fbpx

Minister Logar ob predstavitvi dosežkov predsedovanja Svetu EU: Izboljšali smo ugled in tudi domet slovenske diplomacije v svetu!

Minister za zunanje zadeve Anže Logar (Foto: STA)

“Odzivi mednarodne skupnosti kot tudi sporočila najvišjih predstavnikov držav jasno kažejo na to, da smo izboljšali ugled, mesto in tudi domet slovenske diplomacije v svetu,” je na današnji novinarski konferenci v zvezi s slovenskim predsedovanjem Svetu EU poudaril minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. 

“Ponosen sem na diplomatke in diplomate, da so z velikimi napori in osebnim odrekanjem uspeli projekt pripeljati do uspešnega konca. Tako smo izpeljali naš slogan predsedovanja ‘Skupaj Odporni v Evropi’ in Franciji prepuščamo EU v dobri formi,” je ob sklepu predsedovanja izpostavil minister dr. Anže Logar, ki je prepričan, da uspešno predsedovanje predstavlja tudi dobro popotnico za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.

Logar je prepričan, da smo prepoznavnost dvignili na precej višji nivo, kar pomeni, da bomo na ta način precej lažje pristopili do mednarodnih partnerjev, s katerimi doslej še nismo vzpostavili tesnejših povezav, je v zvezi s kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov pojasnil zunanji minister. “Ravno ta kandidatura ponuja Sloveniji odlično priložnost, da izkušnje, znanje in celoten diplomatski aparat zdaj uporabi v kampanji za dosego tega nacionalnega cilja,” je povedal po poročanju STA in dodal, da se že veseli aktivnosti za to, da bi prišlo do pridobitve 129 glasov, ki so nujno potrebni za izvolitev.

Soglasje med državami članicami na področjih okrepitve odpornosti unije za prihajajoče krize, vključno s kibernetskimi grožnjami, in digitalne preobrazbe, je Logar izpostavil med dosežki predsedovanja Slovenije. Prav tako tudi spomnil na uspehe pri vzpostavitvi evropske zdravstvene unije, doseženo soglasje o okrepljenih mandatih Evropske agencije za zdravila (Ema) in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) in vzpostavitev novega evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere Hera.

Foto: STA

Dogovor o sklepih o širitvi EU je po besedah Logarja najpomembnejši dosežek na področju evropske zunanje politike, saj predstavljajo osnovo za začetek medvladne konference z Albanijo in Severno Makedonijo. Poudaril je, da bo do tega verjetno prišlo v prvi polovici prihajajočega leta. Kot pomemben je izpostavil enoten odziv Unije na dogajanje v Afganistanu in migrantsko krizo na meji med Poljsko in Belorusijo ter enotno podporo drugih članic Franciji ob vzpostavitvi zavezništva Velike Britanije, Avstralije in ZDA v indijsko-pacifiški regiji Aukus.

Pomemben napredek na področju minimalnih plač v EU
Slovensko predsedstvo je doseglo pomemben napredek na področju minimalnih plač v EU in enakopravnejšega plačila žensk in moških. Kljub oceni, da bo težko doseči dogovor med državami članicami, je Svet za zaposlovanje in socialno politiko dosegel kompromis o Direktivi o ustreznih minimalnih plačah, s katero bomo zagotovili pravične delovne razmere v EU. Ocenjuje se, da bi direktiva lahko prispevala k rasti minimalnih plač v več kot polovici držav članic in imela ugoden vpliv na več kot 25 milijonov delavk in delavcev.

Slovenskemu predsedovanju je uspelo doseči splošni pristop v Svetu o Direktivi o preglednosti plačil, ki bo imela pomemben vpliv na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo ali delo enake vrednosti. Direktiva opredeljuje ukrepe za zagotavljanje preglednosti plačil za delavke in delavce ter delodajalce in boljši dostop do pravnega varstva za žrtve plačne diskriminacije. Zdaj bodo sledila pogajanja z Evropskim parlamentom. Sprejeti pa so bili tudi sklepi Sveta o trajnostnem delu skozi življenjski cikel, ki jih je pripravilo slovensko predsedstvo. Izzive kot so tehnološki napredek, globalizacija in staranje prebivalstva je namreč po mnenju Sveta mogoče reševati le s pomočjo zagotavljanja trajnostnega dela vsem, s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu, spodbujanju vseživljenjskega učenja, iskanju rešitev za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ustvarjanju pravičnih delovnih razmer.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in premier Janez Janša (Foto: Vlada RS)

Visoko na agendi predsedstva so bili mladi in šport
Ministri so namreč prvič sprejeli opredelitev evropskega modela športa in leto 2022 razglasili za evropsko leto mladih. Slovenija pa je v Svetu EU vodila tudi razpravo o vladavini prava. Po zaslugi slovenskega predsedstva je Svet sprejel Resolucijo o evropskem modelu športa. Ta temelji na evropskih vrednotah, kot so pravičnost, solidarnost, dobro upravljanje, človekove pravice in glas športnikov v vseh športnih organizacijah. Evropski ministri so se tako zavzeli za šport, ki navdušuje in združuje ljudi, vključuje in je dostopen vsem. Evropski model športa predvideva piramidalno strukturo in organiziranost, ki je strukturirana na državni osnovi in predvideva po eno zvezo na šport, svobodo združevanja, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in promocijo odprtih tekmovanj. Države članice so se z resolucijo združile tudi v boju proti pretirani komercializaciji in izkoriščanju športa v nepravične namene.

Med slovenskim predsedovanjem je bilo področje vladavine prava obravnavano na štirih od petih zasedanj Sveta za splošne zadeve – v dveh plodnih razpravah je prispevalo h konsolidaciji in krepitvi letnega dialoga o vladavini prava.

Nekateri so želeli čas predsedovanja izkoristiti tudi za notranjepolitična obračunavanja
Ker so ministra Logarja na današnji konferenci povprašali okrog morebitnih zdrsov, je ta pojasnil, da je zanj kot predstavnika Republike Slovenije zdrs to, da ni bilo zagotovljene enotnosti v političnem delu. “Torej, da so nekateri čas predsedovanja želeli izkoristiti tudi za notranjepolitična obračunavanja,” je bil kritičen. Okrog stroškov v zvezi s predsedovanjem je dejal, da so stroški na ravni prvega slovenskega predsedovanja EU leta 2008. Ko se bo konec marca projekt predsedovanja povsem zaključil je pričakovati, da bomo porabili približno 64 od 80 milijonov evrov, kolikor je bilo tudi predvideno v skladu s projektno nalogo.

Nina Žoher