Ministrica Asta Vrečko želi priviligiranim kulturnikom dati še več

Ministrica za kulturo Asta Vrečko (Foto: Facebook)

Vlada je v četrtek sprejela spremembo uredbe za samozaposlene v kulturi, s katero naj bi odpravila dolgoročne negativne posledice epidemije covida-19 za samozaposlene v kulturi. Kakšne “negativne posledice”, ko pa je Ministrstvo za kulturo v času epidemije kulturi namenilo rekordni proračun? Pod vodstvom Vaska Simonitija so se v letu 2021 za kar 1,4 milijona evrov povečala sredstva za samozaposlene, ki vključujejo plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih, delovne štipendije samozaposlenih ter boleznine. Zdaj jih bodo postavili v višji razred in jih naredili še bolj privilegirane (plačevali jim bomo še iste prispevke). Da ne omenjamo, kako je teh “vrhunskih” umetnikov po ZUIJK-u kar 2400.

Vlada je v skladu z inflacijo in povišanjem plač v javnem sektorju v zadnjih desetih mesecih dvignila dohodkovni cenzus za samozaposlene v kulturi na 36. plačilni razred, s čimer jih je še bolj priviligirala. Čeprav jim med pandemijo nič ni manjkalo, še več, namenjen jim je bil še dodaten znesek iz proračuna, je zdaj ministrica za kulturo Asta Vrečko skupaj z Golobovo vlado našla še en način, kako deliti »svojim«, seveda iz vašega denarja.

Spomnimo, kaj pravi ZUIJK: Za pridobitev pravice do plačila prispevkov lahko zaprosijo posamezniki, katerih delo pomeni izjemen kulturni prispevek v zadnjih 5 letih. Gre torej za institut, ki naj bi pomagal vrhunskim posameznikom, ki s svojim delom tudi promovirajo državo. Pa imamo res 2400 takih “vrhunskih” umetnikov? Najbrž ne. Dejstvo pa je, da smo ena redkih držav, ki financira prispevke samozaposlenim v kulturi, prav tako število samozaposlenih v kulturi raste. Država neposredno ali posredno financira skoraj vse projekte v kulturi, saj je lastnica državnih kulturnih institucij, prav tako financira nevladne organizacije prek razpisov. Iskanje izgovorov, za “talanje” denarja je tako brez pomena. Ministrica Vrečko je dejala, da bo novela odpravila dolgoročne negativne posledice samozaposlenih v kulturi, vendar je to zavajanje – za samozaposlene v kulturi so se v času Janševe vlade namreč povečala sredstva in to kar za za 1,4 milijona evrov, kamor so vključili plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih, delovne štipendije samozaposlenih ter boleznine.

Foto: Twitter

Spomnimo, da je v okviru evropske kohezijske politike ministrstvo za kulturo leta 2020 vsem upravičencem izplačalo 83 odstotkov več sredstev kot leta 2019. V okviru projektov, na katere se lahko prijavijo nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi kot upravičenci, sodelujoči ali končni prejemniki, pa je ministrstvo leta 2020 upravičencem izplačalo kar 86 odstotkov več sredstev kot leta 2019. V času epidemije je država kulturnikom ob zaprtju dejavnosti omogočila še temeljni dohodek.

Ministrstvo se je pri tem še posebej potrudilo, da so bili vključeni tudi samozaposleni v kulturi z nerednimi dohodki. “To, da imamo v Sloveniji samozaposlene v kulturi, ki jih posebej nagrajujemo s privilegiji, da jim plačujemo prispevke za zdravstveno, pokojninsko in socialno zavarovanje, ima malokatera država,” je takrat izpostavil nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti. V nadaljevanju je izpostavil, da so bili tudi samozaposleni v kulturi ob nastopu epidemije covida-19 vključeni v prejemanje dohodka, do katerega drugi niso bili upravičeni, kar je zanje velika prednost.

Ana Horvat