fbpx

Ministrica Makovec Brenčičeva, zakaj športna dvorana v Gorenji vasi ni bila izbrana na razpisu za sofinanciranje izgradnje?

foto:STAfoto

Dne 12. maja 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih objektov v letih 2017 in 2018. Na razpis se je prijavila tudi Občina Gorenja vas-Poljane, z željo po prenovi športne dvorane v Osnovni šoli Ivana Tavčarja. Kar je v zgodbi spornega, pa je, da kljub zelo kritičnemu stanju dvorana ni bila izbrana. Vprašanje, ki ga lahko naslovimo na ministrico, pa je – le kje tičijo razlogi, da šola na razpisu ni bila izbrana. 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 20142023. Cilj razpisa je tako zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov. Natančneje je predmet javnega razpisa sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2017 in 2018.

Sklop 1 javnega razpisa se imenuje sofinanciranje prenove športnih dvoran in telovadnic v letu 2017, in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov. Pri sklopu 2 pa gre za sofinanciranje izgradnje in posodobitve javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018. Na slednjega je prispelo enajst vlog, med drugim tudi vloga Občine Gorenja vas-Poljane, kjer je problem neustrezne športne dvorane močno prisoten. V Osnovni šoli Ivana Tavčarja se športna vzgoja izvaja v učilnicah, na hodnikih, v avli in v 45 let stari telovadnici, ki že dolgo ne ustreza normativom. Dejstvo, da objekt na razpisu ni bil izbran, je razjezilo tudi poslanca SDS Žana Mahniča, ki je na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič naslovil pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na omenjeni razpis.

Poslanec Žan Mahnič. (Foto: STA)

Žan Mahnič je najprej vprašal po razlogu, zakaj športna dvorana v Gorenji vasi ni bila izbrana na razpisu. Zanimalo ga je tudi, kako je možno, da so izbrali projekte za gradnjo objektov, ki morajo biti v uporabo predani do 31. 12. 2017, ob dejstvu, da je bilo prijavi na razpis treba priložiti podpisano izjavo, da se gradnja še ni začela. Sprašuje se, kdo lahko zgradi športno dvorano v pol leta. In kar Mahniča najbolj teži, je, kako naj se znebi občutka, da projekta, ki ga je pripravila Občina Gorenja vas-Poljane, niso izbrali zaradi dejstva, da večina občanov na volitvah voli Slovensko demokratsko stranko, ki ima v tej občini tako poslanca kot tudi župana.

Ob še eni politični igri pa se pozablja predvsem dejstvo, da se gre v tej igri – za otroke, ki jim je onemogočena normalna športna vzgoja, še huje, opravljati jo morajo v neprimernih razmerah.

K. F.