moderatorja, namenjenih madžarskemu in poljskemu predstavniku. Logar je povedal, da so sicer odzivi na razprave na letošnjem forumu bili izjemno pozitivni, v smislu, da tako zanimivih še ni bilo in da je bilo to z ozirom na zasedbo pričakovati, da pa so predstavniki pokazali, da so kos besednim izzivom in da gre na podlagi tega pričakovati tudi, da bodo kos realnim. Tudi ali še zlasti pa v Sloveniji lahko vidimo, kako lažne novice, ki jih potem dominantni mediji podpirajo, dobijo veljavo in se mora potem posameznik opravičevati, ker sprejema odločitve, ki so v interesu njegovih sodržavljank in sodržavljanov.

Naslednja stvar, ki sta se je Logar in Svetina dotaknila, je bila slovenska zunanja politika v širšem pomenu. Logar je na vprašanje, ali je Slovenija zdaj na višegrajskem vlaku, odgovoril, da Slovenija ni na nobenem vlaku, da ima svojo avtonomno zunanjo politiko, usmerjeno k optimizaciji razvoja države in da so tudi take vrste povezovanja, o katerih Slovenija seveda razmišlja, v službi te usmeritve.

SD je še decembra molčal, ko se je Šarec objemal z Orbanom, zdaj pa želijo sklicati izredno sejo

V nadaljevanju pogovora sta naslovila dvojna merila SD-ja, ki ne ločuje med slovensko zunanjo politiko, h kateri so zavezane vse vlade, ne glede na politično pripadnost – in politično pripadnostjo. SD je želel sklicati izredno sejo zaradi domnevno zaskrbljujočih zasukov v zunanji politiki, na drugi strani pa niso imeli nobenih problemov z obiski Šarčevih delegacij v Moskvi in nenazadnje, še decembra, tudi v Budimpešti. Takrat se je na svojem zadnjem obisku v tujini Šarec srečal in objemal prav z Orbanom, SDja pa to ni motilo. Minister Logar je v nadaljevanju glede tega postal konkretnejši:

Foto: epa

V Evropi je danes nasploh, kot je lepo poudaril madžarski kolega, gledanja na zunanjo politiko skozi prizmo politike posamezne države. Dokler so na oblasti naši,je vse v redu, če pa slučajno pride do zamenjave oblasti, bomo z vsemi topovi streljali proti zunanji politiki lastne države. Slovenija nadaljuje zunanjo politiko kot je bila sprejeta v strategijo zunanje politike, sprejete pod Cerarjevo vlado. Razlika med prejšnjimi diplomacijami in današnjo diplomacijo pa je v tem, da mi udejanjamo, kar tam piše,prejšnje pa so se ozirale bolj proti vzhodu, ampak res vzhodu vzhodu

Prednosti lokalnega povezovanja

Minister Logar je velik zagovornik lokalnega povezovanja, na njegovo iniciativo je prišlo tudi do ustanovitve neformalne skupine “Central 5“, ki obsega države Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske in Slovenije. Septembra bo v Sloveniji prišlo do tretjega srečanja te skupine in kot pravi, so doslejšnja pokazala, da imajo te države veliko skupnega in lahko in na večjih platformah, na primer na Svetu EU, tudi enotno nastopale. Ko več držav nastopi kot en glas, postanejo resen sogovornik, resna interesna skupina na nivoju EU.

Za konec sta sogovornika še na kratko spregovorila o prihajajočem obisku francoskega zunanjega ministra v Sloveniji in o pričakovanjih glede pripravljenosti Slovenije na vodenje EU. Minister Logar je bil jasen in odločen: “Slovenija bo za vodenje pripravljena!

Aleš Ernecl